Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Luksuriøs norsk livsstil

Nordmenn må gå fra en luksuriøs til en komfortabel livsstil. Det er en av anbefalingene i en ny rapport hvor tre bidragsytere fra henholdsvis Nepal, Nigeria og Brasil har analysert norsk klimapolitikk basert på offisielle dokumenter og utslippsstatistikk. 
Nnimmo Bassey fra Nigeria er en av bidragsyterne til rapporten. (Foto: Raftoprisen)
Nnimmo Bassey fra Nigeria er en av bidragsyterne til rapporten. (Foto: Raftoprisen)
Nordmenn må gå fra en luksuriøs til en komfortabel livsstil. Det er en av anbefalingene i en ny rapport hvor tre bidragsytere fra henholdsvis Nepal, Nigeria og Brasil har analysert norsk klimapolitikk basert på offisielle dokumenter og utslippsstatistikk. 


Målet med denne rapporten er å se norsk klimapolitikk med friske øyne og fra et sør-perspektiv.

Alle bidragsyterne ber om strengere tiltak for å begrense norske innenlandske utslipp, ut fra et klimarettferdighetsperspektiv. En gjennomsnittelig nordmann slipper ut 12 ganger så mye CO2 som en nigerianer, 87 ganger mer enn en nepaleser og 3-4 ganger mer enn en brazilianer. Global klimarettferdighet impliserer at norske utslipp må kuttes dramatisk, ifølge gjennomgangen.

Kommentatorene mener det er viktig at Norge finansierer klimaprosjekter i sør, men understreker at dette ikke må legitimere utslipp hjemme. De betoner også Norges mulighet og plikt til å vise lederskap for å nå et post-karbon samfunn.

"Hvis ikke et rikt land som Norge er i stand til, eller villig til, å fjerne seg fra en karbonavhengig utviklingsvei, hvordan kan man da vente at noe annet land skal gjøre det", spør en kommentator.

Norges rolle som oljeeksportør og den tunge fokuset  på handel med utslippskvoter er er to andre kritiske aspekter i gjennomgangen. Norges forpliktelse til å finansiere utslippsreduksjoner fra avskoging i tropiske strøk får ros, men kommentatorene betoner viktigheten av å respektere rettighetene og behovene til lokalsamfunn som lever i og av skogen.

Rapporten er publisert som en del av informasjonskampanjen "Klima sett fra sør". Den er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender, Utviklingsfondet, Regnskogfondet, WWF, Norges Naturvernforbund, Miljøagentene og Spire. Kampanjen er finansiert av Norad.

Bidragsyterne i rapporten fikk anledning til å stille spørsmål om norsk klimapolitikk til Erik Solheim i et nettmøte. Les mer her.

pdf  Les hele arbeidsnotatet "A review of norwegian climate policy". 977.07 Kb