Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Barrick Gold ute av Oljefondet

Verdens største gullgruveselskap, kanadiske Barrick Gold, er kastet ut av Oljefondet. Norwatch har fulgt selskapet i flere år og sett nærmere på selskapets overgrep på Filippinene og i Tanzania. Etikkrådet for Oljefondet har konsentrert seg om selskapets alvorlige miljøforurensninger på Papua Ny Guinea.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Verdens største gullgruveselskap, kanadiske Barrick Gold, er kastet ut av Oljefondet. Norwatch har fulgt selskapet i flere år og sett nærmere på selskapets overgrep på Filippinene og i Tanzania. Etikkrådet for Oljefondet har konsentrert seg om selskapets alvorlige miljøforurensninger på Papua Ny Guinea.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Finansdepartementet varslet fredag 30. januar at to nye selskaper er ute av Oljefondets portefølje. Alle aksjene i gruveselskapet Barrick Gold og i våpenselskapet Textron var da blitt solgt (les mer om eksklusjonen av Textron her ).

På bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland skriver Finansdepartementet i en pressemelding at det kanadiske gruveselskapet Barrick Gold Corporation er utelukket fra Oljefondets investeringsunivers. Tilrådingen er basert på en vurdering av at Oljefondet løper en uakseptabel risiko for å medvirke til alvorlig miljøskade ved å ha investeringer i selskapet.

Barrick Gold er et kanadisk gruveselskap, og er verdens største produsent av gull med for tiden 27 gruver i drift. Norwatch har tidligere laget video og skrevet om miljøkatastrofen som Barrick Gold har etterlatt seg på den tropiske paradisøya Marinduque på Filippinene, og hvordan Barrick Gold i Tanzania overtok et område som var blitt brutalt ryddet for småskalagruvearbeidere.

Men det er gullutvinningen i Porgeragruven på Papua Ny Guinea som Etikkrådet har analysert grundig i sin 24 sider-lange begrunnelse for hvorfor selskapet bør kastes ut av Oljefondets portefølje.

Rådet viser til at Barrick Golds gruvedrift i flere land har vært anklaget for å forårsake omfattende miljøødeleggelser, men understreker at de av ressurshensyn har begrenset undersøkelsen til Porgeragruven på Papua Ny Guinea som drives av Porgera Joint Venture og hvor Barrick Gold har en eierandel på 95 prosent.

Etter rådets vurdering viser måten denne gruven drives på å gi tilstrekkelig grunnlag for tilråding om utelukkelse.

Rådet gir en omfattende gjennomgang av de miljømessige problemene knyttet til elvedeponering som benyttes for avfallshåndteringen, og vektlegger særlig risikoen for akkumulering og oppkonsentrering av tungmetaller, særlig kvikksølv, i miljøet. Rådet finner det også sannsynlig at utslippene fra Porgera-gruven har negative konsekvenser for befolkningens liv og helse, både for de som bor i selve gruveområdet, og stammefolkene som holder til langs vassdraget nedstrøms fra gruven.

De miljøskadene som elvedeponering kan forårsake, er velkjente, men selskapet har ikke gjennomført vesentlige tiltak for å forhindre eller redusere disse skadene. Selskapet har heller ikke vært villig til å legge frem data som viser at miljø- og helseskader ikke oppstår, slik selskapet selv hevder, skriver Etikkrådet.

Rådet startet utredningen av Porgera-gruven allerede høsten 2005. I forbindelse med Barrick Golds oppkjøp av Placer Dome i 2006 valgte rådet å avvente videre undersøkelser i fall selskapet ville stanse elvedeponeringen eller iverksette andre tiltak for å redusere forurensningene etter overtakelsen av gruven. Det har så langt ikke skjedd, og rådet skal derfir ha besluttet høsten 2007 å fortsette utredningen av selskapet.

Gjennom Norges Bank har rådet gjort to henvendelser til selskapet. I november 2007 for få tilsendt miljørapportene for Porgera-gruven for 2006 og 2007, noe som ble avslått i brev av 30. november 2007.  Den 7. april i år fikk Barrick mulighet til å kommentere rådets utkast til tilrådning, svaret kom drøyt en måned senere.

Rådet konkluderer på følgende måte:

”Basert på den dokumentasjonen rådet har hatt tilgang til om selskapet, finner rådet at Barricks drift av Porgera-gruven medfører en uakseptabel risiko for omfattende og irreversible skader på natur og miljø. Etter rådets vurdering er selskapets praksis med elvedeponering et brudd på internasjonalt aksepterte normer. Rådet anser selskapets påstander om at dets virksomhet ikke medfører langsiktige og irreversible miljøskader som lite troverdige. Dette forsterkes av mangelen på åpenhet og gjennomsiktighet i selskapets miljørapportering. Med de intensjoner som selskapet har lagt frem med hensyn til utvidelse av produksjonen, finner rådet grunn til å anta at selskapets uakseptable praksis vil fortsette i fremtiden.”

Finansdepartementet opplyser i en pressemelding at de ba Norges Bank om å selge seg ned i selskapet 30. september 2008. Oljefondet (Statens Pensjonsfond – Utland) hadde ved utløpet av juli 2008 aksjer til en verdi av knapt 1.248 millioner kroner i selskapet.

Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget ble beslutningen offentliggjort i etterkant, det vil si fredag 30. januar 2009.

Les Etikkrådets grundige vurdering av Barrick Gold her:

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!