Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lav lønn, ingen do, truet med vold

De ukrainske verftsarbeiderne som deltok i byggingen av norske skrog i fjor forteller om svært dårlige arbeids- og lønnsforhold. Nå venter de på at en norsk bestilling skal fortsette – og på mange måneders ubetalt lønn.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

De ukrainske verftsarbeiderne som deltok i byggingen av norske skrog i fjor forteller om svært dårlige arbeids- og lønnsforhold. Nå venter de på at en norsk bestilling skal fortsette – og på mange måneders ubetalt lønn.

Av Erik Hagen
Norwatch

Denne artikkelen er hentet fra Norwatch-rapport nr. 1-2009, pdf Skrog på billigsalg om norske skrog-bestillinger i Ukraina.

{flv}nw_ukraina_verft{/flv}

De ukrainske arbeiderne som har jobbet på oppdrag fra to verft fra Vestlandet, forteller om svært dårlige lønns- og arbeidsforhold.

I lange perioder har de vært helt uten drikkevann. De har ikke hatt fungerende toalett, og i perioder heller ikke noe vann å vaske seg i. Og den lave lønnen har stått uforandret siden 2005. I tillegg har det vært sprengkaldt for de ansatte, for verftet har ikke hatt råd til å betale strømregningen.

Bestillingene til FMV og Fjellstrand gikk ikke nøyaktig som håpet, verken for de norske verftene eller for de lokale arbeiderne.

FMV og Fjellstrand AS har lagt all videre bygging i Ukraina på is.

For arbeiderne ble forholdene bare dårligere og dårligere i løpet av tiden de norske bestillingene pågikk. Etter at finanskrisen satte inn, og arbeidet ble frosset, har de ikke fått lønn på et halvt år.

Billig
I utgangspunktet er det særlig én stor fordel ved å outsource skrogproduksjonen til land som Ukraina. Det svært lave prisnivået gjør alle delene ved byggingen billigere i Svartehavslandet. En tidligere direktør ved Sevastopol-verftet anslår eksempelvis at det er sju-åtte ganger dyrere å male et skrog i Norge enn i Sevastopol.

De norske bestillingene klarte ikke hindre det 225 år gamle verftets stadig voksende økonomiske problemer. Dets spesialitet er reparasjon av sovjetiske marinefartøy, og egentlig hadde ikke verftet særlig peiling på nybygg slik nordmennene ønsket da kontraktene ble inngått. I tillegg skal de ha manglet både kapasitet og utstyr, og det midt i en situasjon der de allerede var gjeldstynget. Sevastopol Shipyards finansielle problemer økte betraktelig i perioden byggingen av de norske skrogene pågikk.

Det er arbeiderne som sitter igjen med regningen. Ved siden av de dårlige HMS-standardene, har lønnsbetingelsene vært svært dårlige. De dårlige arbeidsforholdene har vedvart til tross for at både FMV og Fjellstrand hadde inspektører tilstede under lange perioder om gangen.

– Spartansk
En rekke mangler ved verftet gjør arbeidsforholdene vanskelige for de ansatte.

De lokale arbeiderne forteller at de henvendte seg gang på gang til sin ledelse om sanitærforholdene på arbeidsplassen. Men de fikk aldri svar. ukraina_arbeidere2_350.jpg

I lange perioder har  arbeiderne vært helt uten drikkevann. De forteller de ikke hadde et fungerende toalett, og siden verftet ikke betalte regningene til vannverket, var det i perioder heller ikke noe vann å vaske seg i. Slik var det i perioden de norske skrogene ble bygget.

I tillegg har det vært sprengkaldt. Om vinteren trekker den kalde vinden fra innlandet inn gjennom de knuste vinduene og de ikke-fungerende dørene på anlegget. I lange perioder var de uten strøm. 12. desember i fjor, fire dager etter at det siste skipet ble levert til FMV, ble strømmen skrudd av for godt i ett av verftets to anlegg. To måneder senere ble kontakten trukket ut av det andre anlegget.

– Det er spartanske forhold, sier Jurij Goloschapov til Norwatch. Han tok selv del i byggingen av de norske båtene, og ledet en av verftets arbeidsgrupper.

Det tok lang tid før Goloschapov og kollegene fikk lønn for innspurten med FMV-fartøyet som ble levert 8. desember. Først i slutten av mars i år betalte Sevastopol Shipyard arbeiderne novemberlønnen fra i fjor. Desemberlønnen fikk de i april.

