Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etikkrådet ført bak lyset

Oljefondets Etikkråd og en rekke samfunnsbevisste investorer er blitt ført bak lyset. Etikkrådet baserte sin anbefalning om å ikke kaste ut Total fra Oljefondet på rapporter som nå slaktes. 
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondets Etikkråd og en rekke samfunnsbevisste investorer er blitt ført bak lyset. Etikkrådet baserte sin anbefalning om å ikke kaste ut Total fra Oljefondet på rapporter som nå slaktes. 

burma_tvangsarbeidAv Pia A. Gaarder og Erik Hagen
Norwatch
Les også: Skandalerapport Etikkrådets hovedkilde

Ifølge organisasjonen EarthRights har Total bevisst spredt villedende informasjon om forholdene i Burma.

Høsten 2005 annonserte Finansdepartementet at det franske oljeselskapet Total ikke skulle ut av Oljefondet. Departementet fulgte anbefalningen til Oljefondets Etikkråd som mente at Totals oppførsel i Burma ikke ga grunnlag for uttrekk. Beslutningen ble møtt med stor skuffelse og kritikk, men er blitt stående. I dag er Total det femte største selskapet i porteføljen, og Oljefondet (Statens Pensjonsfond – Utland) har 11,3 milliarder kroner investert i selskapet.

En av de sentrale kildene i Etikkrådets begrunnelse for å ikke kaste ut Total, var den amerikanske organisasjonen The Collaborative for Development Action (CDA). Etter skarp kritikk for sitt Burma-engasjement ble CDA hyret inn av Total for å gå igjennom virkningene av Totals engasjement lokalt og nasjonalt i Burma. Kritikken mot Total (og også Chevron) er spesielt knyttet til Yadana-rørledningen som er blitt en av de viktigste inntekstkildene som holder Burma-juntaen i live. Total har alltid nektet for å ha visst om tvangsarbeidet og overgrepene mot sivilbefolkningen, og for å være medansvarlig.

Dermed kom det som en hjelpende hånd, da den uavhengige nonprofit-organisasjonen CDA konkluderte med at menneskerettighetsovergrepene var så å si fraværende i rørgateområdene hvor oljeselskapet opererte. Selskapets tilstedeværelse fremsto dermed nærmest som en garanti mot militærregimets overgrep mot sivilbefolkningen som ellers er godt dokumentert.

Slakter rapportering
Nå viser to store rapporter fra miljø- og menneskerettighetsorganisasjonen EarthRights International at CDAs konklusjoner er i beste fall naive. De brutale overgrepene mot sivilbefolkningen fortsetter også i rørgateområdet. Fotografier og intervjuer med hundrevis av landsbyboere dokumenterer tvangsarbeid, drap og begrensinger av bevegelsesfriheten.

I tillegg viser EarthRights at CDA gjennomført sine undersøkelser med så store metodiske svakheter at resultatet var gitt på forhånd.

CDA kritiseres for å ha vært utrolig naive, og for å ha manglet metode for å kunne gjennomføre troverdige undersøkelser under så vanskelige forhold som i militærdiktaturet Burma.

Total beskyldes på sin side for å fare med direkte løgn, for å ha manipulert fakta, og for ytterligere å ha fordreid CDAs naive fremstilling av forholdene i rørgateområdene.

Total skal også ha bevisst løyet og hevdet at både ILO og CDA bekreftet at det ikke lenger finnes tvangsarbeid i rørledningsområdene. Men EarthRights skriver i rapporten at dette er usant og at de to organisasjonene aldri har uttalt at tvangsarbeid er blitt utryddet i rørledningsområdet.

Tvangsarbeid skal dominere og fortsette i rørgaten, og enda mer i hele rørgateområdet. EarthRights Internationals dokumentasjon, viser - ifølge rapporten - at menneskerettsbrudd i forbindelse med Yadana-prosjektet fortsetter og er utført systematisk.

– Selskapene er ansvarlige for disse forbrytelsene og Total og Chevron har fremstilt virkningene i Burma på en feil måte, heter det i rapporten.

Metodiske svakheter
EarthRights viser at det har vært umulig for CDA å dokumentere noe som helst kritikkverdig, i løpet av de få dagene de var på befaring i området.

CDA har siden 2002 besøkt Burma og rørledningslandsbyene fem ganger. Under hvert av sitt Burma-besøk var CDA utelukkende to til fire dager i rørgateområdene. Resten av tiden tilbrakte de i hovedstaden Rangoon.

Under alle besøkene i rørgateområdene var CDAs etterforskere eskortert av representanter fra oljeselskapet, og de benyttet seg av tolker som Total hadde funnet fram til.

