Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bakgrunn Menderes Tekstil og IKEA

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Målrettede oppsigelser
Den 28. mai ønsket ledelsen i Menderes Tekstil, et selskap i Tyrkia hvor IKEA er største innkjøper, å omplassere to arbeidere, Halil Bozan och Himmet Soydan, til andre og mindre kvalifiserte arbeidsoppgaver. Når de ikke ville godta dette ble de oppsagt. Når ledelsen fikk informasjon om at de hadde klaget inn oppsigelsen til domstolen agerte de overfor de to oppsagte arbeidernes familiemedlemmer. Den 3. juli ble Halil Bozans ektefelle sagt opp. Det samme skjedde med Boznans sønn og med svigerinnen til Soydan. Dagen deretter ble Soydans ektefelle oppsagt. En knapp uke etterpå mistet Bozans begge svigerdøtre sitt arbeid.

Undergraver organisasjonsretten
Fabrikksledelsen har gjentatte ganger også forsøkt å hindre Teksif når fagforbundets representanter har prøvd å gjennomføre lovlige fagforeningsaktiviteter. Et eksempel er fra
3. juni: Når fagforeningsrepresentanter ønsket å dele ut løpesedler til arbeidere ved en bussholdeplass sendte arbeidgiveren sikkerhetspersonale fra Menderes Tekstil dit for at disse skulle ta bilder av fagforeningsrepresentantene og arbeiderne med sine mobiltelefoner. Formenn og avdelingssjefer som satte på bedriftens buss ropte og advarte arbeiderne mot å ta imot løpesedler og fagforeningsrepresentantene ble utsatt for verbal trakassering. Senere samme dag instruerte ledelsen avdelingssjefene å gjøre det klart for de ansatte om at de arbeidere som søker kontakt med fagbevegelse blir sagt opp. Denne beskjeden ble etter det vi har forstått, videreformidlet. 

Kritikkverdige forhold skjer fortsatt: For kun to uker siden kontaktet fabrikkledelsen den oppsagte  Himmet Soydans nye arbeidsgiver. Soydans sak skulle i de dager opp i retten og ledelsen i Menderes Tekstil anmodet den nye arbeidsgiveren om overtale Soydan om å trekke tilbake sin klage, og tilføyet at ”ellers må dere enten si ham opp, eller så bryter vi forretningsforbindelsen med dere”.

Teksif kan gi en detaljert oversikt over alle de saker som omhandler oppsigelser og trakassering av ansatte ved Menderes Tekstil i løpet av de siste 12 månedene.

Farlig arbeidsplass

Menders Tekstil har også ved en rekke anledninger satt arbeideres helse og sikkerhet på spill. Fire arbeidere har mistet livet de siste ti årene. Det siste tilfellet skjedde i november sist år da den 26-årige arbeideren Ali Cetin, som arbeidet på maskinenergiavdelingen, skulle legge mer kull i en maskin for oppvarming og falt ned i denne. I følge Teksif hadde det ikke blitt satt i verk noen tiltak for å hindre et slikt uhell. 

Det har skjedd mange andre arbeidsrelaterte ulykker det siste tiåret. Fabrikksledelsen har gjennomført noen begrensede tiltak, men ikke klart å løse de grunnleggende årsakene for å kunne sikre arbeidernes helse og sikkerhet.

Flere oppsigelser, saken blir offentlig
I mai sist år informerte Teksif IKEA om to andre usaklige oppsigelser, av arbeiderne Aytac Hasin og Elvan Hasin. Drøyt to måneder senere, den 18. august, kontaktet Teksif på ny IKEAs kontor i Istanbul og gjorde da en avtale om et møte i slutten av måneden for å drøfte oppsigelsene grunnet arbeidernes fagforeningsengasjement. Under møtet forsikret IKEAs representanter - Taragay Toros, Gamze Erdogmus, Bersun Ozdal og Selen Gurbuz - Teksifs representant Asalettin Arslanoglu om at forholdene ved Menderes ville bli tatt opp på høyeste nivå i selskapet.

Sist august, etter ennå en usaklig oppsigelse, startet arbeiderne og fagforeningsrepresentanter en 190 dager lang markering utenfor fabrikken. Som en del av denne markeringen oppfordret arbeiderne Menderes kunder - blant annet IKEA, Wal Mart, Mothercare og Carrefour – om å gripe inn. Tekstilarbeiderføderasjonen ITGLWF sendte tidligere i år ut en pressemelding der organisasjonen oppfordret nevnte storselskaper om å ta affære. Saken har ved en rekke anledninger blitt belyst i tyrkisk presse.

Undersøkelser og møte
I midten av september startet IKEA en to uker lang uavhengig granskning. Til tross fra krav fra Teksif møtte ikke utrederen fagforeningen og etterspurte ikke dennes klagesaker, mening i saken eller bevisførsel.

Den 24. oktober traff fru Omur fra PricewaterhouseCoopers de oppsagte arbeiderne. Hun forklarte da at hun gjennomførte en revisjon på oppdrag av IKEA. Hun møtte ikke fagforeningsrepresentanter ved noen anledning.

Videre møtte en representant fra IKEAs operativa innkjøpsvirksomhet i Europa sammen med
representanter fra IKEAs kontor i Istanbul tre Teksif-representanter.

Det er grunn til å tro at IKEA har kjent til problemene ved Menderes Tekstil, men likevel ikke satt i verk tiltak som på en tilfredstillende måte har kunnet bedre situasjonen for arbeiderne.
Forholdene ved fabrikken er klart i strid med ILO-konvensjonene 87 och 98, med IWAY code of conduct og er en risiko for de ansattes helse og sikkerhet.

På bakgrunn av informasjonen ovenfor anmoder Rene klær nå IKEA Sverige for å få forgang i arbeidet for å sikre arbeidernes rettigheter ved Menderes Tekstil, herunder:

• Gjeninnsette alle arbeidere som har blitt uppsagt på usaklig grunnlag,
• at handlinger som undergraver fagforeningsvirksomhet umiddelbart opphører og at arbeiderne sikres retten til organisering og å drive kollektive lønnsforhandlinger,
• at selskapets ledelsespolicy revideres, at nødvendige tiltak for å sikre helse og sikkerhet ved produksjonsstedet gjennomføres og at prosedyrer for klager finnes,
• at ledelsen ved Menderes sammen med Teksif lager en omstruktureringsplan som baserer seg på rettferdige og objektive kriterier.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!