Null lønnsvekst
De ansatte som Norwatch har snakket med, sier de ikke har gått opp én krone i lønn på fire år. Lønnsavtalen har ikke vært reforhandlet siden 2005. Avtalen skal ifølge ukrainsk lovgivning forhandles fram årlig. Det sikrer ukrainske arbeidere en rimelig lønn i et land med 10-20 prosent årlig inflasjon. Men for Sevastopol-verftets arbeidere har den lille lønnen nå stått uforandret i årevis.

ukraina_no-money-no-work_400.jpg

Lønnen i Sevastopol Shipyard var så dårlig at mange av de dyktigste fagfolkene rømte selskapet. Flere av dem begynte å arbeide hos underleverandører som leverte tjenester til det samme verftet. Noen av de ansatte tagget en klar beskjed på en tavle inne på selskapets anlegg. Foto: Tatiana Rihtun
Problemene for de ansatte vokste da verftet de jobbet i, og som opprinnelig hadde signert kontraktene med de to norske selskapene, ble kjøpt opp av Sevastopol Shipyard underveis i byggingen av de norske båtene.

Under den påfølgende omleggingen fra november 2007, ble samtlige ansatte tvunget til å si opp i det ene selskapet, for deretter å bli gjenansatt i det andre. Da arbeiderne ble ansatt på ny, skal lønnen deres ha blitt redusert med en tredel, til tross for at de hadde blitt lovet samme lønn ved gjenansettelsen. En gruppe ansatte klaget, men henvendelsen ble aldri besvart. En annen gruppe nektet å bli oppsagt på sin første arbeidsplass. Ledelsen svarte med å love en avtale om reforhandlet lønn i løpet av de neste to månedene. Det har fortsatt ikke skjedd.

I første kvartal av 2008 intensiverte motsetningen mellom ledelsen og de ansatte seg. De ansatte klaget over at lønnsløftene ikke ble holdt, mens ledelsen svarte med å utsette lønninger og ferier. I Ukraina er det vanlig at en del av lønnen utbetales i forskudd. Dette ble stanset av selskapet i 2008. Deretter ble lønningene frosset. I andre halvdel av 2008, da forsyningsfartøyet til FMV var i avslutningsfasen, var lønnsutbetalingene allerede to måneder forsinket.

Køller mot tanker
Situasjonen ble heller ikke enklere av at lederen av fagforeningen ble forfremmet til personalansvarlig i selskapets ledelse. I dag innehar han begge posisjoner, og representerer både de ansatte og selskapet i personalspørsmål. Arbeidere Norwatch har snakket med, gir uttrykk for at fagforeningen i dag snarere representerer ledelsen, enn de ansatte. De sier at verftet konsekvent har ignorert de ansattes rettigheter og krav.

Fagforeningslederen ønsker ikke å kommentere situasjonen.

En ansatt, Vasily Phedorin, sier til Norwatch at han ble truet med vold da han stilte spørsmål til ledelsen om hva arbeiderne skal gjøre nå som selskapet har stanset lønnsutbetalingene.

– Han sa til oss at hvis vi ikke stopper å protestere, vil politiet komme og slå tankene mine ut av hodet mitt med køller. Det er dialogen vi har hatt, sier Phedorin.

Det kan ikke ha vært vanskelig for de norske selskapene å legge merke til de ansattes problemer. Begge selskapene har hatt representanter til stede på verftet i lengre perioder. I kulda i oktober i fjor, kan de norske utsendingene ikke engang ha vært i stand til å sette på en kaffekjele for å varme seg.

Valeriy Pohvishev, en ingeniør som var utsendt av Fjellstrand AS for å overvære store deler av byggingen, og som har arbeidet for Fjellstrand også i andre østeuropeiske land, ble i fjor høst konfrontert med de ansattes situasjon ved verftet av ukeavisen Sevastopolskya Gazeta.

– Vi bygger skip, og er ikke ansvarlige for sosiale forhold, svarte Pohvishev på spørsmål fra avisen.

Fjellstrand AS sier de har selv påpekt forhold rundt helse, miljø og sikkerhet overfor leverandørenes ledelse. Dette sier de har skjedd i direkte møter med ledelsen, og gjort av de norske inspektørene.

– Det er vanskeligere for de lokalt innleide inspektørene til å påpeke dette, sier Fjellstrand-direktør, Asbjørn Tolo.

ukraina_dead-ship_350.jpg
En av arbeiderne har skriblet en gravskrift på en av metallhaugene inne på verftsanlegget. Metallet skulle brukes på et dykkerfartøy for FMV. Men planene strandet. Foto: Tatiana Rihtun
“It’s the dead ship”
Nå står det bare metallstykker igjen fra arbeidet med de norske bestillingene. Både Fitjar Mekaniske Verksted og Fjellstrand har båtprosjekter som er påbegynt, men som ikke er kommet i havn.

