Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Økt u-hjelp til norske kommuner

Regjeringen svarer på finanskrisen med å kutte i bistanden til fattige land - og øke overføringen av u-hjelpsmidler til norske kommuner. Verdens fattige får 55,5 millioner mindre i bistand, mens regjeringen gir Norge 264 millioner mer i u-hjelp.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen svarer på finanskrisen med å kutte i bistanden til fattige land - og øke overføringen av u-hjelpsmidler til norske kommuner. Verdens fattige får 55,5 millioner mindre i bistand, mens regjeringen gir Norge 264 millioner mer i u-hjelp.

Verdensbanken anslår at finanskrisen vil skape 50-90 millioner flere fattige i verden i løpet av 2009. En rekke økonomer og organisasjoner har krevd at finanskrisepakkene også må inneholde tiltak for å hjelpe fattige utviklingsland, som rammes hardest av finanskrisen.

Men ikke for den rød-grønne regjeringen. Den følger opp ved å ville kutte i bistanden på en rekke områder. Vi har beregnet at regjeringen netto kutter 55,5 millioner i bistand til fattige land. Deler av pengene skal i stedet brukes til flyttes hjem til Norge for å brukes på integreringstiltak for flyktninger. Resten skal brukes til å kjøpe pansrede biler og andre sikkerhetstiltak ved norske ambassader rundt omkring i verden.

Følgende tiltak i Norge får mer u-hjelp i revidert statsbudsjett:

* Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: Integreringstilskudd for overføringsflyktninger.
* Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: Norskopplæring i mottak.
* Utlendingsdirektoratet: Statlige mottak.
* Barne- og likestillingsdepartemenetet: Tiltak i barne- og ungdomsvernet.

La det være klart med en gang: Selvfølgelig mener vi at staten skal finansiere tiltak for å hjelpe og integrere flyktninger som får opphold i Norge, men man trenger ikke ta pengene fra luftfattige utviklingsland for å gjøre det. Og selv om det er tillatt å bokføre midler brukt på flyktninger i Norge som u-hjelp, er man ikke NØDT til å gjøre det. Norge har råd til begge deler - både ta vare på flyktningene som kommer hit, og bruke 1 % av BNP på bistand i tillegg. Regjeringen syns ikke vi har råd til det.

 

 Kuttområde  mill kr
 Asia
 -48,6
 Latin-Amerika
 -5,0
 Demokratistøtte / partier  -4,5
 Næringsutvikling  -3,0
 Overgangsbistand (gap)  -3,0
 Fred, forsoning og demokratitiltak  -33,7
 ODA-godkjente land på Balkan  -13,6
 Utvikling og nedrustning  -1,0
 Andre ODA-godkjente OSSE-land  -9,0
 Miljø- og bærekraftig utvikling:  
  - Ymse tilskudd  -5,2
  - Internasjonale prosesser og konvensjoner  -5,2
  - Internasjonale prosesser og bærekraftig utvikling
 -14,0
 Kvinner og likestilling  -9,0
 Andre helse og aidstiltak  -6,0
 Tilleggsmidler via FN-systemet m.v.  -13,0
 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps  -10,0
 Verdensbanken  -31,0
 Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging  -10,0
   
 Økninger  
 Afrika  14,6
 Fredskorpsutveksling  5,7
 Humanitær bistand og menneskerettigheter (ILO, UNHCR)  40,0
 Vaksine og helse  5,0
 FNs barnefond (UNICEF)  50,0
 Verdens matvareprogram (WFP)  20,30
 Samfinansiering via finansinstitusjoner  -34,0
   
 Sum kutt  -224,8
 Sum økninger  169,3
 Sum kutt og økninger i bistand til fattige land  -55,5
   
 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingsbistand  264,2Kilde: St.prp. 67 (2008 - 2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009. Kapittel 3.1 "Utenriksdepartementet" og Vedlegg 1

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!