Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Flyturismen kan bli største trussel

Forskere bekrefter Framtiden i våre henders bekymring for flytrafikken. Verdensturismen er den raskest økende kilde til klimagassutslipp. Flytrafikken må få et utslippstak. I tillegg må det bli slutt på fritaket for avgift på drivstoff. 
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Forskere bekrefter Framtiden i våre henders bekymring for flytrafikken. Verdensturismen er den raskest økende kilde til klimagassutslipp. Flytrafikken må få et utslippstak. I tillegg må det bli slutt på fritaket for avgift på drivstoff. 
eisemålene blir fjernere, turistene blir borte i kortere tid – og bor på stadig mer energislukende turistanlegg.

Professor Stefan Gössling ved Universitetet i Lund og to andre av verdens fremste trafikkforskere har beregnet at utslippene fra internasjonal turisme vil øke med over 150 prosent fram til 2035, skriver Dagens Nyheter. Om ikke trenden med økende flyreiser brytes, kan turismens klimapåvirkning om femti år være større enn alle andre sektorers.

Mens andre sektorer kan vise til lavere utslipp av klimagasser, har lite skjedd innenfor turistbransjen, sier de tre forskerne som nylig la fram sin rapport i Gøteborg. I dag står turismen for 5 prosent av CO2-utslippene, men fordi rundt halvparten av bransjens utslipp kommer fra fly i stor høyde, kan klimapåvirkningen være omtrent dobbelt så stor.

Og større blir den. Internasjonale turistreiser kommer til å bli doblet de nærmeste ti årene. I tillegg tyder trenden på at reisemålene blir fjernere, turistene blir borte i kortere tid – og bor på stadig mer energislukende turistanlegg.

Luftfartsindustrien håper at veksten kan fortsette med hjelp av biodrivstoff. De tre forskerne stiller seg skeptisk til det. Dyrkingen av oljerike planter krever et altfor stort areal. Derfor mener de at reisemønsteret må endres: færre lange flyreiser, lenger opphold på feriestedet, flere turistreiser med tog og buss, mer nærturisme og færre turistanlegg med store utslipp. I tillegg mener de tre at et eget utslippstak ville sette et større press på luftfarten enn det å ta med flytrafikken i EUs utslippshandel. Det siste kommer fra 2012. Forskerne peker også på det urimelige at internasjonal flytrafikk er det eneste transportmiddel som slipper skatt på drivstoff.

– Vi har i flere år vært nokså alene i Norge med å se kritisk på flytrafikkens klimapåvirkning, sier Arild Hermstad, leder Framtiden i våre hender. Andre har bagatellisert denne sektorens utslipp. Det er viktig og verdt å lytte til når noen av verdens fremste transportforskere støtter oss i vårt syn om at forbruket må ned.

Kilde:

Jan Malmborg i Dagens Nyheter

Se også:

Transportplan uten klimabegrensninger

Like store utslipp fra privatbil og fly
 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!