Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Krisepakke for miljøet

Regjeringen må følge opp Erik Solheims løfter fra klimatoppmøtet i Poznan. Den må på nyåret lansere en krisepakke som skaper nye grønne arbeidsplasser. Det skriver Framtiden i våre hender i et brev til finansministeren. Vi foreslår ni tiltak.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen må følge opp Erik Solheims løfter fra klimatoppmøtet i Poznan. Den må på nyåret lansere en krisepakke som skaper nye grønne arbeidsplasser. Det skriver Framtiden i våre hender i et brev til finansministeren. Vi foreslår ni tiltak.

Tiltakene vil sysselsette elektrikere, rørleggere, entreprenører, byggearbeidere, planlegggere og flere andre på nye måter.

Framtiden i våre hender mener regjeringen også bør senke arbeidsgiveravgiften og dermed gjøre det billigere å ansette medarbeidere. Flere kommer i jobb. Arbeidskraft er miljøvennlig og fornybar.

Framtiden i våre henders forslag til tiltak for å starte en grønn snuoperasjon for norsk næringsliv: 

  • Tilskudd til bedrifter, privatpersoner og kommuner til strømsparing og omlegging av energiforbruket, inkl. vrakpant på oljefyr (tiltakene sysselsetter elektrikere, rørleggere, entreprenører, m.fl).
  • Tilskudd til utbygging av ny fornybar energi (vindkraft, solfangere, etc). 
  • Etterutdanning og kompetanseoppbygging i byggebransjen om energibesparende bygging (konsulenter og byggearbeidere). 
  • Forskning på energi- og miljø. Grønn innovasjon 
  • Vedlikehold og opprustning av kollektivtransporten i de største byene (nye traseer, nytt materiell, vedlikehold, flere sjåfører). 
  • Vedlikehold og opprustning av jernbane for å flytte gods fra vei til skinner (vedlikehold, nyinvesteringer, anleggsarbeidere, m.fl).
  • Høyhastighetstog, planlegging, prosjektering og byggestart (planleggere, konsulenter, entreprenører). 
  • Opprustning av sykkelveier i byer og tettsteder (sysselsetter planleggere, anleggsarbeidere). 
  • Midler til skog- og naturvern i Norge (forvaltning og beskyttelse av vern av områdene, gir distriktsarbeidsplasser).
  • I tillegg kan det settes av midler til etablering/kompensasjon for nye verneområder i skogsområder og andre verdifulle naturtyper.

Totalt bør regjeringen avsette minimum 15 milliarder kroner til de foreslåtte tiltakene, skriver Framtiden i våre hender i brevet.

pdf Les hele brevet til finansministeren med forslag til grønn krisepakke.

Les om vår oljesvarte næringsstruktur her.
 

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!

- Annonse -