Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tydelig grønnfarge på regjeringens krisepakke

Framtiden i våre hender er fornøyd med hovedinnretningen på krisepakken. Den endelige testen på pakkens miljøkvalitet blir imidlertid om CO2-utslippene går ned.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender er fornøyd med hovedinnretningen på krisepakken. Den endelige testen på pakkens miljøkvalitet blir imidlertid om CO2-utslippene går ned.

- Framtiden i våre hender krevde 15 milliarder til grønne arbeidsplasser , og fikk innfridd 3,3 milliarder. Det er bra, når den totale krisepakken er på 20 milliarder.

- I tillegg ble det lagt sterke føringer på de 6,4 milliardene kommunene har fått: Alle offentlige oppussingsprosjekter skal skje i samsvar med nye krav til energibruk i bygg. Dette vil bidra til å skape økt etterspørsel etter energieffektive og miljøvennlige løsninger og arbeidsplasser innen bygg og anlegg.

- Et pluss er det også at krisepakken ikke går inn for å stimulere det private forbruket.

Framtiden i våre hender er imidlertid misfornøyd med at vei også denne gangen får mer enn jernbane, 2,3 milliarder mot 1,3.

Tabellen viser Framtiden i våre henders krav, og oppnådd status ved framleggelsen av regjeringens krisepakke 26.januar.

 Tiltak FIVHs krav
(mill kr)
Oppnådd pr 26.januar (mill kr)
 Tilskudd til bedrifter, privatpersoner og kommuner til strømsparing og omlegging av energiforbruket, inkl. vrakpant på oljefyr.  2 000  1 290 til sammen (a)
 Tilskudd til utbygging av ny fornybar energi 2 000
 Etterutdanning og kompetanseoppbygging i byggebransjen om energibesparende bygging 500
0
 Forskning på energi- og miljø. Grønn innovasjon 700
75  (b)
 Vedlikehold og opprustning av kollektivtransporten i de største byene. 4 000
 0
 Vedlikehold og opprustning av jernbane for å flytte gods fra vei til skinner.  2 000  1 301 (c)
 Høyhastighetstog: planlegging, prosjektering og byggestart  1 000  0
 Opprustning av sykkelveier i byer og tettsteder  2 000  530 (d)
 Midler til skog- og naturvern i Norge: Tilsyn, skjøtsel og vern  300  87 (e)
 Sum tiltakspakke 2009
15 000
 3 283

 Forklaring:

a) Enova (energisparing, -omlegging og fornybar energi) 1190 millioner, Transnova (el-bil ladestasjoner) 50 millioner, Bioenergi fra skogen (via Landbruks- og matdepartementet) 50 millioner.

b) Forskning på videre utvikling av vindkraft til havs 75 millioner. I tillegg fikk det statlige investeringsselskapet Argentum tilført 2000 millioner. Argentum bidrar med risikokapital til utvikling av ny norsk teknologi - i stor grad utenfor de tradisjonelle norske olje- og tungindustriområdene.

c)  Til Jernbaneverket, primært til drift og bedret vedlikeholdsstandard for færre forsinkelser, innstillinger og saktekjøringer.

d) Gang og sykkelveier over hele landet. Samferdselsdepartementet 500 millioner, Miljøverndepartementet 30 millioner (storbymiljø Groruddalen).

e) Tilsyn og skjøtsel av nasjonalparker + andre natur- og friluftsområder.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!