Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norske CO2-utslipp på verstingtoppen

Visste du at en gjennomsnittsnordmann i løpet av en dag slipper ut like mye CO2 som en person i Afghanistan gjør i løpet av et helt år? Se andre sammenligninger i vår klimakalender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Visste du at en gjennomsnittsnordmann i løpet av en dag slipper ut like mye CO2 som en person i Afghanistan gjør i løpet av et helt år? Se andre sammenligninger i vår klimakalender.
foto_knut_erik_helle_490.jpg
 • Du kan feks se at en gjennomsnittsnordmann allerede 1. januar har sluppet ut like mye CO2 som en gjennomsnittsperson i Afghanistan, Chad eller Burundi gjør på et helt år.
 • Du kan se at en nordmann den 8. januar har slippe ut like mye CO2 som en gjennomsnitts person i verdens 50 fattigste land (Minst utviklede land (MUL) ) gjør på et helt år. De 718 millioner menneskene som bor i MUL-land bidrar så godt som ingenting til klimaendringene, men de er blant de aller mest sårbare for klimaendringene.
 • Ca 5,5 milliarder mennesker lever i land hvor gjennomsnittsinnbyggeren slipper ut mindre CO2 enn oss  - eller 86 prosent av verdens befolkning. Hvis vi skal ha mulighet til å forhindre at den globale middeltemperaturen stiger med mer enn 2°C, kan i følge FNs klimapanel (IPCC) ikke verdensgjennomsnittets CO2-utslipp være på mer enn 1,1 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger hvert år. Det tar bare 42 dager for Norge å slippe ut mer CO2 per innbygger enn dette. Resten av de 323 dagene i året, bidrar Norge til klimaendringer.
 • Nordmenn har 39 ganger høyere utslipp per innbygger enn innbyggerne i Bangladesh, og det tar gjennomsnittsnordmannen bare 9 dager å slippe ut like mye CO2 som en innbygger i Bangladesh gjør i løpet av et helt år. Med sine 149 millioner innbyggere bidrar Bangladesh totalt sett mindre til klimaendringene enn 4,6 millioner nordmenn. Men konsekvensene av klimaendringene er allerede alvorlige i Bangladesh. Store flommer med ødeleggende effekt på folks livsgrunnlag pleide tidligere å inntreffe en gang hvert 20. år. Det siste årene har det vært store flommer hvert fjerde til syvende år; i 1987, 1988, 1995 , 1998 og 2004 . Flommen i 2004 var en av de alvorligste på årtier, og etterlot seg 1000 døde og 30 millioner hjemløse . Det er estimert at flommen gjorde en skade til en verdi av 49,5  milliarder kroner. Ved siden av årlige flommer vil en 45 centimeters økning av havnivået redusere Bangladesh sine landområder med 11 prosent og tvinge 5,5 millioner til å migrere .
 • I debatten om hvordan vi skal løse klimautfordringene tas det ofte til orde for at ingenting monner før India og Kina innfrir Kyoto-forpliktelsene. Totalt bidrar disse landene til store utslipp, men det er viktig å ha i bakhodet at utslippene per innbygger er langt lavere enn de norske.
 • En nordmann bruker 46 dager på å slippe ut de samme mengdene CO2 som en gjennomsnittelig inder gjør i løpet av et helt år. India har 16,8 prosent av verdens befolkning, men slipper bare ut 4,8 prosent av verdens CO2.
 • En nordmann bruker 146 dager på å slippe ut det samme som en kineser. Det er også slik at Norge importerer stadig mer av sine forbruksvarer fra Kina. Utslippene knyttet til produksjonen av disse forbruksvarene, bokføres på kinesernes klimaregnskap.
 • Verdens totale CO2-utslipp er på 27 741,62 millioner tonn CO2. En gjennomsnittlig verdensborger slipper ut ca 4,3 tonn CO2 i løpet av et år. Det tar en gjennomsnittsnordmann 164 dager (ca 5 og en halv måned) å forbruke like mye CO2 som verdensgjennomsnittet gjør på et helt år.
 • Norge slipper ut nesten 55 prosent mer CO2- per innbygger enn svenskene. Sverige genererer 49 prosent av sin energi fra fornybare ressurser, og de har en målsetning om å få dette opp på 60 prosent . 
  pdf

pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen"

Les mer i vår klimakalender

Les mer på vår temaside "Klima sett fra Sør".

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!