Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etikk-ros til Bergen, Bærum og Stavanger

Framtiden i våre hender gir ros til Bergen, Bærum og Stavanger. De tre kommunene går foran i å stille etiske krav ved innkjøp. Alle tre har gjort forpliktende kommunestyrevedtak, og er i gang med å sette vedtakene ut i livet. Bergen, Bærum og Stavanger er også Fairtrade-kommuner.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender gir ros til Bergen, Bærum og Stavanger. De tre kommunene går foran i å stille etiske krav ved innkjøp. Alle tre har gjort forpliktende kommunestyrevedtak, og er i gang med å sette vedtakene ut i livet. Bergen, Bærum og Stavanger er også Fairtrade-kommuner.
Rosen fra Framtiden i våre hender ble gitt på den nasjonale konferansen om etisk handel og Fairtrade i offentlig sektor. Den arrangeres i august hvert år i Fair trade kommunen Sauda.

– Årets  konferanse viste at mange kommuner er kommet et godt stykke lenger enn der de var for ett år siden, men vi nøyer oss med å rose i år, det var for tidlig å dele ut priser, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
     
Framtiden i våre hender er også kjent for å kåre årets verste norske bedrift. Kåringen er basert på en vurdering av etiske krav, og på avsløringer fra Framtiden i våre henders vaktbikkje overfor norske næringsinteresser, Norwatch. I 2008 ble den norske staten kåret til versting fordi den ikke stilte etiske krav til innkjøp. Oppmerksomheten rundt hva offentlige innkjøpere kan gjøre for å bedre de etiske standardene er svært viktig.

– Vi håper at den positive oppmerksomheten overfor de tre storkommunene inspirerer andre kommuner, slik at arbeidere og miljøet i land som produserer varer kommunene kjøper inn oppnår forbedringer, sier Hermstad.
     
På konferansen i 2010 håper Framtiden i våre hender å få delt ut en pris. Den skal gå til en kommune eller en annen offentlig etat som har konkrete forbedringer å vise til. Men vi vet det tar tid. Å stille etiske krav er bare en begynnelse. Å lykkes krever streng oppfølging og vilje til å bruke kompetanse og penger over lang tid.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!