Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Krisepakke for miljøet

Regjeringen må følge opp Erik Solheims løfter fra klimatoppmøtet i Poznan. Den må på nyåret lansere en krisepakke som skaper nye grønne arbeidsplasser. Det skriver Framtiden i våre hender i et brev til finansministeren. Vi foreslår ni tiltak.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen må følge opp Erik Solheims løfter fra klimatoppmøtet i Poznan. Den må på nyåret lansere en krisepakke som skaper nye grønne arbeidsplasser. Det skriver Framtiden i våre hender i et brev til finansministeren. Vi foreslår ni tiltak.

Tiltakene vil sysselsette elektrikere, rørleggere, entreprenører, byggearbeidere, planlegggere og flere andre på nye måter.

Framtiden i våre hender mener regjeringen også bør senke arbeidsgiveravgiften og dermed gjøre det billigere å ansette medarbeidere. Flere kommer i jobb. Arbeidskraft er miljøvennlig og fornybar.

Framtiden i våre henders forslag til tiltak for å starte en grønn snuoperasjon for norsk næringsliv: 

  • Tilskudd til bedrifter, privatpersoner og kommuner til strømsparing og omlegging av energiforbruket, inkl. vrakpant på oljefyr (tiltakene sysselsetter elektrikere, rørleggere, entreprenører, m.fl).
  • Tilskudd til utbygging av ny fornybar energi (vindkraft, solfangere, etc). 
  • Etterutdanning og kompetanseoppbygging i byggebransjen om energibesparende bygging (konsulenter og byggearbeidere). 
  • Forskning på energi- og miljø. Grønn innovasjon 
  • Vedlikehold og opprustning av kollektivtransporten i de største byene (nye traseer, nytt materiell, vedlikehold, flere sjåfører). 
  • Vedlikehold og opprustning av jernbane for å flytte gods fra vei til skinner (vedlikehold, nyinvesteringer, anleggsarbeidere, m.fl).
  • Høyhastighetstog, planlegging, prosjektering og byggestart (planleggere, konsulenter, entreprenører). 
  • Opprustning av sykkelveier i byer og tettsteder (sysselsetter planleggere, anleggsarbeidere). 
  • Midler til skog- og naturvern i Norge (forvaltning og beskyttelse av vern av områdene, gir distriktsarbeidsplasser).
  • I tillegg kan det settes av midler til etablering/kompensasjon for nye verneområder i skogsområder og andre verdifulle naturtyper.

Totalt bør regjeringen avsette minimum 15 milliarder kroner til de foreslåtte tiltakene, skriver Framtiden i våre hender i brevet.

pdf Les hele brevet til finansministeren med forslag til grønn krisepakke.

Les om vår oljesvarte næringsstruktur her.
 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!