Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Skyhøyt energiforbruk

Energiforbruket i Norge har aldri vært så høyt som i 2007. Økningen skyldes høy økonomisk aktivitet og mer energibruk til transportformål, melder Statistisk Sentralbyrå.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Energiforbruket i Norge har aldri vært så høyt som i 2007. Økningen skyldes høy økonomisk aktivitet og mer energibruk til transportformål, melder Statistisk Sentralbyrå.

Hopp i energiforbruket - petroleumssektoren og godstransport på vei er verstinger
Energiforbruket innen olje- og gassutvinning gjorde et kraftig hopp i 2007. Det samme gjorde det norske energiforbruket til transport. Spesielt utmerker varetransport med lastebiler og trailere seg som en versting. Dette energiforbruket har steget raskt i mange år på rad.

 – Veksten i energikrevende transportvirksomhet, der godstransporten peker seg spesielt ut, må stanses. Hele det offentlige investeringsbudsjettet for samferdsel i Norge må vris over til utbygging av jernbane og annen kollektivtransport - inkludert høyhastighetstog, sier leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad. Nå står vi i fare for at den økonomiske stagnasjonen fører til blind milliardsatsing på alle typer transport, og mest til bilveier, for å sikre sysselsettingen og ny vekst, fortsetter han.

Positive takter fra husholdningene
Et lysstreif er at husholdningene ikke brukte mer energi til bolig og bilkjøring i 2007 enn de gjorde på midten av 1990-tallet. Dette til tross for både vekst i innbyggertallet og en enda større vekst i antallet husholdninger. Det er også blitt flere biler - noe som har gitt flere kjørte bilkilometer. Hovedårsaken til utflatingen i husholdningenes innenlandske energiforbruk er teknologiske forbedringer - med bedre isolerte hus og mer drivstoffgjerrige biler.

Man skal heller ikke se bort fra at perioder med stor oppmerksomhet om økte strømpriser - spesielt i 2003 - har gjort at folk bruker energien noe mer fornuftig enn før.

- Hadde vi nå klart å stoppe veksten i bolig- og bilforbruket, ville teknologiforbedringene gjort at husholdningenes energiforbruk hadde gått nedover. Vi trenger det for å løse miljø- og klimaproblemene, sier Hermstad. Vi må slutte å hele tiden øke antallet boligkvadratmeter pr person, og stoppe veksten i  bilparken, slik at veksten i bilkjøringen også kan stoppe, avslutter han.

Les mer om det norske energiforbruket hos SSB

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!