Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Våpeneksport til Mugabe OK

Våpeneksport til udemokratiske regimer som Zimbabwe er ikke grunn til utelukkelse fra Oljefondet. Det fremgår av en pressemelding som Finansdepartementet har sendt ut om Oljefondets eierskap i den kinesiske rederigruppen COSCO.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Våpeneksport til udemokratiske regimer som Zimbabwe er ikke grunn til utelukkelse fra Oljefondet. Det fremgår av en pressemelding som Finansdepartementet har sendt ut om Oljefondets eierskap i den kinesiske rederigruppen COSCO.

mugabe_520-330.jpgPia A. Gaarder
Norwatch

Norwatch skrev nylig at Statens Pensjonsfond – Utland (Oljefondet) har plassert nesten 174 millioner kroner i COSCO-gruppen. Moderselskapet til den kinesiske rederigruppen eier det Panamaregistrerte skipet «Full City»* som gikk på grunn utenfor Langesund natt til fredag 31. juli, men er allerede sterkt omstridt for sin rolle i våpentransport til udemokratiske regimer, senest i fjor til Zimbabwe.

Men våpeneksport til Mugabes Zimbabwe er for Oljefondets forvaltere helt i orden:

- Våpeneksport til Zimbabwe er uansett ikke i seg selv grunn til utelukkelse fra fondet, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet. (Les pressemeldingen i sin helhet her).

Finansdepartementet viser til at Etikkrådet har uttalt at COSCO neppe vil rammes av retningslinjene.

– Disse retningslinjene er framoverskuende, det vil si at de tar utgangspunkt i risikoen for medvirkning til framtidige uetiske forhold. Hendelser av denne typen vil derfor sjelden føre til uttrekk av et selskap, skriver Finansdepartementet som fortsetter:

– De etiske retningslinjene er nå revidert og styrket med tilslutning fra et bredt flertall på Stortinget.

Når det gjelder norsk våpeneksport har Stortinget for lenge siden vedtatt som grunnprinsipp at Norge ”ikke tillater salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig”. Likevel er det med andre ord helt i orden for Oljefondets etiske regelverk å investere i utenlandske selskaper som bryter disse reglene.

Ingen Norwatch-rapport
Departementet skriver at det ikke er blitt advart mot investeringer i det kinesiske selskapet COSCO og kan heller ikke se at det har mottatt en rapport om COSCOs involvering i våpeneksport til Zimbabwe, slik det er blitt hevdet i en rekke medieoppslag.

Det var Norwatch som i mediene ble utpekt som avsender av en slik rapport. Norwatch har hverken skrevet en rapport eller oversendt noe materiale direkte til Finansdepartementet.

Det som er riktig, er at Norwatch i fjor skrev en rekke kritiske artikler om COSCO-gruppen i forbindelse med forsøket på å transportere våpen til Zimbabwe. I den forbindelse påpekte Norwatch at Oljefondet investerte i en rederigruppe som i en årrekke har vært involvert i kontroversielle våpentransporter til udemokratiske regimer. Ifølge organisasjonen TransArms skal direktøren av COSCO-gruppen i 1995 selv ha vært sjef for et datterselskap som transporterte våpen til regimet i borgerkrigsherjede Burundi.

Konfliktskapende
TransArms forsøker å kartlegge hvordan våpenstrømmene gir næring til konflikter spesielt i den tredje verden. Organisasjonen påpeker at nesten alle de 50 største væpnede konfliktene og borgerkrigene på 1990- og 2000-tallet har foregått i utviklingsland. Ingen av disse konfliktene kunne ha blitt opprettholdt og utkjempet uten en konstant forsyning av våpen og ammunisjon fra de rike, store våpenproduserende landene (les mer på www.transarms.org).

Alle Norwatch-artiklene om COSCO og våpentransporten til Zimbabwe ble lagt ut på www.norwatch.no. Det er uvisst om Etikkrådet har brukt dette materialet som utgangspunkt for å se nærmere på Cosco-gruppen.

Sikkert er det i hvert fall at Finansdepartementet nå refererer til Etikkrådet, og slår fast at våpeneksport til et land med væpnede indre konflikter og udemokratisk styre som Zimbabwe, er OK og slipper igjennom Oljefondets etiske regelverk.
*) Mer om eierskapet til skipet "Full City"

Moderselskapet til den kinesiske rederigruppen COSCO skriver på sine hjemmesider at selskapet ”eier og opererer” 550 skip.

- After more than 40 years of development, the group owns and operates 550 modern merchant ships with a total carrying capacity of up to 30 million DWT, including 13 the fifth generation containerships and 3 VLCCs.

”Full City” listes opp som ett av disse skipene.

Skipets operatør var ifølge Lloyds et av COSCO-gruppens Hong Kongbaserte datterselskaper, Cosco HK med adresse: 183, Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong.

Skipet er registrert i Panama, og dets registrert eier er det panamabaserte selskapet "Roc Maritime Inc". Det er ikke uvanlig at det er et lokalt selskap i landet hvor skipet er registrert, som står som formell eier til rederienes skip.

I følge Bloomberg viser data fra Lloyd’s Register-Fairplay at den reelle eieren (beneficial owner) til "Full City" er China Ocean Shipping Group.

Det offisielle navnet til COSCO er China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO).

(Hvordan giganten COSCO i praksis har ordnet eierskapet til sine skip, noe som er viktig i erstatningssaker, ser ut til å være svært komplisert. Dagens Næringsliv skrev i en artikkel 7. august at eierskapet til det Panamabaserte selskapet "Roc Maritime" som står oppført som eier til "Full City", er ukjent.)

 

Les mer om det norske regelverket for våpeneksport i kapittel 5 i Norwatch-rapporten " pdf Norsk eksport av krigsmateriell til arabiske diktaturer ", skrevet av Alexander Harang.

 

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!