Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Spar strøm for bedre klima

Vi må spare strøm i Norge slik at vi kan redusere klimagassutslippene. Det kan vi gjøre ved å eksportere den sparte strømmen i nye kabler til utlandet, bruke den til å stenge norske gasskraftverk og til tog og elbiler.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vi må spare strøm i Norge slik at vi kan redusere klimagassutslippene. Det kan vi gjøre ved å eksportere den sparte strømmen i nye kabler til utlandet, bruke den til å stenge norske gasskraftverk og til tog og elbiler.

Framtiden i våre hender krever at påslaget strømforbrukerne betaler til Enova heves fra ett til tre øre pr kilowattime, for å finansiere økt energisparing. Kravet vil gi 1,4 mrd kroner ekstra til Enova i året.

Norske husholdninger har høyest strømforbruk i Europa . De bruker i snitt 70 % mer strøm enn svenske husholdninger, og fire ganger så mye strøm som en gjennomsnittlig dansk husholdning.

– Det er ingen grunn til at nordmenn skal fortsette med å være europeiske strømverstinger, bare fordi vi tilfeldigvis har vannkraftverkene innenfor våre grenser, sier Hermstad.  – Atmosfæren er felles for alle, og da må alle bidra til å redusere klimagassutslippene, også norske strømforbrukere, avslutter han.

Fem gode grunner til å spare strøm

Vi må frigjøre strøm som i dag sløses bort i Norge, slik at vi kan:

1. Eksportere fornybar kraft til utlandet - i nye kabler.

Norge har suverent mest vannkraft av alle land i Europa. Andre land, med langt større befolkning, har vært henvist til å måtte fyre med klimaskadelig kull og gass for å produsere strøm. De bygger derfor nå ut vindkraft i stor skala. Den trenger en god back-up når det blåser. De trenger dessuten å redusere utslippene fra den gjenværende fossile kraftproduksjonen.

Frigjort norsk vannkraft passer svært godt akkurat til dette, og derfor trenger vi flere kabler til utlandet. Statnett planlegger å investere 17 mrd kroner i kabler til Tyskland, Danmark, Nederland og Storbritannia de neste ti årene. Det er svært viktig at Regjeringen lar Statnett få bygge disse.

2. Stenge gasskraftverket på Kårstø
Gasskraftverket på Kårstø slipper ut like mye CO2 som 550 000 biler. En reduksjon på tre prosent i det norske strømforbruket frigjør like mye strøm som dette kraftverket produserer.

3. Skaffe strøm til elbiler og plugg-inn hybrider
Personbiler står i dag for ti prosent av de norske klimagassutslippene. Elmotorer er ekstremt mye mer energieffektive enn motorer som går på flytende drivstoff eller gass. I tillegg til mindre bilkjøring og mer kollektivtransport må alle personbilene i Norge være elbiler. Dette krever også noe strøm, som kan frigjøres gjennom sparing.

4. Skaffe strøm til tog
Toget er en moden og velprøvd teknologi for elektrisk transport.  Vi må bygge nye høyhastighetsbaner i Norge. Slik kan vi fjerne all flytrafikken mellom de store byene i Norge, og hindre bygging av firefelts motorveier. Til togene trengs strøm, som kan frigjøres gjennom sparing.

5. Elektrifisere sokkelen
Det er ikke bare på Kårstø vi har gasskraftverk i Norge. Ute i havet har vi et stort antall små, forurensende gasskraftverk, på olje- og gassplattformene. De gjør olje- og gass-sektoren til Norges største klimaforurenser. Av hensyn til klimaet må vi stoppe all olje- og gassleting i Norge, og isteden bygge ut fornybar energi og spare energi.

De eksisterende olje- og gassplattformene har imidlertid noen år igjen. De må få kabler fra land, slik at de kan drives av fornybar energi fram til vi stenger dem.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!