Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norsk gruveselskap klaget inn for rettighetsbrudd på Filippinene

Framtiden i våre hender har klaget inn det norske gruveselskapet Intex Resources for OECDs kontaktpunkt i Norge for brudd på retningslinjer for multinasjonale selskaper.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender har klaget inn det norske gruveselskapet Intex Resources for OECDs kontaktpunkt i Norge for brudd på retningslinjer for multinasjonale selskaper.
Alangan landsby i det foreslåtte gruveområdet.
Alangan-landsby innenfor det foreslåtte gruveområdet på Mindoro.
(Foto: Knut-Erik Helle)

- Vi mener gruveselskapet bygger sin virksomhet på Mindoro på Filippinene på en avtale fra 1999 som aldri skulle vært godkjent sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Produksjonsavtalen Intex Resources har er basert på en omstridt avtale (Memorandum of
Agreement) gjort i 1999 med en urfolksorganisasjon, Kabilogan, som ble opprettet etter at
selskapet kom til øya. Før en slik avtale kan underskrives kreves det i følge filippinsk lovgivning at man gjennomfører en konsultasjonsprosess for å kunne oppnå ett fritt og informert samtykke på forhånd fra berørte urfolk.

- Avtalen med Kabilogan ble underskrevet med fingeravtrykk på et engelsk dokument i selskapets lokaler. Organisasjoner som representerer folk fra områder som er direkte berørt av produksjonsavtalen, var ikke med i konsultasjonsprosessen. De var heller ikke tilstede da avtalen ble underskrevet, og ga ikke samtykke. Vi mener denne avtalen må kjennes ugyldig.

Framtiden i våre hender innklager derfor selskapet for brudd på de generelle retningslinjene, kapittel 2 i OECDs retningslinjer. Framtiden i våre hender ønsker at det norske kontaktpunktet i tillegg skal vurdere om selskapet bryter retningslinjene for offentliggjøring av opplysninger, bestikkelser og miljøvern.

- Vi er også bekymret for måten selskapet går frem på for å utvide virksomheten sin. Nye konsultasjonsprosesser og grenseoppdragninger for å finne ut hvem som har rett til områdene som omfattes av konsesjonsområdet har endt med at området hvor Intex nå søker å utvide sin virksomhet defineres å tilhøre to urfolksgrupper som er for gruvedrift, fortsetter Hermstad.

- Når det gjelder miljø stiller vi oss tvilende til selskapets beskrivelse av hvor liten effekt gruvedriften vil ha på miljøet. Intex sier de skal gjenplante skogen slik at området blir slik det var, om ikke bedre. Men de skal altså fjerne opp til 20 meter med topplag på én kvadratkilometer av gangen. Det er vanskelig å forstå hvordan dette skal kunne gjøres uten at inngrepene blir synlige og får store miljøkonsekvenser. Gruveområdet ligger i et vannskille som er viktig for fire større elver som står for vanntilførselen til 70 prosent av provinsens rismarker og frukttre-plantasjer. Forurensning av disse vil gå utover bønder i lavlandet. Lokalpolitikerne er derfor svært bekymret for de langsiktige effektene på jordbruksarealet og matproduksjonen på Mindoro, avslutter Hermstad.

pdf Hele klagen kan leses her.

Alangan-kvinne arbeider på rismark innenfor det foreslåtte gruveområdet. Foto: Knut-Erik Helle)

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!