Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Krisens mulighet

Kan finanskrisen gi muligheter til å skape en økologisk bærekraftig økonomi? Se foredrag fra Pavan Sukhdev, Susan George og Peter Dauvergne. Konferansen Krisens mulighet arrangert av Framtiden i våre hender på Soria Moria konferansesenter den 25. mai.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Kan finanskrisen gi muligheter til å skape en økologisk bærekraftig økonomi? Se foredrag fra Pavan Sukhdev, Susan George og Peter Dauvergne. Konferansen Krisens mulighet arrangert av Framtiden i våre hender på Soria Moria konferansesenter den 25. mai.

 Arrangementet skjedde i samarbeid med Concerned Scientists Norway med finansiell støtte fra stiftelsen Fritt Ord .

Vår globaliserte økonomi overforbruker naturressurser og påfører økosystemene omfattende skader. Samtidig er det store befolkningsgrupper i den tredje verden som mangler det mest elementære av materielle goder. Konferansens initiativtager, Erik Dammann, ønsket å samle politikere, embetsverk og forskningsmiljøer for å diskutere hvordan finanskrisen kan brukes som mulighet til å skape en økonomi som tar hensyn til jordens økologiske tålegrenser og sikrer en jevnere fordeling.

{flv}fivh/pavan_sukhdev{/flv}
Konferansen ble ledet av Ylva Lindberg. Den indiske økonomen Pavan Sukhdev, som leder UNEPs Green New Deal program, var første hovedtaler. Han konsentrerte sitt foredrag til å forklare hvorfor vi har behov for en verdensomspennende grønn New Deal og hvordan et slik initiativ kan iverksettes.
Styreleder i Worldwatch institute, Øystein Dahle, understreket viktigheten av Sukhdevs budskap ved å tegne et bilde av den økologiske krisen vi er på vei inn i dersom vi ikke endrer kurs.

Professor i økonomi ved universitetet i Oslo, Halvor Mehlum, og professor i biologi, Dag O. Hessen, kommenterte foredragene. Deretter fulgte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, som klargjorde hvilke politiske utfordringer han mener vi står overfor for å imøtekomme klima- og miljøkrisen.

{flv}fivh/susan_george{/flv}
Susan George, fransk forfatter og styreleder ved Transnational institute, innledet konferansens andre hoveddel ved å forsøke å konkretisere hvilke overordnede endringer som må skje innenfor økonomien for å kunne løse klimakrisen. 

{flv}fivh/peter_dauvergne{/flv}
Foredraget ble fulgt opp av professor i statsvitenskap ved British Columbia universitet i Vancouver, Peter Dauvergne, som fokuserte på de økologiske skyggesidene av det vestlige forbrukssamfunnet, med utgangspunkt i sin prisvinnende bok ”The shadows of consumption”.

Professor i økonomi ved universitetet i Oslo, Karl Ove Moene, og professor i økonomi ved universitet i Ås, Arild Vatn, kommenterte.

Etter lunsj ble konferansen spaltet opp i workshoper i regi av Concerned Scientists Norway.

Deretter samlet deltakerne seg til en paneldebatt om hvordan finanskrisen kan brukes som mulighet til å skape en økologisk bærekraftig økonomi, under ledelse av filosof Henrik Syse. Paneldeltakerne var leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad, professor i økonomi Erik Reinert, professor i økonomi Jørgen Randers, statssekretær Bernt Sverre Mehammer og tidligere Høyre politiker, nå direktør i solenergiselskapet Scatec Solar, Terje Osmundsen. Et av kjernepunktene i diskusjonen var hvorvidt regjeringens krisepakker har vært grønne nok, tatt i betraktning de utfordringene vi står overfor.


Noen presseoppslag:

ABCNyheter - Du sitter i klisteret, Solheim!

Dagsavisen Det grønne spranget  

E24 - Økonomer får for mye kritikk 

NRK - Norge gjør ikke nok for miljøet 

Dagbladet Vekst, vekst, vekst

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!