Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Skeptisk til hastverk om biodrivstoff

Partene i klimaforliket har blitt enige om et omsetningspåbud for biodrivstoff i Norge fra 2009. Da skal 2,5 prosent av drivstoffet til veitrafikken være biodrivstoff, mens dette skal dobles til 5 % fra 2010. Dette er langt større mengder enn det Statens forurensningstilsyn (SFT) anbefalte regjeringen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Partene i klimaforliket har blitt enige om et omsetningspåbud for biodrivstoff i Norge fra 2009. Da skal 2,5 prosent av drivstoffet til veitrafikken være biodrivstoff, mens dette skal dobles til 5 % fra 2010. Dette er langt større mengder enn det Statens forurensningstilsyn (SFT) anbefalte regjeringen.
raps.jpg
Rapsåker.

- I denne saken ser vi at politikerne ikke lytter til fagmyndighetene i miljøspørsmål, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender. Det haster å redusere klimagassutslippene, men hastverk om biodrivstoff kan gi motsatt resultat.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim hevdet overfor Teknisk Ukeblad 3.desember at politikerne med sin enighet nå gikk ”lengre i miljøhensyn” enn SFT. Men viktige deler av SFTs begrunnelse for å vente, var nettopp miljø- og utviklingshensyn.

- Framtiden i våre hender ba myndighetene vente med omsetningspåbud til skikkelige standarder for miljø- og sosial bærekraft var på plass. Her lyttet SFT til oss, noe vi var tilfredse med, sier Hermstad. Når Stortinget ikke lytter til SFT, må man legge skikkelig press på for best mulig standarder fra dag én, slik at ikke biodrivstoffet gjør mer skade en gagn, fortsetter han.

SFT anbefalte i mai at man nøyde seg med 2 % fra 2009 og utover, og ventet til EU var ferdig med å utarbeide miljø- og bærekraftsregler før man eventuelt besluttet å gå videre. Dersom det ikke innføres skikkelige standarder fra starten, kan biodrivstoff både føre til avskoging som gir større CO2-utslipp enn fossilt drivstoff og kraftige svingninger i matvareprisene – som går ut over fattige forbrukere.

Mest aktuelt som biodiesel i Norge er importert rapsolje fra Europa og soyaolje fra Brasil. Til bioetanol er det mest aktuelt med sukkerrørsprit fra Brasil. Verdens matoljepriser har som følge av biodieselsatsingen det siste året vært svært høye. Prisen på brasiliansk sukker – som er en av de viktigste kildene til bioetanol - har derimot ikke reagert på samme måte.

Klimaforliket er vedtatt av alle partiene på Stortinget, med unntak av Frp.

De Grønne i Europaparlamentet ba i juni om at EUs mål om 10 % biodrivstoff i 2020 måtte skrapes, og at man isteden må få opp farten med å kreve reduksjon i bilenes drivstoff-forbruk.
De grønne kritiserte EUs biodrovstoff-politikk for ikke å skille mellom bærekraftig biodrivstoff laget av mat- og jordbruksavfall og biodrivstoff som dyrkes på matjord, og truer matforsyning og biologisk mangfold. Gruppen av De Grønne teller 43 representanter i Europaparlamentet.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!