Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tobakk kastes ut av Oljefondet

Finansminister Kristin Halvorsen la i dag frem revisjonen av de etiske retningslinjene for Oljefondet: Tobakksprodusenter skal ut. Sterkere press skal få selskapene til å utvikle klimastrategi og motvirke bruken av skatteparadiser. Se listen over de største tobakksselskapene som må ut her.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Finansminister Kristin Halvorsen la i dag frem revisjonen av de etiske retningslinjene for Oljefondet: Tobakksprodusenter skal ut. Sterkere press skal få selskapene til å utvikle klimastrategi og motvirke bruken av skatteparadiser. Se listen over de største tobakksselskapene som må ut her.
kristin_halvorsen_330.jpg Foto: Finansdepartementet/Rune Kongsro
av Pia A. Gaarder
Norwatch

Det knyttet seg spesielle forventninger til årets stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond på grunn av evalueringen og revisjonen av de etiske retningslinjene for Oljefondet.

- Det har vært stor interesse for stortingsmeldingen. Femti høringsinstanser har kommet med innspill og bidratt til forbedringer av de etiske retningslinjene, sa Kristin Halvorsen på dagens pressekonferanse.

Av viktige nye tiltak som Regjeringen legger opp til er:
  • Utelukkelse av tobakksproduserende selskaper fra porteføljen.
  • Opprette en observasjonsliste som et nytt tiltak overfor selskaper i grensesonen for uttrekk.
  • Styrking av eierskapsarbeidet, blant annet ved å be Norges Bank formulere flere forventningsdokumenter som legges frem for selskapene. I dag er det utarbeidet et slikt forventningsdokument for barnearbeid. Norges Bank vil nå bli bedt om å utvikle slike forventningsdokumenter for selskapenes miljø og klimastrategier, samt for selskapers åpenhet og rapportering om betalingsstrømmer. Finansdepartementet mener at klare forventninger på dette området kan bidra til å motvirke bruk av skatteparadiser til å skjule ulovlige handlinger.
  • Nye krav til åpenhet og rapportering omkring arbeidet med eierskapsutøvelse.
  • Utarbeidelse av en prosedyre for hvordan selskap som er utelukket kan bli tatt inn i porteføljen igjen.

Stortingsmeldingen må nå vedtas av Stortinget, men det er lite sannsynlig at Regjeringens forslag ikke går igjennom mer eller mindre slik det nå foreligger.

Tobakksinvesteringene
Den første umiddelbare konsekvensen for sammensetningen av porteføljen er at alle tobakksprodusenter skal ut av Oljefondet. Norwatch har i mange år satt søkelys på Oljefondets milliardinvesteringer i tobakksindustrien, og den siste gjennomgangen som Norwatch foretok av porteføljen i mars viser at tobakksinvesteringene i de ti største tobakkselskapene på ett år har økt med hele 24,6 prosent fra 11,4 til 14,2 milliarder kroner.

- Det finnes ingen sunn måte å bruke tobakk på. Det er en gryende internasjonal anerkjennelse av at en stor andel av verdens helseproblemer skyldes tobakk. Og det er i dag en særlig oppmerksomhet mot hvordan tobakk går ut over befolkningen i utviklingsland, sa Halvorsen på pressekonferansen.

SV var tidligere nesten alene på Stortinget om å ville ha tobakk ut av Oljefondet. Da de etiske retningslinjene ble utarbeidet av utvalget ledet av jusprofessor Hans Petter Graver i 2003/2004, var utvalget delt i spørsmålet om utelukkelsen av tobakk. Uenigheten var stor, og eksklusjonen av tobakk ble ikke del av de etiske retningslinjene.

Spørsmålet har også vært oppe i Stortinget, men forslaget til SV om å ekskludere tobakksbransjen ble i 2004 nedstemt med 81 mot 21 stemmer. Bare SV, Senterpartiet og Kystpartiet støttet den gang forslaget om å utelukke tobakksbransjen i sin helhet.

Fem år senere kan altså en finansminister fra SV føre i pennen en stortingsmelding som innebærer at tobakksindustrien ryker ut av investeringsporteføljen.