På ett av verftets anlegg ligger hauger av grått ferdigkuttet stål. Det var egentlig kjøpt inn av Sevastopol-verftet for å lage et tredje FMV-skrog, dykkerfartøyet. Men fra nyttår har FMVs siste skrogplaner i Ukraina strandet.

Kunden som opprinnelig hadde bestilt dykkerfartøyet fra FMV, får det nå laget i Østen i stedet. FMV har fått nok, og nå ser det grått ut for videre samarbeid med Sevastopol-verftet. Både tråleren i 2007, og forsyningsskipet i desember 2008 ble levert ett år forsinket, og begge inneholdt store mangler.

Det som virkelig fikk begeret til å renne over for Fitjar-verftet, var at deres partnere i Sevastopol i 2008 plutselig begynte å arbeide på norske Fjellstrands forsyningsskip. Dermed stoppet byggingen av FMVs påbegynte dykkerfartøy helt opp.

Verftsdirektør Hugo Strand i Fitjar Mekaniske Verksted sier at Sevastopol-verftet ikke hadde kapasitet til to slike oppdrag. Han beskriver en leverandør med store problemer.

– Det var stor etterspørsel etter gode folk, og fagfolk sluttet. De fikk vel bedre betalt andre steder. Men mesteparten har med dårlig prosjektgjennomføring og prosjektstyring internt i verftet å gjøre, forteller Strand til Norwatch.

FMV sitter nå igjen med et stort tap etter at prosjektet er lagt på is. Strand anslår at tapet beløper seg på 12-15 millioner, etter unødvendig prosjektgjennomføring og innkjøp.

Også for Fjellstrand har det gått trått. I midten av desember 2008 sluttet alt videre arbeid. På det tidspunktet var allerede alt metallet blitt kuttet opp i de riktige bitene. Åtte av 30 skrogdeler var ferdig for å monteres sammen. Også norsk utstyr hadde blitt levert til verftet for montering.

Administrerende direktør i Fjellstrand, Asbjørn Tolo, forklarer at finanskrisen har satt en foreløpig krok på døra, da ukrainske banker i fjor høst stoppet alle kredittutbetalinger. Det norske selskapets opprinnelige forskudd hadde blitt betalt med bankgaranti, og Fjellstrands midler har blitt reddet.

– Så våre økonomiske interesser har blitt ivaretatt, forklarer Tolo.

Ingen lønn uten nordmenn
Hvorvidt det påbegynte Fjellstrand-prosjektet skal ferdigstilles eller ikke, er nå avhengig av samtaler mellom Fjellstrand og Sevastopol-verftet. Partene prøver å bli enige om hva de skal gjøre med avtalen de har inngått – og med skroget som står halvferdig i en bygning i Sevastopol.

I mellomtiden ligger den gamle industribedriften helt død, i påvente av at byggingen av norske skrog eventuelt skal vekkes til live igjen. Ledelsen i verftet i Ukraina har stanset alle lønnsutbetalinger, til mange av arbeidernes store frustrasjon.

– Ledelsen skylder oss fortsatt penger for januar til april. Det er fire måneder, sa Sevastopol-arbeider Goloschapov til Norwatch i april. Nå er det gått enda to måneder.

I januar og februar i år var Goloschapov og kollegene forpliktet til å være på jobb, i kulda, uten lønn. ”Et fengsel”, kalte de det. Nå står de friere til å forlate arbeidsplassen.

Siden selskapet skylder dem lønn, ble flere av de ansatte skeptiske da de i mars i år så at deler av metall-lageret på anlegget ble hentet for salg. Goloschapovs arbeidsteam sendte et brev til statsadvokaten der de klagde over arbeidsforholdene og de manglende lønningene, og at metall ikke kunne selges vekk uten at de ansatte skulle få lønningene de hadde krav på.

Kort tid etter ble Goloschapov oppsøkt av to personer mens han sto og jobbet. De presenterte seg som etterforskere, og Goloschapov forteller til Norwatch at de to truet ham. Dersom han ikke samarbeidet, ville han bli kastet i fengsel for å ha svertet ledelsen, sier han. Han forteller han senere fikk rede på at de ikke var politimenn, men fra verftets eget sikkerhetsselskap. Statsadvokaten skal ha oversendt Goloschapovs henvendelse direkte til ledelsen av bedriften.

Siden Norwatch snakket med Goloschapov i april, har han sluttet i Sevastopol Shipyard, og i stedet funnet seg annet arbeid.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!