Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tips til å skrive avisinnlegg

Det å skrive leserinnlegg i avisene er kanskje den mest undervurderte måten å drive påvirkningsarbeid på. Det er enkelt, billig og effektivt. Her finner du noen enkle tips for å komme i gang.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Det å skrive leserinnlegg i avisene er kanskje den mest undervurderte måten å drive påvirkningsarbeid på. Det er enkelt, billig og effektivt. Her finner du noen enkle tips for å komme i gang.Visste du at leserbrevsspaltene leses av over 60 prosent av leserne? I lokalavisene er tallet nærmere 80 prosent. Derfor er dette en fin måte å nå ut til mange på.

Skriv slik du ville ha sagt det. Det muntlige språket er gjerne det enkleste, som også blir lettest å lese. Ta fatt i ett poeng, lag heller flere innlegg hvis du har flere poeng. Vær aktuell. Svar raskt!

Et leserinnlegg kan omhandle et tema som er dagsaktuelt, lokalt eller nasjonalt. Leserinnlegget skal ikke være for langt, men vise ditt syn på saken og hvorfor du mener det.

Fordelen med leserinnlegg er at de er lette å få på trykk - spesielt i lokalavisene. Det er også mulig å sende samme leserinnlegg til flere medier samtidig, men vær forsiktig med konkurrerende aviser. Det er viktig å merke seg at de store riksavisene ikke vil trykke leserinnlegg som ikke sendes eksklusivt til dem.

Et leserbrev bør inneholde dette:

a)    En enkel overskrift – som sier noe om innholdet og hovedpoenget
b)    En kort innledning (ingress) som presenterer standpunktet ditt på en måte som gir leseren lyst til å lese videre.
c)    Argumenter og fakta som støtter opp under det du mener
d)    En konklusjon: Hva må gjøres? Skriv gjerne ned hva som kan gjøres på kort sikt og på lang sikt.

Noen enkle råd:

 • Hovedpoenget må komme først. Skriv en påstand, og du kan godt starte med «Jeg mener at...». Ikke vær anonym.
 • Skriv et par setninger om hvorfor du mener det.
 • Møt innvendinger som er kommet eller som du regner med vil komme. Men bare med et par setninger.
 • Skriv så kort om konsekvenser av nåværende praksis og hvordan du mener det bør være.
 • Lag en fengende tittel. Den skal være kort og si noe essensielt om innlegget.
 • Sett navnet ditt og Framtiden i våre henders lokallag i ……. (for eksempel Moss).
 • Når du skriver leserinnlegg på vegne av et lokallag, er det viktig at du avklarer ditt standpunkt med de andre i lokallagets styre (eventuelt med lederen og en til). Hvis det er uenighet om innholdet, skal du bare undertegne med ditt navn, ikke som representant for lokallaget. Hvis man har en kontroversiell mening om en sak, er det selvfølgelig ikke noe i veien for å hevde den, men da kan man ikke gjøre det på vegne av et helt lokallag.


Generelle skrivetips og formelle manuskrav:

 • Skriv enkelt og forståelig
 • Skriv det viktigste først
 • Skriv kort. Korte leserbrev blir lest av flere.
 • Hold deg til en sak pr. innlegg
 • Hvis du påpeker noe du er imot – fortell hva du vil gjøre i stedet.
 • Ta en ting om gangen. Har du mange agument bør ikke alle komme i samme avsnitt.
 • Bruk eksempler.
 • Ikke bruk ironi. Det fungerer sjeldent skriflig.
 • Overvurder aldri kunnskapen til leseren. Ta det aldri for gitt at ”dette er noe alle vet”.
 • Undervurder aldri intelligensen til leseren. Ref punkt over, forklar ting og tillat deg å resonnere.
 • Om du er er alene om å skrive og blir usikker, ta kontakt med andre i laget som kan lese gjennom.
 • Fokuser først på innholdet, så på den språklige formen. Finn ut hva du vil si, før du finner ut hvordan du vil skrive det.
 • Første gang du nevner en organisasjon skal du skrive navnet fullt ut og forkortelsen i parentes. Deretter kan du bruke bare forkortelsen.
 • Bruk både fornavn, etternavn og tittel på personer første gang de nevnes.
 • Når du skal angi når noe har skjedd/skal skje, bruk ukedag og dato, ikke skriv ”i går” eller ”om to dager”.
 • Direkte sitater skal begynne med sitattegn (– Det er en forbrytelse mot..)
 • Et sitat skal ikke gå over mer enn ett avsnitt. Husk alltid nytt avsnitt etter sitat.
 • Tall fra og med ti og lavere skrives med bokstaver, mens tall fra og med 11 og høyere skal skrives med tall.
 • Symboler som prosent, dollar eller pund skrives alltid med bokstaver. Måleenheter skal skrives fullt ut: kilometer, millimeter, kvadratmeter. Er måleenheten ikke vanlig kjent, bør du sette forkortelsen i parentes; kilowattimer (kWh).


Tips til slutt:

 • Undersøk maksimumlengde på leserinnleggene i den/de avisene du vil kontakte. Vær oppmerksom på at enkelte medier skiller mellom debattinnlegg (gjerne lengre og tyngre innlegg) og leserinnlegg.  Skriv maksimum 20 linjer hvis du sender det til mange medier.

 • Vær oppmerksom på at redaksjonen kan forkorte innlegg som de finner for lange, og at det i enkelte aviser kan være kø for å få leserinnlegg på trykk.
 • Bruk telefonen og ring gjerne debattredaktøren.
 • Ikke send samme innlegg til konkurrerende medier.
 • Ikke bruk forkortelsen FIVH – som for mange er ukjent, men skriv hele navnet Framtiden i våre hender.
 • Det er fint med humor, selv om en tar opp alvorlige ting!

Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er lurt å delta i alle debatter. Noen ganger er det bedre å la en påstand stå uimotsagt enn å starte en debatt som vil kreve mye og som kan komme til å profilere Framtiden i våre hender uheldig. Hvis du er i tvil om du skal gå inn i en debatt, så diskuter det innad i lokallaget. Hvis saken er ekstra vanskelig, kan du ta kontakt med Informasjonssenteret for å få innspill og råd i saken. Hvis du trenger faglig stoff, se FIVHs temasider, arbeidsnotater og rapporter.