Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Stadig mindre Burma-import

Importen av klær fra Burma er nok en gang halvert på ett år. Til tross for at verdien av teakimporten fra Burma økte i fjor med hele 62 prosent fra 4,4 til 7,2 millioner kroner, har importvolumet på tropisk tømmer fra militærdiktaturet likevel gått ned med 17,4 prosent i 2008.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Importen av klær fra Burma er nok en gang halvert på ett år. Til tross for at verdien av teakimporten fra Burma økte i fjor med hele 62 prosent fra 4,4 til 7,2 millioner kroner, har importvolumet på tropisk tømmer fra militærdiktaturet likevel gått ned med 17,4 prosent i 2008.

burm_teak.jpgNaturteak fra Burma blir av båtbyggere regnet som best, men prisen er ødeleggelse av naturskog og finansiering av militærjuntaen. Det blir likevel stadig mindre import av tropisk tømmer fra Burma. Foto: Ulvar Arnkværn/Norwatch

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Statistisk sentralbyrå offentliggjorde torsdag 15. januar de siste tallene for norsk utenrikshandel i 2008. Norwatch har regnet ut tallene for samhandelen med Burma. Til tross for at verdien av totalimporten har økt fra 7,2 i 2007 til 8,3 millioner kroner i 2008, har likevel importvolumet gått klart ned.

Norge har primært importert klær og teak fra militærdiktauret. Verdien av det tropiske tømmeret  – for det meste teak – som ble importert fra Burma i 2008, viser en markant verdiøkning fra 4,4 millioner i 2007 til 7,2 millioner. Likevel finner mindre tropisk tømmer fra militærdiktaturet veien inn i Norge.

Importtallene for” Trelast av tropiske tresorter” viser nemlig at det i 2007 ble det importert 145,8 tonn, mens det i 2008 ble importert 124,2 tonn. Nedgangen i volum har med andre ord vært på 21,6 tonn eller 17,4 prosent.

Hva gjelder klesimporten fra Burma fortsetter denne å bli dramatisk redusert. På ett år er klesimporten blitt redusert med 54,1 prosent, fra 2,4 millioner i 2007 til 1,1 millioner i 2008. Det er en sterk nedgang fra toppåret 2002 da klesimporten lå på 8,6 millioner.

- Det er en positiv utvikling at importen går ned, og viser at det nytter å opplyse om regimet i Burma, sier Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité, til Norwatch.

Debatt om boikott-strategien
Norwatch har fulgt importutviklingen siden tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik høsten 1997 oppfordret norsk næringsliv å boikotte Burma. Boikottoppfordringen hadde effekt de to første årene, med et bunnår i 1999. I år 2000 ble boikottoppfordringen lagt i skuffen, og importen eksploderte. Lenge var importtendensen, med variasjoner, klart økende, men nå ser den ut til å ha snudd, i hvertfall dersom man analyserer tallene og ikke bare ser på den totale importverdien (se tabell).

Utviklingsminister Erik Solheim reiser neste uke til Burma sammen med sin danske kollega Ulla Tørnæs for å se på den humanitære situasjonen i landet. Formålet med reisen er først og fremst å se på situasjonen i Irrawaddy-deltaet der 140.000 mennesker omkom som følge av syklon og oversvømmelser i fjor.

Solheim og den danske utenriksministeren vil under besøket 21. og 22. januar også møte representanter for militærjuntaen. Overfor NTB varsler Solheim at han vil ta opp menneskerettighetssituasjonen, blant annet forholdene for fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, som fortsatt sitter i husarrest.

Ikke signal om boikott-opphør
I forbindelse med Solheims reise har det på ny vært debatt om boikott er en riktig strategi overfor militærjuntaen.

Inger Lise Husøy i Den norske Burmakomité sier til Norwatch at de ikke har fått noen signaler fra demokratibevegelsen i Burma om at de har skiftet standpunkt til boikotten.

- Norsk utenrikspolitikk følger i dette spørsmålet EU som opprettholder sanksjonene mot Burma. Men fortsatt boikott utelukker ikke dialog, understreker Husøy.

Demokratibevegelsen med Aung San Suu Kui i spissen har i en årrekke bedt om fortsatt målrettede økonomiske sanksjoner både hva gjelder handel og turisme. Militærjuntaen deltar direkte i økonomien og krever utbytte av så å si all økonomisk aktivitet i landet. Disse pengene kommer ikke befolkningen til gode, men støtter opp under regimets militærapparat.

 

TABELL:Import av varer fra Burma 1997-2008

 

Totalimport
millioner kr
Klesimport
millioner kr 
Tropisk tømmer
millioner kr
Tømmerimport
tonn
1997    
10,4 
1,7 6,7
*
1998  
5,9 2,6 2,3 *
1999 4,1
1,7
1,1
41,7
2000 10,5
6,3
2,6 112,1
2001 14,7 7,9 5,4 266,7
2002 12,5 8,6 3,5 162,1
2003 11,7 5,3 5,3 248,7
2004 11,5
3,5 7,7 381,5
2005 15,3 7,1 6,6 293,7
2006 10,6 5,7 4,6 162,1
2007 7,2 2,4 4,4 145,8
2008 8,3 1,1 7,2 124,2

*) Tallene ikke tilgjengelige.
Antall tonn er basert på importkategorien "Trelast av tropiske tresorter..." som utgjør hovedtyngden av importen fra Burma og som i all hovedsak består av teak. I verditallet for teakimporten er også noen mindre importkategorier som finér også innbakt. Forskjellen er likevel så liten at det her ikke er blitt utregnet. Det importeres i tillegg noen få andre produkter enn tropisk treslag og klær fra Burma.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!