Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Raser mot miljøtillatelse på Mindoro

Intex Resources har fått miljøtillatelse for sitt nikkelprosjekt på Mindoro. Sentralmyndighetene på Filippinene har dermed overkjørt lokalmyndighetene som er sterkt imot gruveprosjektet. Nå planlegges en omfattende sultestreik foran Miljø- og gruvedepartementet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Intex Resources har fått miljøtillatelse for sitt nikkelprosjekt på Mindoro. Sentralmyndighetene på Filippinene har dermed overkjørt lokalmyndighetene som er sterkt imot gruveprosjektet. Nå planlegges en omfattende sultestreik foran Miljø- og gruvedepartementet.


intex_boring_330
Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Den filippinske miljø- og gruveministeren Jose L. Atienza undertegnet 14. oktober miljøtillatelsen, Environmental Compliance Certificate (ECC), for Intex Resources nikkelprosjekt på Filippinene.

– Vi er svært glad for at denne lange og grundige prosessen har ledet til at filippinske myndigheter nå har gitt prosjektet miljøtillatelse. Dermed er en av de viktigste milepælene i prosjektet oppnådd, sier Erlend Grimstad, administrerende direktør i det norske selskapet Intex Resources, i en pressemelding.

Men ikke alle er like glade som Intex’ leder. Tvert imot. Hele prosjektet har møtt stor motstand fra provinsguvernørene på Mindoro, deler av lokalbefolkningen, kirken og frivillige organisasjoner. Mye tyder på at denne motstanden nå vil trappes opp.

Organisasjonen Alamin varsler nå en omfattende sultestreik fra 17. november. Aksjonen vil finne sted foran Miljø- og gruvedepartementet i den tidligere hovedstaden Quezon hvor en rekke regjeringsbygg holder til. Målet er å tvinge regjeringen til å trekke miljøtillatelsen tilbake. I praksis er miljøtillatelsen et startskudd til å starte inngrepene i området.

OECD-klagen
Miljøtillatelsen til nikkelprosjektet kommer før ferdigbehandlingen avn klagen mot Intex Resources som Framtiden i våre hender har sendt inn til det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Tillatelsen kommer dermed før den nye vurderingen av saken som, etter det Norwatch kjenner til, Norges nye ambassadør i Manila Knut Solem vil gjennomføre som ledd i klagebehandlingen.

I oktober 2007 besøkte den daværende norske ambassadøren på Filippinene, Torstein Ståle Risa, øya Mindoro. Intex Resources som den gang het Crew Minerals var allerede i ferd med prøveboringer. Målet med Risas reise var blant annet å undersøke hvordan lokalbefolkningen stiller seg til de norske gigantplanene. Reisen kom i stand etter at NRK Dagsrevyen i samarbeid med Norwatch tok opp saken 23. september samme år. Det vakte spesielt oppsikt at lokalbefolkningens ledere hadde undertegnet kontraktene med fingeravtrykk og at de innfødte var blitt lurt med litt ris. Risa kunne blant annet bekrefte den store lokale motstanden mot prosjektet..

Moratorium tilsidesatt
Mindoro-provinsen innførte i 2002 et 25 års moratorium mot enhver form for gruvedrift på øya, og Intex’ prøveboringer etter nikkel var dermed i strid med den lokale lovgivningen. Men sentralmyndighetene godkjente ikke provinsenes beslutning.

Matsikkerhet og mulige store miljø-ødeleggelser er hovedgrunnene til at de lokale myndighetene er i mot den åpne nikkelgruven. Konsesjonsområdet for gruvedrift befinner seg i et økologisk sårbart område med vannskille som er viktig for fire større elver. Disse står for vanntilførselen til 70 prosent av provinsens rismarker og fruktplantasjer. Forurensning av disse vil gå utover bønder i lavlandet. Lokalpolitikerne er derfor svært bekymret for de langsiktige effektene på jordbruksarealet og matproduksjonen på Mindoro. Det mulige gruveområdet overlapper i tillegg med området til Mangyan-urfolket, hvor stammene Alangan og Tadyawan berøres sterkest.

– Ifølge filippinsk lovgivning er gruvedrift i vannskiller forbudt. Hvis vi får storstilt gruvedrift i dette området, vil det forsterke problemet med oversvømmelser i provinsen vår. Det vil skape store problemer for befolkningen og for de viktige jordbruksområdene her, sa guvernør Arnan Panaligan da Norwatch besøkte området sommeren 2007.

Mindoro er kjent for å være ”Manilas matfat” og store flommer har tidligere ødelagt hele avlinger på øya.

Intex Resources mener at prosessen frem til miljøgodkjennelsen nå har gått riktig for seg:

– Arbeidet har tatt mer enn ett år og har blant annet bestått av omfattende studier av prosjektets virkninger på flora, fauna, vann og luft. Studiene omfatter også en kartlegging av de sosiale virkningene et slikt stort prosjekt har for øya Mindoro. En rekke store offentlige høringer og konsultasjoner har vært gjennomført for å innhente alle berørte parters synspunkter og innvendinger. Alle disse faktorene er evaluert, skriver Intex i sin pressemelding.

Men motstanderne raser og mener at kortsiktige pengeinteresser nå har satt miljøet og matsikkerheten i fare. Og guvernør Arnan Panaligan er fortsatt like mye i mot som tidligere:

– Miljøtillatelsen er gitt trass i sterk og klar motstand mot nikkelprosjektet fra lederne og befolkningen på Mindoro. Ved å gi prosjektet miljøtillatelsen ECC har Miljø- og gruvedepartementet satt den langsiktige sikkerheten til de sårbare omgivelsene på Mindoro-øya i alvorlig fare. Departementet har tydeligvis ikke lært av tidligere miljøkatastrofer, sier guvernør Panaligan, ifølge en pressemelding fra organisasjonen Alamin, Alyansa Tigil Mina.


FAKTA
Intex Resources het tidligere Crew Minerals, Aglubang Mining Corporation og Mindex. Den siste navneendringen skjedde i desember 2007. Norwatch har fulgt selskapet helt siden det het Mindex.

Les tidligere artikkel om samme sak:
23.09.07 Guvernør vil stoppe norsk gruveindustri

30.01.07 Ambassadør bekrefter motstand
27.03.08 Norsk nikkel-PR på Filippinene


Les om Framtiden i våre henders OECD-klage her


Last ned OECD-klagen

Les Intex Resources svar på klagen her

Les Intex Resources pressemelding om miljøtillatelsen her

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!