Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Luftfart inn i kvotesystemet

Norge slutter seg til EUs vedtak om at klimagassutslipp fra luftfart skal inn i kvotesystemet. Det blir nå satt en pris på utslipp fra alle flygninger til og fra flyplasser i Norge og EU.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norge slutter seg til EUs vedtak om at klimagassutslipp fra luftfart skal inn i kvotesystemet. Det blir nå satt en pris på utslipp fra alle flygninger til og fra flyplasser i Norge og EU.
 

– Det er veldig bra at flysektoren ikke lenger får slippe ut klimagasser uten begrensninger. Nå blir det kvoteplikt for alle flyvninger til og fra flyplasser i EU og Norge fra 2012, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

 – Det er enda ikke klarlagt hvor stor andel av utslippene som skal gis gratis til flyselskapene, men det er viktig at de får så få kvoter som mulig.

  – Utgangspunktet for tildelingen burde vært strengere. Utslippene i 2010 skal legges til grunn. Med mindre andelen gratiskvoter gjøres svært liten, blir 2010 som basisår helt feil, sett i lys av sektorens stadig økende klimautslipp, fortsetter Arild Hermstad.

Antallet flyreiser i Norge har økt kraftig siden 1990, som er basisåret for reduksjonsmålene i Kyotoavtalen. I 2007 var antallet flyreiser nær tredoblet i forhold til 1990. Riktignok har flytrafikken gått noe tilbake på grunn av finanskrisen, men ved å velge 2010 som utgangspunkt er det stor sjanse for at luftfarten slipper altfor billig unna.

  – Det er viktig med et stramt opplegg for tildeling av kvoter fra 2012, og at EU sørger for å innføre full kvoteplikt for luftfarten så raskt som mulig. Samtidig må det i forhandlingene jobbes for at kvoteplikten utvides til all internasjonal luftfart, sier Hermstad.

Les mer om klimagassutslipp på vår temaside om klima , og om bedre alternativer til flytrafikk på vår temaside om høyhastighetstog.

pdf Les hele vår høringsuttalelse om hvordan luftfarten bør innlemmes i kvotesystemet

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!