Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norskbygget miljøbombe utenfor Benin

Saga Petroleums gamle oljeanlegg på Seme-feltet utenfor Benin ruster i stykker. Benin har nå bedt Norge om hjelp til å rydde opp. Olje lekker ut og risikerer å skape store miljøproblemer i et av Vest-Afrikas mest fiskerike havområder.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Saga Petroleums gamle oljeanlegg på Seme-feltet utenfor Benin ruster i stykker. Benin har nå bedt Norge om hjelp til å rydde opp. Olje lekker ut og risikerer å skape store miljøproblemer i et av Vest-Afrikas mest fiskerike havområder.

benin_seme_rust_330.jpgAv Pia A. Gaarder
Norwatch

– Installasjonene på Seme-feltet er i en tilstand av fremskreden oppløsning, og olje lekker ut i havet, heter det i et brev som det lille vestafrikanske landet Benin sendte det norske utenriksdepartementet i april.

I brevet understreker Benin at oljelekkasjene skaper store ødeleggelser av miljøet og truer den lokale fiskeindustrien, og Norge blir bedt om å bistå økonomisk og teknisk til opprydningen. Brevet, som Norwatch har fått innsyn i, ble sendt gjennom Benins ambassade i København.

Gamle synder
Seme-utbyggingen er et gammelt problem for norsk utviklingshjelp. Med bistand fra Norge og Verdensbanken skulle det fattige afrikanske landet på 80-tallet bli rik gjennom utvinning av oljeressurser. Det norske selskapet Saga Petroleum (senere kjøpt opp av Norsk Hydro, nå StatoilHydro) bygget ut Seme-feltet og skulle drive det på vegne av Benins myndigheter. De fem riggene som i dag står og ruster på havet, ble produsert i Norge av Aker Kværner og finansiert gjennom lån som Benin tok opp i Norge.

Etter noen få års drift ble Saga i 1985 kastet ut av landet, og året etter skal kontrakten ha blitt overført til et sveitsiskbasert selskap, Pan Ocean. De lovet mye større produksjon og større avkastning, men klarte ikke å oppfylle løftene.

Etter kort tid var også dette selskapet ute av landet. Saga ble bedt om å komme tilbake, men sa nei. Benin drev feltet videre frem til 1988. Ved hjelp av Verdensbanken fikk Benin deretter engasjert Ashland, men Addax Petroleum skal også på et visst tidspunkt ha vært inne i bildet.

Hele satsingen ble en stor skuffelse og i 1998 ble feltet stengt. Benin satt igjen med en stor gjeld og en tikkende miljøbombe.

Lekker olje

– Saga Petroleum fikk tidlig problemer. De fikk mye vann i oljen og det var lite trykk i reservoarene. Feltet produserte dermed aldri så mye som estimatet skulle tilsi. Benin hadde i tillegg fått både en dårlig låneavtale og benin_seme_lianer.jpgen dårlig deal med Saga Petroleum. Produksjonen var liten; omkostningene og renten var høy, mens oljeprisen holdt seg på et lavt nivå. Benin satt igjen med bare tre prosent av utbyttet, sier Ingolf Andersen til Norwatch.

Andersen er selv ingeniør og har arbeidet i oljebransjen. Han forteller at han har fått et offisielt mandat fra Benins oljeminister Barthélémy Dahoga Kassa som ikke bare består i å mobilisere hjelp til å rydde opp i de gamle rustne oljeinstallasjonene, men også å promotere oljeutvikling i Benin. Andersen er prosjektkoordinator for den lille frivillige organisasjonen Action Impact i Benin, og arbeider til daglig i HKJ Offshore Solution. Benin-oppdraget er tatt ut fra sin personlig interesse for å bedre forholdene, og utføres uten vederlag.

