Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vil ikke forklare Vestbredden-uttrekk

BlackRock avviser at de solgte seg ut av et omstridt Vestbreddenselskap etter press fra norske investorer. Men de ønsker ikke oppklare ytterligere.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
BlackRock avviser at de solgte seg ut av et omstridt Vestbreddenselskap etter press fra norske investorer. Men de ønsker ikke oppklare ytterligere.

palestinabosetning_vestbredden2_520-330.jpg

Foto: Baz Ratner / Reuters

Av Erik Hagen
Norwatch

Norwatch skrev i forrige uke at den britiske fondsforvalteren BlackRock har solgt sine investeringer som var plassert i boligbygging i okkuperte Vestbredden.

Disse investeringene ble gjort gjennom det israelske selskapet Africa-Israel Investments, som blant annet er med på byggingen av bosetningen Ma'aleh Adumim (ovenfor). Utbyggingen av bosetninger på okkupert palestinsk land er i strid med folkeretten. Også fra Norge kunne man delta i det britiske fondet, ettersom fondet var markedsført av Storebrand, Danica Pensjon og Skandiabanken. Men etter at de tre bankene tok kontakt med BlackRock, har BlackRock annonsert at de ikke lenger investerer i selskapet på Vestbredden.

Men noe i denne beskrivelsen er ukorrekt, ifølge BlackRock. I den israelske næringslivsavisen Globes i går ettermiddag, ble BlackRock sitert på at Norwatch-dekningen av saken har vært ”villedende”. Men heller ikke der er det oppklart hva som i så fall er villedende.

BlackRock tok i går ettermiddag kontakt med Norwatch for å gi kommentar til forrige ukes artikkel, og for å påpeke at det er feil i det Norwatch har skrevet om saken.

- Påstandene er gale. Som en fondsforvalter handler vi alltid i tråd med det som er til våre kunders beste, og i tråd med gjeldende lover og regler. Og dette har vi gjort her, skrev talsperson Emma Phillips i en epost til Norwatch i går ettermiddag.

Men BlackRock ønsker ikke oppklare hva som er feil. Det er riktig at BlackRock har solgt seg ut, det er riktig at de norske bankene har tatt opp saken med forvalteren.

Globes skrev i går ettermiddag at BlackRock benekter at det er politiske motiver bak salget av aksjeposten i Africa-Israel Investments. Dette skrev avisen på bakgrunn av samme sitater som Norwatch fikk tilsendt i går. Men det er vanskelig å se om det kan være dekning for en slik påstand, basert på de små kommentarene som den britiske forvalteren har gitt i saken.

BlackRock har imidlertid svært klare regler på ikke å kommentere enkeltinvesteringer. Dermed ønsker de ikke å komme med ytterligere kommentarer rundt hva det er i Norwatch-dekningen som skurrer.

- Hva i Norwatch-artikkelen er det som er feil?

- Det gjelder det som omtaler årsakene til at vi solgte oss ut av selskapet, svarte Phillips, i det som skulle bli en lengre epostutveksling.

- Så er det feil at BlackRock har solgt etter å ha blitt kontaktet av skandinaviske banker? Eller det feil at dere har solgt dere ut på grunn av de politisk-etiske dilemmaene knyttet til Africa-Israels aktiviteter på Vestbredden?

- Våre beslutninger om å kjøpe eller selge aksjer er basert på vår investeringsprosess, svarer Phillips, som ikke ønsker å oppklare ytterligere.

Det er altså uklart om BlackRock ønsker å korrigere om det er feil at de har solgt seg ut av Vestbredden-utbyggingene på grunn av de etiske kontroversene, eller om det er feil at de har forlatt Vestbredden etter press fra Skandinavia. Uansett bekrefter de å ha solgt seg ut av det omstridte selskapet.

Etiske investeringer
Fondsforvaltere og banker har ulik praksis på hvor åpne de er om fondsforvaltningen og eksklusjoner av uetiske investeringsobjekter. Dermed er det ofte vanskelig å vite om det ligger etiske - eller utelukkende finansielle - motiver til grunn når forvalteren avslutter en investering.

BlackRocks salg av Africa-Israel-investeringen må ifølge forvalteren selv ses i lys av det de kaller en ”investeringsprosess”. Det er på BlackRocks hjemmesider ikke klart definert hva som inngår i en slik prosess, for eksempel om forvalterens kriterier for samfunnsansvarlige investeringer (SRI) er en del av slike beslutninger.

Det som er på det rene, er at i BlackRocks presentasjon av SRI-standarder , kommer det fram at ”Vi er investorer […] som agenter for våre kunder, og det er hva de mener og hva de er opptatt av som må være rammeverket når vi skal sette kriterier for selskaps-evaluering”. De ser altså ikke bare finansielle vurderinger som avgjørende ved investeringsbeslutninger.

Dette er også en av BlackRocks prinsipper, hentet fra det samme dokumentet: ”Når vi evaluerer investering i selskaper, vurderer vi sosiale, miljømessige og andre forhold, sammen med andre det vi tror kan påvirke de langsiktige utsiktene”. At etiske forhold kan være benyttet i revurderingen av Africa-Israel er dermed fullt ut i tråd med hva BlackRock selv har uttalt om Africa-Israel-avgjørelsen. Det BlackRock kan ha mene når de benekter Norwatchs påstander, er det at aksjesalget kom som et resultat av henvendelsene fra de skandinaviske bankene.

Danica Pensjon i Danmark har i en presentasjon på sine hjemmesider oppsummert sine erfaringer med BlackRocks SRI-arbeid slik:

BlackRock har innarbeidet prinsipper for SRI i deres investeringsbeslutninger og har en intern gruppe av analytikere, som utelukkende tar seg av forhold omkring SRI og foretar screeninger. […] Selskapet er i tett dialog med flere selskaper i forhold til SRI, men har ikke aktivt utelukket et selskap, med mindre en kunde spesifikt har uttrykt ønske om det”, skriver Danica, som altså selv tok kontakt med BlackRock angående Africa-Israel.

BlackRock blir nest størst
I artikkelen i forrige uke skrev Norwatch at BlackRock også hadde investert i Africa-Israel gjennom nylig oppkjøpte Barclays Global Fund Advisors. Talsperson Emma Phillips forklarer at salget de gjorde fra Africa-Israel utelukkende gjelder for BlackRock, og ikke for Barclays, som først er endelig overtatt i fjerde kvartal i år.

Da Norwatch skrev at BlackRock var nest største aksjonær i Africa-Israel, var det på bakgrunn av antakelsen at de allerede hadde gjennomført oppkjøpet av Barclays. Dette er dermed ikke riktig. At handelen ikke er gjennomført ennå, betyr at BlackRock fram til i sommer bare har vært sjuende største aksjonær, ikke nest største.

Dersom Barclays-aksjene i Africa-Israel ikke har endret seg fra juni i år, idet BlackRock endelig overtar Barclays senere i år, vil BlackRock imidlertid på ny bli storaksjonær i Africa-Israel: den nest største.

BlackRock poengterer for øvrig at de ikke er en bank, slik Norwatch skrev i forrige uke. BlackRock er en fondsforvalter.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!