Ny holdning til tobakk
Negativ filtrering av hele produktgrupper regnes som et meget sterkt virkemiddel, og er tidligere bare tatt i bruk overfor produsenter av våpen av bestemte typer (landminer, klasevåpen og atomvåpen). I Stortingsmeldingen står det at virkemidlet bør begrenses til særlige tilfeller hvor en kan legge til grunn at det eksisterer et klart felles verdigrunnlag i den norske befolkningen.

Og flere ting har skjedd siden 2004:

- Det har skjedd en utvikling i perioden etter at Graver-utvalget foreslo dagens etiske retningslinjer, internasjonalt gjennom en egen konvensjon viet tobakkskontroll (trådte i kraft i februar 2005) og nasjonalt gjennom innstrammingen av røykeloven i 2004, som må anses å utgjøre et slikt klart felles verdigrunnlag relatert til filtrering av tobakksprodusenter, heter det i stortingsmeldingen.

Verdens helseorganisasjon sier om tobakk :
– Som alle epidemier har også tobakksepidemien en smittekilde som sprer sykdom og død. I dette tilfellet dreier det seg ikke om en virus, en bakterie eller andre mikroorganismer, men om en industri og dens forretningsstrategi.

Finansdepartementet har også vurdert spørsmål om eventuelt å utelukke andre helseskadelige eller sosialt uheldige tjenester fra fondets investeringsunivers, herunder alkohol, har man ikke den samme graden av normutvikling nasjonalt eller internasjonalt som kan gi en tilsvarende tydelig forankring. Videre er tobakk et produkt som skiller seg ut ved at det kan føre til alvorlig helseskade når det blir anvendt i tråd med forutsetningene for normal bruk.

Etter departementets vurdering er det derfor produksjon av tobakk som bør danne grunnlag for filtrering. Dermed vil salg av tobakk ikke rammes av kriteriet, heter det i meldingen.

Om Stortingsmeldingen
Stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonfond omfatter både Statens pensjonsfond – Utland (Oljefondet) og Statens pensjonsfond – Norge (tidligere Folketrygdfondet).

Stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond blir utgitt for tredje gang. Tidligere var gjennomgangen av forvaltningen av Oljefondet del av Statsbudsjettet.

Oljefondets aksje-investeringer i tobakkSelskaper
2005* 2006* 2007* 2008*
Altadis** 672,1 509,6 908,7 0
Altria Group 2.604,7 2.960,9 3.502,9 916,3
Philip Morris International*** 3.335,1
British American Tobacco 991,3 1.380,3 2.517,1 4.777,8
Japan Tobacco 438,6 1.423,9 1.914,7 1.469,9
Imperial Tobacco 664,9 799,7 1.360,0 2.246,9
Swedish Match 268,3 336,6 528,0 523,1
Loew’s Corp 108,3 193,1 448,2 396,5
Fortune Brands 242,8 133,2 198,1 196,9
KT&G Corp 4,7 1,4 22,4 114,9
Souza Cruz 15,3 21,8 1,0 52,1
Gallaher Group 281,3 313,0 0 0
Totalt - gruppe 1 6.292,3 8.073,5 11.401,6 14.209,5
Andre tobakksaksjer****
Lorillard Inc 292,1
Compagnie Financiere Richemont SA 790,9
Philip Morris CR 19,1
British American Tobacco Malaysia BhD 65,8
Totalt - Alle
15.377,4*) Tallene er alle i millioner kroner. De er hentet fra Årsmeldingen for Statens Pensjonsfond - Utland 2008, 2007 og 2006 utgitt av Norges Banks Kapitalforvaltning samt årsrapporten for Statens Petroleumsfond 2005. Årsrapportene viser investeringene slik de var 31.desember. Porteføljen for 2008 ble offentliggjort 11. mars 2009.

**) Spanske Altadis ble kjøpt opp av Imperial Tobacco i begynnelsen av 2008.

**) Philip Morris International ble utskilt som eget selskap fra Altria Group 28. mars 2008. Altria beholdt kontrollen over Philip Morris USA. Altria Group oppsto på sin side i 2003 som det nye moderselskapet til Kraft Foods, Philip Morris International, Philip Morris USA and Philip Morris Capital Corporation.

***) Ytterligere tobakksselskaper som ikke inngår i sammenligningen fra tidligere år. Det kan ikke utelukkes at det finnes andre tobakksaksjer i Oljefondet som ikke er inkludert i denne listen.

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!