Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Eksplosiv vekst i norsk våpeneksport

Verdien av norsk våpeneksport økte i 2008 med hele 44,5 prosent. For første gang viser tallene over utenrikshandelen at eksporten er på over tre milliarder kroner. Det er 954 millioner mer enn i 2007. Våpeneksporten til USA alene har økt med ikke mindre enn 85,6 prosent, og ligger nå på 1,7 milliarder kroner.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Verdien av norsk våpeneksport økte i 2008 med hele 44,5 prosent. For første gang viser tallene over utenrikshandelen at eksporten er på over tre milliarder kroner. Det er 954 millioner mer enn i 2007. Våpeneksporten til USA alene har økt med ikke mindre enn 85,6 prosent, og ligger nå på 1,7 milliarder kroner.

kongsberg_protector_220.jpgKongsberggruppen er en av de største norske våpenprodusentene. Våpenstyringssystemet Protector er blitt solgt til en rekke land verden over, og skal beskytte soldatenesom kan anvende våpenet fra en skjermet posisjon inne i kjøretøyet. Foto: Kongsberg Defence & Aerospace AS

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Statistisk sentralbyrå la i dag ut tallene over norsk utenrikshandel i 2008. Norwatch har regnet ut tallene for norsk våpeneksport i året som gikk, og de viser at norsk våpensmie har hatt en eksplosiv vekst i 2008.

For i  2007 viste SSBs tall at våpeneksporten hadde nådd 2.143 millioner kroner. I år har tallet hoppet opp til 3.096 millioner. Norwatch har fulgt utviklingen av norsk våpeneksport i mange år, og aldri er det blitt eksportert flere norskproduserte våpen.

Store deler av norsk våpeneksport går direkte til USA, og det er eksporten til NATO-landet USA som ligger bak den enorme veksten. Norske våpenprodusenter solgte nemlig for ikke mindre enn 1.739 millioner kroner til USA i 2008. Våpeneksporten til USA har dermed økt med hele 85,6 prosent fra 937,2 millioner i 2007 til 1.739 millioner i 2008. Det er 56 prosent av totalen og representerer ikke mindre enn 98,2 prosent av eksportveksten.

Den desidert største eksportkategorien er det som heter ”Deler og tilbehør, til våpen til militær bruk som kanoner, artilleri, haubitsere, bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater, flammekastere o.l”. Norge eksporterte i fjor for 1.930,7 millioner kroner av disse våpentypene. Av dette gikk det meste til USA, nemlig våpen for 1.503,7 millioner kroner. Det er en økning av salget til USA på 701 millioner kroner i forhold til 2007 eller 87,4 prosent.

Det meste av eksportøkningen fra Norge består med andre ord av våpen som er operative på slagmarken.

Den nest største eksportkategorien består av ” Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter o.l. krigsmateriell samt deler dertil”. Totalt ble det eksportert for 950,8 millioner kroner, hvorav USA tok av for våpen til en verdi av 209 millioner kroner.

Av "Patroner og deler" ble det eksportert for 189 millioner, hvorav en mindre del til USA: 18 millioner.

Utenriksdepartementet offentliggjør hvert år en stortingsmelding om våpeneksport som opererer med litt andre tall enn SSB. UD inkluderer også forsvarsmateriell generelt samt tjenester og reparasjoner.

 

TABELL: NORSK VÅPENEKSPORT og NORSK VÅPENEKSPORT TIL USA

Alle tall er oppgitt i millioner kroner. Norwatch har hentet tallene fra "Statistikkbanken" til Statistisk sentralbyrå. I parentes står prosenten som den enkelte våpenkategori utgjør av USA-eksporten samlet. Norge eksporterer også noen andre våpentyper til USA, blant annet sivile jaktgeværer, men tallene er så små at de ikke er tatt med i denne oversikten.

Totaleksport av våpen og ammunisjon, alle land
Totaleksport til USA av våpen og ammunisjon
Eksport til USA av: Deler til kanoner, artilleri, haubitsere, bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater, flammekastere mm.
Eksport til USA av: Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter
Eksport til USA av: Patroner og deler
1999
618,2
118,5
*
112,3 (95%)
5,3 (4%)
2000 441,8 96,0 * 94,0 (98%)
1,5 (2%)
2001 646,0 81,2 * 61,9 (76%)
8,2 (10%)
2002 1.400,0 304,2 171,2 (56%) 102,9 (34%)
23,0 (8%)
2003 1.900,0 251,2 155,8 (62%) 80,7 (32%)
10,4 (4%)
2004 996,0 427,5 253,5 (59%)
111,4 (26%)
56,3 (13%)
2005 1.600,0 553,0 353,6 (64%)
102,9 (19%)
90,5 (16%)
2006 1.780,0 794,3 601,8 (76%)
101,2 (13%)
73,9 (9%)
2007 2.142,0 937,2
802,6 (85,6%) 130,3 (13,9%) 1,7 (0,2%)
2008 3.096,7
1,739,1
1.503,7 (86,5%)
209,0 (12%)
18 (1%)

*) Mangelen på data skyldes at SSB endret kategoriseringen av våpentypene i 2002, og begynte å skille mellom deler til bomber/granater og selve bombene/granatene.

SSB-tallene for totaleksporten har et lite avvik dersom man legger sammen alle månedene eller dersom årstallet til SSB benyttes. For 2008 er forskjellen på 16,2 millioner kroner - 3.096,7 millioner (alle månedene sammenlagt) og 3.080,5 millioner (hele året).

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!