Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lys framtid for solenergi

I dag står solenergi for under 1 prosent av Europas elektrisitetsforbruk. I følge EPIA kan solenergi dekke opp til 12 prosent av Europas elektrisitetsbehov i 2020.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I dag står solenergi for under 1 prosent av Europas elektrisitetsforbruk. I følge EPIA kan solenergi dekke opp til 12 prosent av Europas elektrisitetsbehov i 2020.
Det forutsetter politisk vilje til å støtte denne industrien i de kommende årene. Solcelle energi  (photovoltaic power – også kalt PV) er den raskest voksende fornybare energiteknologien, og kostnadene er forventet å falle raskere enn andre energiformer. I 2020 kan PV være konkurransedyktig i hele 75 prosent av det Europeiske elektrisitetsmarkedet.


Innstallerte PV-annlegg i perioden 1998 - 2008, EU (lys grå) og globalt (mørk grå).
Kilde: EPIA Global Market Outlook for Photovoltaics until 2013, 2009 A.T. Kearney analysis.
Kilde: EPIA Global Market Outlook for Photovoltaics until 2013, 2009 A.T. Kearney analysis.

The European Photovoltaic Industry Association (EPIA) skisserer tre scenarier i sin undersøkelse. I de to andre øker solcellenes andel av elektrisitetsproduksjonen til 4 prosent og 6 prosent. Men grunnen til at de mener solceller kan dekke hele 12 prosent av el-behovet, er særlig mulighetene for store kostnadskutt ved framstilling av elektrisitet basert på solceller. Og prisene er allerede i ferd med å bli konkurransedyktige med annen elektrisitet i flere land.

Rapporten hevder at det vil være mulig med en årlig kostnadsreduksjon på 8 prosent på nye installasjoner av solceller. Dette skyldes tre forhold. For det første er det en rivende teknologisk utvikling der man får stadig mer elektrisitet ut av solcelleteknologiene.
For det andre vil stordriftsfordeler ved mye større volum gjøre at driftskostnadene etter hvert blir ganske små. Installasjoner av solcelleinfrastruktur har i tillegg lang levetid når det først er på plass. For det tredje vil "smart grids" gjøre at noen av solenergiens ulemper (det produseres mindre energi i overskyet vær) blir nøytralisert av et smartere samspill mellom solenergi og andre energibærere, som for eksempel bioenergi og vannkraft. Vannkraft samspiller godt med solenergi fordi vann kan lagres i magasiner og brukes i perioder der sol- eller vindkraft ikke produserer for fullt.

I tillegg bør strømkunder få mulighet til å installere solceller til eget behov hjemme og selge overskuddsstrøm tilbake til nettselskapet.

* European Photovoltaic Industri Association (EPIA) er en industriforening for bedrifter i denne bransjen. Her er også de norske bedriftene REC, Elkem Solar, Metallkraft og Norsk Hydro medlemmer, sammen med over 200 andre bedrifter fra hele Europa.

Den nye rapporten til EPIA er laget sammen med konsulentselskapet A. T. Kearney og heter SET for 2020. Her finner du et 13 siders sammendrag av rapporten.


     Energien fra sola utnyttes i hovedsak på to måter:
     - Til å produsere strøm, enten ved hjelp av solceller eller i solvarmekraftverk   
     - Til oppvarming ved hjelp av en solfanger.


    Les Framtiden i våre henders undersøkelse: Stort potensiale for solenergi  -
    som slår fast at Norge er på Europa-bunnen i innstallerte solfangere.
    Svenskene har 13 ganger og danskene 28 ganger så mye som oss.


 solenergiMINISe våre temasider om solenergi

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!