Gjennom sine kontakter i Benin kom Andersen i mars i år ut til installasjonene på en supply-båt, og fikk dokumentert tilstanden til de rustne riggene. Et undervannskamera viste i tillegg hvordan klumper av olje lekket ut i havet. På land står både tanker og annet utstyr og ødelegges. Andersen har laget en liten rapport hvor han har samlet informasjon om Seme-feltet: Status report: Seme Oil Field with installations and connected Onshore Facilities.

benin_seme_rust_anlegg.jpgSamtidig er det flere som arbeider med problemstillingen på ulike nivåer. Svein Olsen, tidligere sjef i Bergesen Offshore, er involvert i å få i stand et møte mellom Benins oljeminister og Norge, og det samme er Benins konsul i Oslo, Olav Råmunddal. Svein Olsen sier til Norwatch at det er stor sannsynlighet for at det kommer i stand et møte mellom Norge og Benin etter sommerferien.

Slettet gjeld
Seme-feltet er en gammel sak som har dukket opp med jevne mellomrom. Norge slettet i år 2000 Benins gjeld på 246 millioner kroner som var opprettet for å finansiere utbyggingen av Seme-feltet. I den forbindelse kom tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson med krasse uttalelser overfor NTB:

– Dette er en skamplett for oss. Det er urettferdig at de skal betale renter og renters rente på en gjeld vi har bidratt til å skape. Fra norsk side var det en sterk egeninteresse i dette. Det vi gjør nå er å rette opp en urett.

Frafjord Johnson sammenlignet det som skjedde i Benin med skipseksportkampanjen på 70-tallet da man for å redde norsk verftsindustri eksporterte skip til utviklingsland.

For ni år siden ble det også satt fokus på de store miljøfarene ved det nedstengte anlegget, men ingenting er hittil blitt gjort.

Strutsepolitikk
I dag sliter Benin fortsatt med konsekvensene av den feilslåtte oljesatsingen. Selv om flere aktører har vært inne og drevet feltet siden oppstarten, mener Ingolf Andersen at Norge har et stort moralsk ansvar til å rydde opp:

benin_seme_tank.jpg– Norge har en strutsepolitikk overfor Seme-feltet. Det dreier seg om en verkebyll i Norges portefølje som kan skade Norges omdømme. Dersom vi går inn og ønsker å profilere Norge som en av klassens beste på miljø og oljepolitikk i denne regionen, så kan vi ikke fortsette å gjemme skjellettene i skapet. Vi må få dem ut og jobbe med dem, sier Andersen som fortsetter:

– Det er ikke snakk om at Norge skal betale hele gildet. Men burde ha en konstruktiv tilnærming. Norge har både teknologi og kunnskap til å løse problemet, og fjerne en miljøtrussel i et av Vest-Afrikas mest fiskerike områder, sier Andersen.

Han mener at det første som må gjøres, er å gjennomføre en studie som setter en prisramme på opprydningen av Seme-installasjonene.

Ikke svart Benin, ennå

Foreløpig har Norge ennå ikke formelt svart på Benins henvendelse. Men Norwatch får opplyst at Utenriksdepartementet arbeider med saken:

benin_seme_land.jpg– Utenriksdepartementet har søkt råd hos Olje for utvikling, men vi har ennå ikke gjennomført en formell saksbehandling av brevet, sier avdelingsdirektør Kåre Stormark i UDs avdeling for regionale spørsmål og utvikling til Norwatch.

Når brevet ennå ikke er blitt besvart, skyldes det blant annet at det skulle ha vært avholdt et møte mellom Norge og Benins oljeminister, men møtet før sommerferien ble avlyst.

Seniorrådgiver Svein Erik Heglund i Norads Energiavdeling arbeider med Olje for utviklingsprogrammet. Han sier til Norwatch at Benin ikke er et av Norges samarbeidsland og dermed ikke faller inn under ansvarsområdet til Olje for utvikling.

– Vi har sendt et foreløpig svar til UD om at Benin må bli et samarbeidsland før vi eventuelt kan gjøre noe. Henvendelsen gjelder i tillegg hjelp til opprydding etter et oljefelt, og ligger ikke innenfor arbeidsoppgavene til Olje for utvikling. Vi gir assistanse om  petroleumsforvaltning.

– Norge kan vel likevel ut fra andre overveielser beslutte å hjelpe Benin, og be dere i Olje for utvikling om å bidra med ekspertisen?

– Jo, selvfølgelig. Men da må vi få en bestilling på dette, sier Heglund som selv har arbeidet i Saga Petroleum og kjenner saken godt.

 

benin_seme_riggene.jpgAlle foto: Ingolf Andersen


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!