Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Textron kastet ut av Oljefondet

Det amerikanske våpenselskapet Textron ble i slutten av januar kastet ut av Oljefondets investeringsunivers. Den nye konvensjonen mot klasevåpen som ble undertegnet i Oslo 3. desember i fjor, gjorde også Textrons høyteknologiske, ”smarte” klaseammunisjon ulovlig.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det amerikanske våpenselskapet Textron ble i slutten av januar kastet ut av Oljefondets investeringsunivers. Den nye konvensjonen mot klasevåpen som ble undertegnet i Oslo 3. desember i fjor, gjorde også Textrons høyteknologiske, ”smarte” klaseammunisjon ulovlig.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Finansdepartementet varslet fredag 30. januar at to nye selskaper er ute av Oljefondets portefølje. Alle aksjene i gruveselskapet Barrick Gold og i våpenselskapet Textron var da blitt solgt (les mer om utelukkelsen av Barric Gold her).

Det var på høy tid at Oljefondet kvittet seg med Textron. Rett før undertegnelsen av den nye klasevåpenkonvensjonen i Oslo i desember i fjor, varslet Norwatch at Oljefondet fortsatt satt på aksjer i klasevåpenprodusenten Textron , men at det bare var et tidsspørsmål før selskapet var ute av fondet. Knapt to måneder senere er altså alle investeringene i våpenselskapet blitt solgt.

2005: Folkerettsstridige landminer
Norwatch har skrevet flere ganger om Textron. Første gang var i 2005 og tok for seg Textrons deltakelse i to amerikanske våpenprogrammer - «Spider» og «Intelligent Munition Systems» som var i ferd med å utvikle en ny generasjon høyteknologiske landminer. De operatørstyrte Spider-minene ble utviklet slik at de skal kunne overprøves på slagmarken gjennom en omstridt ”battlefield-override"-funksjon. Ifølge Human Rights Watch var det Pentagon og militære eksperter som vil sikre seg at minene utstyres med denne dobbeltfunksjonen som ville omgjøre minen til en tradisjonell, folkerettsstridig antipersonellmine som utløses ved berøring.

Selv om minene ennå ikke var satt ut i produksjon, anbefalte det etiske analyseselskapet Ethix derfor sine storkunder om å trekke seg ut av de amerikanske våpenselskapene som er involvert i utviklingen av disse programmene. Det norske Etikkrådet mente den gang at Textrons involvering i Spider-programmet ikke var folkerettsstridig, men rådet varslet utkast dersom den amerikanske Kongressen vedtok å produsere de minene i stor skala. I ettertid viste det seg at Spider-programmet møtte så stor motstand i USA at det ble lagt på is.

2007: "Smart" klaseammunisjon
I 2007 skrev Norwatch om Textrons såkalte smarte klasebomber av typen CBU-97 og CBU-105. Disse klasebombene inneholder småbombene BLU-108 og er nå blitt erklært ulovlig etter klasevåpenkonvensjonen. Det er produksjonen av disse klasebombene som er årsak til at Textron nå er blitt kastet ut av Oljefondet.

Men den gang mente Etikkrådet at Textrons smarte klasebomber ikke representerte et humanitært problem på lik linje med tradisjonelle klasevåpen i og med at antall småbomber er begrenset, og de er utstyrt med målstyring og selvødeleggende mekanismer. Textron ble derfor heller ikke kastet ut sammen med de andre klasevåpenprodusentene fra Oljefondet.

2008: Klar definisjon av klasevåpen
Men den nye konvensjonen mot bruk, produksjon og salg av klasevåpen inneholder en klar definisjon av klasevåpen som ble bestemt på Dublin-konferansen i mai 2008. Tidligere har det ikke eksistert en klar internasjonal definisjon som trekker opp hva som skal regnes for klaseammunisjon. Ett av kriteriene er at hver enkelt småbombe som er inneholdt i klasebomben, ikke kan veie mindre enn fire kilo. Dette kriteriet alene gjør at Textrons BLU-108 nå klart omfattes av klasevåpenkonvensjonen.

Så vidt Norwatch kjenner til skal konvensjonen ha blitt formulert på en måte for nettopp å fange opp disse småbombene. Og en av årsakene er at det har kommet fram ny informasjon som tyder på at Textrons smarte, selvødeleggende klasevåpen, kanskje ikke var så sikre likevel:

- På Dublin-konferansen ble man enige om en definisjon av klasevåpen. Denne ble satt til småbomber som veier 4 kilo. Dermed vil alle våpen utstyrt med småbomber som veier mindre enn 4 kilo, objektivt sett falle inn under definisjonen. I og med at nye våpen kom inn under klasevåpendefinisjonen, var det naturlig for oss å gå gjennom saken på nytt. I tillegg kom det frem under Dublin-konferansen at det var blitt funnet blindgjengere etter BLU 108-ammunisjonen i Irak. Dette var et nytt element i forhold til tidligere informasjon, og veier selvfølgelig tungt for oss, sa lederen for Etikkrådet Gro Nystuen til Norwatch i desember.

Tilrådningen
I sin 3-siders tilråding om å utelukke Textron som ble offentliggjort 30. januar 2009, baserer Etikkrådet seg eksplisitt på den nylig fremforhandlede internasjonale konvensjonen om forbud mot klasevåpen.

I tilrådingen heter det blant annet følgende:
”I 2008 er det fremforhandlet en internasjonal konvensjon om forbud mot klasevåpen. Konvensjonens tekniske definisjon av hva som utgjør et klasevåpen, er i hovedsak sammenfallende med de kriterier som Etikkrådet la til grunn i 2005, men er på enkelte punkter strengere. Dette innebærer at våpentyper som ikke tidligere har gitt grunnlag for uttrekk, vil rammes av konvensjonens definisjon. Etikkrådet har kommet til at det for fremtiden vil være riktig å legge til grunn definisjonene i klasevåpenkonvensjonen i forbindelse med tilrådninger om uttrekk av selskaper fra Statens pensjonsfond – Utland”.

Det aktuelle klasevåpenet er detaljert beskrevet på Textrons hjemmside. Selskapet har skrevet til Etikkrådet og sagt at våpenet imøtekommer flere av kravene til akseptable klasevåpen etter klasevåpenkonvensjonen, men ikke alle kravene. På denne bakgrunn har Etikkrådet tilrådd at selskapet utelukkes fra fondets investeringsunivers.

I slutten av oktober ga Finansdepartementet Norges Bank instruks om at Textron Inc. skulle utelukkes fra Statens pensjonsfond – Utland med en frist for nedsalg til 31. desember. Ifølge pressemeldingen fra Finansdepartementet hadde fondet før nedsalget aksjer for nærmere 249 millioner kroner i Textron.

Les Etikkrådets tilrådning om å ekskludere Textron.

Les alt som Norwatch har skrevet om Textron miner og klasevåpen ved å trykke på emneordet Textron under denne artikkelen.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!