CDA skal deretter ha intervjuet landsbyboere åpent, i grupper, og Total-ansatte og burmesisk etterretning var like ved og kunne overhøre alt som ble sagt.

Til EarthRights har landbybeboere fortalt at burmesiske sikkerhetsvakter oppsøkte landsbyene før CDAs besøk, og beordret dem til å passe seg vel for hva de sa til utlendingene. Sikkerhetsvakter kontrollerte hele tiden landsbyene og gikk rundt utkledt som bønder.

– Vi sa ikke alt vi vet til disse utlendingene fordi vi hadde blitt advart av soldatene i forkant, sier en av rørledningens naboer i EarthRights’ rapport.

Ikke overraskende kunne CDA dermed konkludere med at de aldri hørte noe negativt om Totals tilstedeværelse og det ikke forekom overgrep mot sivilbefolkningen i rørledningsgaten hvor Total var tilstrede.

Etikkrådet kritiseres
Dermed ble CDAs funn svært slunkne. Og disse funnene var et sentralt argument i det norske Etikkrådets vurderinger.

”Tilgjengelig informasjon om dagens forhold i rørgaten tyder på at det i liten grad begås overgrep mot sivilbefolkningen i de områdene som er inkludert i Totals sosiale program”, skrev Etikkrådet i sin konklusjon, og trakk i avgjørende grad på CDA.

I et appendiks i EarthRights-rapporten nevnes da også det norske Etikkrådet spesifikt:

– Det framstår som om Etikkrådet stolte på og ble feilinformert av de mangelfulle vurderingene som CDA utførte. Dette er et alvorlig og illustrerende eksempel på hvordan CDAs feilinformasjon har en reell effekt på samfunnsbevisste investorer, skriver ERI i rapporten sin.

Organisasjonen skriver også at det er ”merkelig” at Etikkrådet i 2005 landet på konklusjonen at det finnes en generell enighet, også innenfor NGO-miljøene, om at menneskerettighetsbrudd ikke lenger er et dominerende trekk i områdene langs rørledningen.

Skal studere ERI-rapportene
– Det er riktig at vi i tilrådningen refererer til CDA, men vi refererer også til EarthRights, Burma Campaign og Burma-eksperter. Vi baserte dette altså på langt flere kilder enn bare CDA, skriver leder av Etikkrådet, Gro Nystuen, i en epost til Norwatch.

– Vil dokumentasjonen som ERI har lagt fram medføre at Rådet vil gå igjennom saken på nytt?

– Vi er naturligvis alltid åpne for ny informasjon, vi har allerede snakket med EarthRights om dette og vil selvsagt lese deres rapport nøye, skriver Nystuen.

Norwatch har i lys av EarthRights' rapporter på ny gått igjennom Etikkrådets anbefalning fra november 2005. Det er riktig at BurmaCampaign og EarthtRights også var kilder i anbefalningen, men disse kildene trakk ikke i samme retning som CDA.

Skreller man bort alt i anbefalningen som ikke er relevant, fordi Etikkrådet mener det er forhold som faller utenfor uttrekksmekanismen i Oljefondets etiske retningslinjene, ser det ut til at Etikkrådets tilrådning står og faller på CDAs tvilsomme rapportering.Les Norwatchs gjennomgang av Etikkrådets anbefaling om å beholde Total her: Skandalerapport Etikkrådets hovedkilde

Les også: Oljefond-banker bak Burmajunta-konti
INFO

Det franske oljeselskapet Total er Oljefondets tredje største aksjepost på 11,3 milliarder kroner). Oljefondet har plassert mer penger bare i Royal Dutch Shell, Nestlé, BP og Exxon Mobil.

Miljø- og menneskerettighetsorganisasjonen EarthRights International utga nylig to store rapporter om Burma.

Den ene rapporten «The Human Rights, Environmental, and Financial Impacts of Total and Chevron’s Yadana Gas Project in Military-Ruled Burma (Myanmar)» tar for seg overgrep mot sivilbefolkningen – også i rørledningsområdene, og de finansielle aspektene ved Totals og Chevrons tilstedeværelse i Burma.

Den andre rapporten «Getting it Wrong: Flawed “Corporate Social Responsibility” and Misrepresentations Surrounding Total and Chevron’s Yadana Gas Pipeline in Military-Ruled Burma (Myanmar)» tar utelukkende for seg CDAs metoder og fremgangsmåter da de skrev sine fem rapporter om forholdene i Burma.

Begge EarthRights rapportene kan lastes ned her.

CDA har kontaktet Norwatch. Deres svar til EarthRights rapport kan leses her.

Saken ble oppdatert 13. oktober 2009.

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!