Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Smidigere norsk våpeneksport

Utenriksdepartementets avdeling for eksportkontroll arbeider på spreng for å behandle strømmen av søknader fra våpenindustrien. Nå oppfordrer UD våpenindustrien selv til å opptre mer effektivt slik at lisensbehandlingen blir så kort som mulig.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Utenriksdepartementets avdeling for eksportkontroll arbeider på spreng for å behandle strømmen av søknader fra våpenindustrien. Nå oppfordrer UD våpenindustrien selv til å opptre mer effektivt slik at lisensbehandlingen blir så kort som mulig.

kongsberg_protector_220.jpg
RWS Protector-systemet skal, ifølge Kongsberg Gruppens egen beskrivelse, beskytte soldatene som kan anvende våpenet fra en skjermet posisjon inne i kjøretøyet (RWS står for Remote Weapon System). Men systemet øker også treffsikkerheten betraktelig. Foto: Kongsberg Defence & Aerospace AS

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Utenriksdepartementet har lisensansvaret for all eksport av norskproduserte våpen. Men nå begynner UD å bli sprengt av strømmen som kommer fra norsk våpenindustri for å få lisens til å eksportere våpen. For parallelt med den voksende våpeneksporten (se tidligere artikkel) , øker også antall lisenssøknader:

- Det er et stort trykk på UD fra industrien grunnet den økende våpeneksporten. UD oppfordrer derfor nå industrien til å opptre energieffektiviserende i sine søknader om eksportlisens. I praksis innebærer dette å legge forholdene enda bedre til rette for masseproduksjon av eksportlisenser for norskproduserte våpen, sier forsker og våpenekspert Alexander Harang.

- Industrien er vant til cirka 3 dagers behandlingstid når de søker UD om utførselslisens for våpen. Nå har UD varslet at industrien risikerer å måtte vente opp til 10 dager grunnet økende press på UDs lisensieringsbyråkrati. UD forklarer derfor industrien tydelig hvordan de skal innrette seg når de søker lisens for å hindre at prosessen tar lengre tid enn strengt nødvendig, forteller Harang.

Harang er leder for Norges Fredslags Våpenhandelgruppe, og skrev i 2007 en rapport for Norwatch om pdf Norsk eksport av krigsmateriell til arabiske diktaturer . Nå forsker han på de pågående forhandlingene for å få etablert en internasjonal legalt bindende våpenhandelkonvensjon (”Arms Trade Treaty”).

Gode tider
Det er fortsatt svært gode tider for våpeneksportørene i Norge, på tross av alle rykter om at eksportnæringene i landet går dårligere i disse finanskrisetider.

- Siden 2003 er antall årlige innvilgede lisenser nesten doblet. I 2003 ble det innvilget rundt 1000 lisenser, mens det i 2008 ble innvilget 1910 lisenser. Dette tilsier at man i 2008 utsteder 8,3 lisenser per dag, forteller Harang. Lisenstallene baserer seg på UDs egen fremstilling av utviklingen på feltet.

- Dersom man fordeler lisenstallet på liste 1 (våpen) og liste 2 (flerbruksvarer), så har det funnet sted en vekst på 5,7 prosent i liste 1 og 38,7 prosent i liste 2 i 2008, sier Harang.

vapenlisenser_tabell_400.jpgUDs egen oversikt over antall utstedte våpenlisenser de siste seks årene, viser den sterke veksten. Kilde: Nasjonal eksportkontroll i prakisis, UD-seminar 15. januar 2009.
Liste 1 omfatter krigsmateriell i kategori A (våpen og ammunisjon) og kategori B (forsvarsmateriell generelt samt tjenester og reparasjoner). Liste 2 omfatter varer som har et sivilt bruksområde, for eksempel kjemikalier, men som samtidig kan brukes til militære formål.

I 2008 ble det ifølge UD innvilget 1584 lisenser i liste 1 og 326 eksportlisenser i liste 2.

- Dersom disse tallene kobles til SSB-tallene for våpeneksport, så dreier størstedelen av lisensene seg om våpeneksport til USA. Kroneverdien per lisens synes å øke kraftig. Mye dreier seg om Kongsberg Gruppens eksport av våpenkontrollsystemet Protector. De har en avtale fra 2007 for levering av systemet til US Army verd hele 8 milliarder NOK, og har hittil levert systemet til hele 16 land. Det er nylig inngått kontrakter om levering av Protector til både Sveits og Slovenia, og ordreinngangen for  dette systemet var på hele 4 milliarder kroner bare i 2008. Siden 2007 har Kongsberg Protech hatt en omsetningsvekst på en milliard kroner grunnet Protector eksporten. I øyeblikket tyder ingenting på at denne eksporten kommer til å avta, forteller Harang.

Dreper best
RWS Protector-systemet skal, ifølge Kongsberg Gruppens egen beskrivelse, beskytte soldatene som kan anvende våpenet fra en skjermet posisjon inne i kjøretøyet (RWS står for Remote Weapon System). Men systemet øker også treffsikkerheten betraktelig. Ifølge Teknisk Ukeblad så dreper det norske våpenet best . Det amerikanske forsvaret skryter av at Kongsbergsystemet både gir økt overlevelse for brukerne og økt sannsynlighet for treff med første skudd.

Norge forbyr eksport til områder hvor det er krig eller mulig konflikt. Men denne begrensningen på våpeneksporten gjelder ikke eksport til NATO-land. Det er derfor i praksis ikke noe hinder for at norskproduserte våpen blir anvendt i en rekke væpnede konflikter verden over.

Få avslag
Det er for øvrig ikke mange som får avslag på lisens for våpeneksport: I 2007 ble det gitt fire avslag på søknad om eksportlisens av forsvarsmateriell. Avslagene gjaldt, ifølge Stortingsmeldingen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2007, om ammunisjon og nattutstyr til Colombia, Bangladesh, Pakistan og Algerie. Avslagene var grunngitt med kriteriene 2 og 3 i EU-kodeksen som går på respekten for menneskerettighetene i den endelige bestemmelsesstaten og forlenge eller opprettholde interne væpnede konflikter.

 

Les også:
15.01.09 Eksplosiv vekst i norsk våpeneksport

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!