Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Dobbelt grått budsjett

Det nylig framlagte reviderte statsbudsjettet er dobbelt grått. Kortsiktige tiltak for økonomisk vekst er nok en gang viktigere for regjeringen enn å redde miljøet. Til og med subsidiering av kraftkrevende industri er hentet fram fra skapet, mens miljøtiltakene er puslerier.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det nylig framlagte reviderte statsbudsjettet er dobbelt grått. Kortsiktige tiltak for økonomisk vekst er nok en gang viktigere for regjeringen enn å redde miljøet. Til og med subsidiering av kraftkrevende industri er hentet fram fra skapet, mens miljøtiltakene er puslerier.

Regjeringens nylig framlagte reviderte statsbudsjett er dobbelt grått. Grått fordi det er kjedelig og viser liten vilje til endring, og ikke minst grått fordi det ikke er i nærheten av å levere de miljø- og klimaforbedringer som er nødvendige.

Klimakrisen krever handling, og her har regjeringen latt en gylden mulighet gå fra seg. Regjeringen velger trauste og kortsiktige tiltak, hvor fokus er å gjenopprette den økonomiske veksten. Til og med den gamle ordningen med subsidier til kraftkrevende industri er tilbake. Regjeringen bevilger 40 millioner i subsidier til kraftkrevende industri, slik at det skal bli billigere for dem å bruke strøm.

Regjeringen har ikke brukt mer penger på å forsere jernbaneutbyggingen, øke satsingen på energisparing og gir minimalt med økt støtte til ny fornybar energi.

Regjeringen sier at arbeidet for å oppfylle klimaforliket ligger fast - men det synes bare å handle om at man fortsetter med de utilstrekkelige virkemidlene som man har nå. Man gjør ikke noe ekstra for å få på plass noe med solid effekt, slik at man faktisk kan realisere målet om utslippskutt som klimaforliket setter.

Man kutter i tillegg i bevilgningene til utenriksdepartementets arbeid med internasjonale forhandlinger og arbeid med miljø- og bærekraftig utvikling.

Det skjer noen få mindre miljøforbedringer i forhold til det ordinære statsbudsjettet for 2009 og krisepakken fra 26. januar. Disse grønne budsjettendringene er kort listet opp nedenfor.

Dep  Formål  Mill kr
 FKD  Forberedelse til heving av U-864 utenfor Fedje  8,2
 FKD  Fjerning/opprydding vrak "Murmansk" og "Crete Cement"
91,6
 LMD  Økt uttak av bioenergi fra skogen*
50,0
 MD  Statens Naturoppsyn, tiltak for vernede områder
5,5
 MD  Direktoratet for naturforvaltning, naturvern og artsdatabase
5,0
 MD  Tilskudd til frivillig skogvern
30,0
 MD  Kompensasjon for naturvern til lokalsamfunn, utviklingsfond
17,0
 MD  Informasjons- og kompetansesenter for sjøfuglvern
4,0
 OED  Forsterkning i kraftnettet
33,0
 Sum   244,3

  * Gjennom ekstrabevilgning til Landbrukets utviklingsfond

Forkortelser:

FKD = Fiskeri- og kystdepartementet
LMD = Landbruks- og matdepartementet
MD = Miljøverndepartementet
OED = Olje- og energidepartementet

Kilde: St.prp. 67 (2008 - 2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!