Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hvorfor er Østerrike en solenergisuksess?

Østerrike har 155 ganger så mange innstallerte sol-fangere per innbygger som Norge i følge beregninger fra Framtiden i våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Østerrike har 155 ganger så mange innstallerte sol-fangere per innbygger som Norge i følge beregninger fra Framtiden i våre hender.


Mens vi bare har 2,59 m2 solfangere per 1000 innbygger, har Østerrike 402,25 m2.


solfangere_grafikk.jpg
Østerrike har 155 ganger så mange innstallerte solfangere per innbygger som Norge - til tross for ganske like klimatiske forhold. Kilde: www.iea-shc.org


Hvordan er dette mulig i et land som ikke er så forskjellig fra Norge klimatisk?


– Nøkkelen til suksess er at det etableres en organisasjon på mellomnivå, helst kommunalt, for å knytte leverandører til brukere - og at det settes i verk nettverksbygging og drives informasjonskampanjer, sa den østerrikske professoren i vitenskap og teknologi Harald Rohracher på et solenergiseminar som Universitetet i Oslo nylig arrangerte på Soria Moria konferansesenter.

Bedre støtteordninger
I tillegg dekker den østerikske stat 50 prosent av installasjonskostnadene.
– Det innebærer at man får nedbetalt sine investeringer i løpet av 3 – 5 år fordi solvarmen erstatter oppvarming fra andre, kostbare og forurensende energikilder, sa Rohracher.

– Folk i Østerrike ser nytten av investeringen i løpet av den tiden de beregner å bli boende i huset. Slik er det ikke i Norge, sier leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad.

I 2008 fikk vi her i landet en ordning som gjør at man får dekket inntil 20 prosent av installasjonskostnadene til et solvarmeanlegg. Støtten er imidlertid begrenset til 10.000 kroner.

–I praksis vil det si at om lag 10 prosent dekkes hvis man vil installere et fullskala anlegg for både oppvarming av boligen (inkludert opplegg for vannbåren varme) og varmt vann. Nedbetalingstiden for et slikt annlegg er 12 – 15 år, sier Arild Hermstad. Har man allerede et opplegg for vannbåren oppvarming av boligen, for eksempel fjernvarme, blir investeringskostnadene til et solvarmeanlegg betydelig lavere. Men i følge Statistisk Sentralbyrå har bare ca. 12 % av norske boliger vannbåren oppvarming i dag.

Staten et problem
Den østerrikske professoren mente motstanden mot solenergi er spesielt stor for land som er avhengige av fossil energi, slik som Norge. Han pekte også på at de sektorvise departementene også kan være til hinder for utviklingen, og at det er behov for mer samarbeid på tvers av departementene.


Hva må gjøres for å få fart på bruken av solfangere i Norge?
  • Regjeringen må definere et klart mål for solvarme i Norge.
  • Alle kommuner må ha kommunale energirådgivere til å hjelpe privatpersoner med energisparing samt organisere informasjonsmøter om fornybare energiløsninger.
  • I tillegg må det settes i verk statlige informasjonskampanjer. Det store potensialet for solvarme i Norge er lite kjent for folk flest. Kunnskapen om solfangere er også veldig lav blant aktører i byggebransjen/installatører.
  • Tilskuddene til kjøp av solfangere må økes til 50 prosent av kostnadene.
  • Det må komme på plass et hvitt sertifikatmarked i tillegg til et grønt. Det grønne sertifikatmarkedet gir økt strømproduksjon fra fornybare kilder. Det hvite økt varmeproduksjon fra fornybare kilder.
  • Kommuner kan ikke lenger ha adgang til å forby solfangere på hus av estetiske grunner, slik som for eksempel i Sørum og flere andre steder i landet.
  • Alle nye bygninger i Norge bør kunne installere solfangere. Det må innføres byggeforskrifter med en ny varmenorm som inkluderer solvarme ved installasjon av vannbåren varme.
  • Det må etableres en panteordning ved innbytte av varmeberedere til energifleksible beredere. Dette vil gi et godt incentiv til å skifte til energifleksibel bereder.
  • Innen en 3-årsperiode må det også innføres forbud mot installering av rene el-beredere.
 
solenergiMINI Se våre temasider om solenergi


Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!