Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Økt u-hjelp til norske kommuner

Regjeringen svarer på finanskrisen med å kutte i bistanden til fattige land - og øke overføringen av u-hjelpsmidler til norske kommuner. Verdens fattige får 55,5 millioner mindre i bistand, mens regjeringen gir Norge 264 millioner mer i u-hjelp.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen svarer på finanskrisen med å kutte i bistanden til fattige land - og øke overføringen av u-hjelpsmidler til norske kommuner. Verdens fattige får 55,5 millioner mindre i bistand, mens regjeringen gir Norge 264 millioner mer i u-hjelp.

Verdensbanken anslår at finanskrisen vil skape 50-90 millioner flere fattige i verden i løpet av 2009. En rekke økonomer og organisasjoner har krevd at finanskrisepakkene også må inneholde tiltak for å hjelpe fattige utviklingsland, som rammes hardest av finanskrisen.

Men ikke for den rød-grønne regjeringen. Den følger opp ved å ville kutte i bistanden på en rekke områder. Vi har beregnet at regjeringen netto kutter 55,5 millioner i bistand til fattige land. Deler av pengene skal i stedet brukes til flyttes hjem til Norge for å brukes på integreringstiltak for flyktninger. Resten skal brukes til å kjøpe pansrede biler og andre sikkerhetstiltak ved norske ambassader rundt omkring i verden.

Følgende tiltak i Norge får mer u-hjelp i revidert statsbudsjett:

* Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: Integreringstilskudd for overføringsflyktninger.
* Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: Norskopplæring i mottak.
* Utlendingsdirektoratet: Statlige mottak.
* Barne- og likestillingsdepartemenetet: Tiltak i barne- og ungdomsvernet.

La det være klart med en gang: Selvfølgelig mener vi at staten skal finansiere tiltak for å hjelpe og integrere flyktninger som får opphold i Norge, men man trenger ikke ta pengene fra luftfattige utviklingsland for å gjøre det. Og selv om det er tillatt å bokføre midler brukt på flyktninger i Norge som u-hjelp, er man ikke NØDT til å gjøre det. Norge har råd til begge deler - både ta vare på flyktningene som kommer hit, og bruke 1 % av BNP på bistand i tillegg. Regjeringen syns ikke vi har råd til det.

 

 Kuttområde  mill kr
 Asia
 -48,6
 Latin-Amerika
 -5,0
 Demokratistøtte / partier  -4,5
 Næringsutvikling  -3,0
 Overgangsbistand (gap)  -3,0
 Fred, forsoning og demokratitiltak  -33,7
 ODA-godkjente land på Balkan  -13,6
 Utvikling og nedrustning  -1,0
 Andre ODA-godkjente OSSE-land  -9,0
 Miljø- og bærekraftig utvikling:  
  - Ymse tilskudd  -5,2
  - Internasjonale prosesser og konvensjoner  -5,2
  - Internasjonale prosesser og bærekraftig utvikling
 -14,0
 Kvinner og likestilling  -9,0
 Andre helse og aidstiltak  -6,0
 Tilleggsmidler via FN-systemet m.v.  -13,0
 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps  -10,0
 Verdensbanken  -31,0
 Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging  -10,0
   
 Økninger  
 Afrika  14,6
 Fredskorpsutveksling  5,7
 Humanitær bistand og menneskerettigheter (ILO, UNHCR)  40,0
 Vaksine og helse  5,0
 FNs barnefond (UNICEF)  50,0
 Verdens matvareprogram (WFP)  20,30
 Samfinansiering via finansinstitusjoner  -34,0
   
 Sum kutt  -224,8
 Sum økninger  169,3
 Sum kutt og økninger i bistand til fattige land  -55,5
   
 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingsbistand  264,2Kilde: St.prp. 67 (2008 - 2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009. Kapittel 3.1 "Utenriksdepartementet" og Vedlegg 1

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!