Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Krever mer av miljøplan for boliger

Regjeringen la 9. september fram en ny miljøhandlingsplan, som samler en rekke departementer og etaters planer fra miljøsatsing i bolig- og byggsektoren.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen la 9. september fram en ny miljøhandlingsplan, som samler en rekke departementer og etaters planer fra miljøsatsing i bolig- og byggsektoren.
lekeromfriisgt6.pngPlanen skal være et styringsinstrument for miljøsatsingen i byggsektoren og skal gjelde for perioden 2009 - 2012.

Det vil bli nedsatt en gruppe som skal bestå av folk fra myndighetene, byggenæringen og miljøinteresser. Gruppa skal komme fram til en plan for hvordan vi kan nå passivhus-standard i 2020, og komme med forslag som vil øke energieffektiviseringen i den eksisterende byggemassen. Utvalget skal ha klart en anbefaling før sommeren nesten år.

I følge Kleppa vil regjeringen innføre skjerpede krav til nybygg fra 2010.

Handlingsplanen er et godt initiativ, men ikke godt nok, fastslår leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender:
Vi må ved første anledning få nedfelt i lovverket at passivhus-standard skal gjelde for alle nye hus fra 2012.
Norge er en sinke på miljøbygg sammenliknet med EU og USA sier han, og etterlyser konkrete tiltak for å få ned energibruken og utslippene i landets byggmasse. Det holder ikke at handlingsplanen har et ikke tidfestet og dermed uforpliktende mål om at det i framtiden skal bygges passivhus.

Han avslutter med å si at det er bra at planen slår fast at Staten må gå foran og sette krav og normer gjennom lovgivning, økonomiske incitamenter og støtte til informasjon og kompetanseoppbygging. Som byggherre må staten ta en pådriverrolle.

Regjeringen har lagt stor vekt på at den fra nyttår kommer til å innføre Energimerkeordningen. Den skal gi en miljø- og energiattest for bygg ved salg eller utleie, mens bygg over tusen kvadratmeter skal merkes. Men i dag er det ikke krav om at faktisk energibruk i bygg skal være grunnlaget når planer for reduksjon skal legges. Faktisk energibruk er ofte 50-75 prosent høyere enn det teoretiske tallet som legges til grunn. Det er derfor viktig at det kommer på plass et krav om at faktisk energibruk skal legges til grunn.

Fakta:
  • Passivhus er bygninger med dramatisk lavere energiforbruk enn dagens boliger (passiv.no).
  • Bygninger står i dag for ca 40 prosent av energibruken i Norge og en tredel av klimautslippene (SSB).
  • Rundt 80 % av bygningsmassen vi har i dag vil fortsatt være i bruk i 2050 (SSB).


Her er handlingsplanen
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!