Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tobakk: God business i krisetider

Oljefondet har gått på enorme tap i 2008, men investeringene i tobakk går likevel så det suser. På ett år har tobakksinvesteringene økt med hele 24,6 prosent fra 11,4 til 14,2 milliarder kroner. Aldri tidligere har tobakksinvesteringene vært høyere.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondet har gått på enorme tap i 2008, men investeringene i tobakk går likevel så det suser. På ett år har tobakksinvesteringene økt med hele 24,6 prosent fra 11,4 til 14,2 milliarder kroner. Aldri tidligere har tobakksinvesteringene vært høyere.

tobakk_thailand.jpgInterne dokumenter fra tobakksindustrien viser at de har en strategi for å kompensere inntektstapet i den rike delen av verden gjennom å forhindre en aktiv helsepolitikk og få flere til å bli avhengig av nikotin i utviklingsland. Illustrasjonsfoto: stock.xchng. To thailandske menn tar en røykepause.

Les også: Oljefondet øker i klimaverstinger
Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Norwatch har fulgt investeringene i de største tobakksselskapene over flere år, og aldri tidligere har Oljefondet investert mer i tobakk som på slutten av kriseåret 2008. For Norges Bank la i dag frem årsrapporten for Statens Pensjonsfond - Utland. Norwatchs gjennomgang av investeringsporteføljen per 31. desember 2008 viser at hele 14.209.458.000 kroner er nå plassert i de 10 største børsnoterte tobakksselskapene. Det er en økning på hele 24,6 prosent siden 2007.

Aksjeinvesteringene i Altria Group Inc (som omfatter blant annet Philip Morris USA) er nå på 916,3 millioner, mens hele 3,3 milliarder er blitt investert i Philip Morris International Inc som ble skilt ut fra Altria i mars 2008. Investeringene i British American Tobacco har på sin side økt fra 2,5 til 4,8 milliarder kroner og i Imperial Tobacco Group fra 1,4 til 2,4 milliarder. Oljefondet er dermed helt ute av spanske Altadis som i mellomtiden er kjøpt opp av Imperial Tobacco, fondet har gått ned i Japan Tobacco og har investert noe mindre i selskaper som Loews og Fortune Brands.

Gull i krisetider
Forvalterne av det norske Statens Pensjonsfond – Utland (Oljefondet) har dermed tydeligvis kastet seg over tobakksaksjene som internasjonalt regnes som gull i krisetider. Forvalterne har dermed sørget for enda sterkere støtte til den internasjonale tobakksindustriens storsatsning i utviklingsland.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lenge slått alarm og vist hvordan tobakksrøyking er i ferd med å bli et ulandsproblem av dimensjoner. For mens tobakksrøyking går tilbake i den rike del av verden, øker den i fattige land hvor tobakksindustrien utnytter og selv forsterker vanskelighetene med å føre en aktiv helsepolitikk.

De etiske retningslinjene for Oljefondet skal revideres om kort tid. Og uten tvil kommer tobakksinvesteringene til å bli ett av de store stridstemaene.

- Selger det norske oljefondet seg ut av tobakksindustrien, vil dette skape en viktig presedens og bli en modell til etterfølgelse, sa Stella Bialous, uavhengig ekspert og seniorrådgiver for WHO, Verdens helseorganisasjon til Norwatch i fjor sommer.

En rekke investorer internasjonalt og i Norge (som KLP og Storebrand) har for lengst kastet ut tobakk fra sine fond.

Markedsverdien av Statens pensjonsfond – Utland var 2 275 milliarder kroner ved utgangen av 2008, opp fra 2 019 milliarder ett år tilbake. Tilførselen til fondet gjennom fjoråret var rekordhøye 384 milliarder kroner, og er i sin helhet blitt benyttet til aksjekjøp i de internasjonale markedene, heter det i Norges Banks pressemelding.

Avkastningen til Oljefondet var i 2008 på minus 23,3 prosent, tilsvarende -633 milliarder kroner, målt i internasjonal valuta. Det er den svake norske kronen og overføringer fra oljeinntektene på norsk sokkel som likevel gjør at fondet målt i norske kroner er litt større enn på slutten av 2007.

 

TABELL 1 - Oljefondets aksje-investeringer i tobakk 2005-2008

 

Selskaper
2005* 2006* 2007* 2008*
Altadis** 672,1 509,6 908,7 0
Altria Group 2.604,7 2.960,9 3.502,9 916,3
Philip Morris International*** 3.335,1
British American Tobacco 991,3 1.380,3 2.517,1 4.777,8
Japan Tobacco 438,6 1.423,9 1.914,7 1.469,9
Imperial Tobacco 664,9 799,7 1.360,0 2.246,9
Swedish Match 268,3 336,6 528,0 523,1
Loew’s Corp 108,3 193,1 448,2 396,5
Fortune Brands 242,8 133,2
198,1 196,9
KT&G Corp 4,7 1,4
22,4 114,9
Souza Cruz 15,3 21,8 1,0 52,1
Gallaher Group 281,3 313,0 0 0
Totalt 6.292,3 8.073,5 11.401,6 14.209,5*) Tallene er alle i millioner kroner. De er hentet fra Årsmeldingen for Statens Pensjonsfond - Utland 2008, 2007 og 2006 utgitt av Norges Banks Kapitalforvaltning samt årsrapporten for Statens Petroleumsfond 2005. Årsrapportene viser investeringene slik de var 31.desember. Porteføljen for 2008 ble offentliggjort 11. mars 2009.

**) Spanske Altadis ble kjøpt opp av Imperial Tobacco i begynnelsen av 2008.

**') Philip Morris International ble utskilt som eget selskap fra Altria Group 28. mars 2008. Altria beholdt kontrollen over Philip Morris USA. Altria Group oppsto på sin side i 2003 som det nye moderselskapet til Kraft Foods, Philip Morris International, Philip Morris USA and Philip Morris Capital Corporation.

 

Les også: Oljefondet øker i klimaverstinger

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!