Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

PGS snubler inn i Vest-Sahara

Det norske seismikkselskapet PGS har rykket inn på eiersiden i den irske oljemyggen San Leon Energy. Pengene som PGS legger på bordet er med på å muliggjøre en opptrappet oljeleting i okkuperte Vest-Sahara.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det norske seismikkselskapet PGS har rykket inn på eiersiden i den irske oljemyggen San Leon Energy. Pengene som PGS legger på bordet er med på å muliggjøre en opptrappet oljeleting i okkuperte Vest-Sahara.

vest-sahara_san_leon_520-330Erik Hagen
Norwatch
Foto: www.wsrw.org

Det lille irske oljeselskapet San Leon Energy har lett etter kapital for å drive oljeleting i okkuperte Vest-Sahara i samarbeid med marokkanske myndigheter. Nå har de fått norsk drahjelp.

Fredag la det irske selskapet ut en pressemelding på sine hjemmesider om at norske PGS hadde kjøpt seg inn på eiersiden i selskapet gjennom en emisjon. Dermed står PGS som deleier i et selskap med et aggressivt oljeletingsprogram i de okkuperte områdene.

PGS innrømmer til Norwatch at de har sjekket saken for dårlig i forkant, og understreker at de tidligere har takket nei til oppdrag i Vest-Sahara på grunn av norske myndigheters frarådning mot slike engasjementer. Norges Regjering mener at den marokkanske oljeletingen i Vest-Sahara undergraver FNs fredsprosess for området.

Den ferske PGS-kapitalen, på underkant av 20 millioner kroner, vil styrke den finansielle situasjonen til San Leon, som har planer om oljeleting i området allerede til neste år. Ifølge oljeselskapets hjemmesider , er pengene de har fått inn ”nødvendig […] for å utvikle selskapets spennende utforskningsportefølje og utviklingsprosjekter”.

PGS gjorde investeringen gjennom 13.333.333 aksjer à 15 pence stykket. Investeringen ble foretatt gjennom en San Leon-emisjon, der PGS kjøpte en tredel av de nye aksjene.

San Leon annonserte at de 60 millioner kronene som de til sammen har fått inn på emisjonen vil være nødvendig for å utvikle prosjektene ”i Marokko, Polen, Italia og USA”.

I blokken ’Zag’ i okkuperte Vest-Sahara tok San Leon skrittet opp til en full letekontrakt tidligere i år. I den såkalte ’Tarfaya-blokken’, også den i Vest-Sahara, planlegger de videre undersøkelser i 2010.

Kontroversielt
Nesten alle blokkene som San Leon har fått av marokkanske myndigheter ligger i okkuperte Vest-Sahara. Det kommer fram av kart som det statlige marokkanske oljeselskapet ONHYM har publisert. Oppdragene må sies å være svært kontroversielle:

• En FN-vurdering fra 2002 slo fast at videre oljeleting i Vest-Sahara vil være i strid med folkeretten.
• Norsk UD fraråder norske selskaper å engasjere seg i Vest-Sahara.
• I 2006 solgte Oljefondet seg ut av det amerikanske selskapet Kerr-McGee på grunn av tilsvarende oljeleting i nettopp Vest-Sahara. Finansdepartementet skrev at ”Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Kerr-McGee legger etter rådets vurdering til rette for Marokkos mulige utnyttelse av naturressursene i området. Rådet anser slik virksomhet som et særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess."

Vest-Sahara frigjøringsbevegelse, Front Polisario, har gjentatte ganger protestert mot San Leons engasjement i det okkuperte landet. Blant annet overfor FNs Sikkerhetsråd i april .

Også sivile saharawier inne på det okkuperte området protesterer mot engasjementet. Fotografiet over viser saharawier i hovedstaden El Aaiun, tatt i sommer.

– Ikke til Vest-Sahara
– Hvilke implikasjoner denne eierandelen fikk i forhold til Vest-Sahara-engasjementene, har beklageligvis ikke vært vurdert godt nok. Det burde vært gjort, sier kommunikasjonsdirektør Tore Langballe til Norwatch etter å ha sjekket opp saken.

– San Leon har forsikret oss om at disse midlene verken skal gå til undersøkelser i Marokko eller Vest-Sahara, sier han.

– Men vil dere ha kontroll på om midler dere skyter inn i selskapet til syvende og sist brukes i Vest-Sahara eller ikke?


– Dette har vi fått forsikringer om. Vi skal nå gå inn og se på avtalen, for å vurdere om denne på tilfredsstillende måte gjenspeiler disse opplysningene, eller om det er behov for å se nærmere på avtaleverket sammen med ledelsen i San Leon. Vi vil uansett sørge for at de er kjent med våre holdninger og policies, og så får vi evaluere det videre engasjementet ut fra det, sier Langballe.

I tillegg til at PGS nå rykker inn på eiersiden av San Leon, har det norske selskapet også inngått en avtale om seismiske undersøkelser med selskapet. Her har PGS imidlertid sørget for at dette tekniske arbeidet ikke gjelder områdene ”onshore Marokko”, som er terminologien San Leon bruker både for Marokko og Vest-Sahara.

– Vi har ved flere anledninger tidligere avslått å drive seismiske undersøkelser i Vest-Sahara, fordi norske myndigheter anbefaler å ikke operere i området. Bare for noen uker siden avslo vi også å by på en jobb i Burma, påpeker Langballe.

– Hvorfor ble Marokko/Vest-Sahara unntatt fra seismikkdelen av San Leon-samarbeidet?

– Det er fordi vi det er en del av PGS’ policy å følge norske myndigheters retningslinjer, sier PGS-direktøren.

Likevel, ved å gå inn på eiersiden av det irske selskapet, er PGS det tredje av de store norske seismikkselskapene som har forvillet seg inn i Vest-Sahara. Det første selskapet var TGS-Nopec som arbeidet offshore Vest-Sahara i 2002-2003 på vegne av det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee. I januar i år avslørte Norwatch at også Fugro-Geoteam var i ferd med å gjøre liknende offshore-oppdrag. Fugro-Geoteams seismikkarbeid ble avsluttet i mars.

Norwatch har tidligere skrevet en rapport om PGS i den afrikanske øystaten São Tomé og Príncipe, der PGS fikk svært lukrative avtaler med lokale myndigheter. Last ned rapporten her.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!