Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Planlegg høyhastighetstog

Et moderne høyhastighets jernbanenett vil være ryggraden i transportsystemet i et framtidsrettet, klimavennlig og energieffektivt samfunn, og overflødiggjøre en rekke flyplass- og motorveiutbygginger. All framtidig utredning og planlegging av høyhastighetstog må være basert på offisielle standarder, det vil si hastigheter på mer enn 250 km/t.
Et moderne høyhastighets jernbanenett vil være ryggraden i transportsystemet i et framtidsrettet, klimavennlig og energieffektivt samfunn, og overflødiggjøre en rekke flyplass- og motorveiutbygginger. All framtidig utredning og planlegging av høyhastighetstog må være basert på offisielle standarder, det vil si hastigheter på mer enn 250 km/t.
Framtiden i våre hender vedtok på sitt landsmøte 1.-2. november 2008 å øke innsatsen for realiseringen av et norsk høyhastighets jernbanenett, ved å gjøre dette til en særskilt satsingssak. 

Utredning av høyhastighetstog må handle om det, ikke om lavhastighetstog
Utredningsarbeidet som er gjort for Jernbaneverket så langt - både VWI-utredningen og oppfølgingen av den - er så langt altfor mye preget av lavhastighetsbaner og teoretiske modeller basert på norske tog-erfaringer med lav hastighet på over 100 år gamle spor. Dette kan ikke sammenlignes med høyhastighetstog, og erfaringsdata fra ekte høyhastighetstog må brukes som utredningsgrunnlag i stedet.

Så langt er det hovedsaklig Deutsche Bahn International sin utredning for Norsk Bane som har sett på ekte høyhastighetstog, mens arbeidet som er gjort for Jernbaneverket enda ikke helt har vær "på banen" i denne saken.

Jernbaneverket må få mer planleggingsmidler
For at planlagte jernbaneutbygginger i størst mulig grad kan gjøres med moderne høyhastighetsstandard, må Jernbaneverket få tilført mer planleggingsmidler.

Akkurat nå haster det med å få tegnet om den planlagte lavhastighetsbanen Eidsvoll-Hamar til en høyhastighetsstrekning Eidsvoll Verk - Hamar.

Deutsche Bahns utredning for Norsk Bane AS viser foreløpig at man slik kan få 5 km mer ny jernbane, 50 % høyere hastighet, og spare Mjøsas strandsone for inngrep, uten at det koster mer penger enn Jernbaneverkets nåværende planer. Deutsche Bahns alternativ vil også spare togpassasjerene på strekningen for årevis med forsinkelser og "buss for tog" i byggeperioden.

Det nye dobbelsporet Oslo - Ski er et annet prosjekt hvor man må sikre høyhastighetsstandard, og en bane direkte til Ski. Banen kommer til å ligge der i minst 100 år, og må bygges med det i tankene. Oslo - Ski vil dermed også fungere som første byggetrinn på en høyhastighetsbane fra Oslo via østfoldbyene til Gøteborg, hvor svenske Banverket planlegger høyhastighetsbaner videre til København og Hamburg i tillegg til Stockholm.

pdf  Les mer i Framtiden i våre henders innspill om høyhastighetstog til samferdselsmyndighetene 5.des 2008 152.53 Kb