Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Havet trenger også beskyttelse

Framtiden i våre hender og andre miljøorganisasjoner krever at den nye Naturmangfoldloven ikke gjør forskjell på hav og land. Loven skal bli den viktigste loven for bevaring, vern og bærekraftig bruk av natur, landskap og biologisk mangfold i Norge.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender og andre miljøorganisasjoner krever at den nye Naturmangfoldloven ikke gjør forskjell på hav og land. Loven skal bli den viktigste loven for bevaring, vern og bærekraftig bruk av natur, landskap og biologisk mangfold i Norge.

Til: Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete

Mye av Norges fantastiske natur og rike naturmangfold befinner seg utenfor verneområdene. I dag er det faktisk lov å utrydde truede arter og å ødelegge verdifull natur. Den nye Naturmangfoldloven skal bli den viktigste loven for bevaring, vern og bærekraftig bruk av natur, landskap og biologisk mangfold i Norge. Men det haster å få den på plass.

Sektorlover ivaretar næringsinteressene godt, men gir dårlig beskyttelse av truede arter og naturtyper. Vi er spesielt opptatt av at havets biomangfold ikke får svakere beskyttelse enn biomangfoldet på land, og vi ber dere derfor om å sørge for at den nye Naturmangfoldloven ikke gjør forskjell på hav og land. Dette er helt avgjørende for å sikre det unike naturmangfoldet som finnes i våre havområder.

Innen 2010 skal tapet av artsrikdommen i Norge ha stanset, det har både Stortinget og Regjeringen vedtatt. For å få til dette, er vi helt avhengige av en sterk naturmangfoldlov som beskytter all norsk natur, både på land og i havet.
Våre havområder er en viktig del av vår unike naturarv, med et stort naturmangfold som fremdeles er svært dårlig kartlagt. Norsk økonomisk sone utgjør 85 % av norsk natur. Vi har næringslover både på land og i havet, og en bærekraftig høsting av havets ressurser krever den samme overordnete lovgivningen som på land.

En robust Naturmangfoldlov som gjelder all norsk natur vil være det største og viktigste denne regjeringen har gjort for miljøet. Det var Stoltenberg I-regjeringen som satte ned Biomangfoldlovutvalget som la fram forslag til ny Naturmangfoldlov. Nå kan Stoltenberg II-regjeringen sluttføre arbeidet ved å legge fram loven, og dermed skrive et betydelig kapittel i norsk miljøhistorie.

Følgende organisasjoner står bak brevet: Naturverforbundet, Bellona, WWF, Greenpeace, SABIMA, Natur og ungdom og Framtiden i våre hender.

 

pdf  Brevet fra naturvernorganisasjonene til regjeringen finner du her.

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!