Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fra vei til moderne jernbane

For å flytte mennesker og gods fra vei til bane, må budsjettmidlene flyttes likeså.
For å flytte mennesker og gods fra vei til bane, må budsjettmidlene flyttes likeså.

Framtiden i våre hender deltok på Transport- og kommunikasjonskomiteens høring av regjeringens forslag til samferdselsbudsjett for 2009 6.november 2008.

Veitrafikken
Veiene er ulykkesutsatt, og bilutslipp skader klimaet. Prioriter derfor trafikksikkerhet - i form av midtdelere og andre målrettede sikkerhetstiltak. Hold veiene skikkelig vedlike. Ikke bygg flere veier, eller øk kapasiteten på dem man allerede har. Vi trenger alle disse pengene på jernbanen.

Jernbanen er sikker og miljøvennlig, og bør få langt større bevilgninger
Regjeringens økning til vedlikehold og fornying er positiv, men må videre opp for å stoppe - og etterhvert snu - forfallet.

Svært mye gods kan flyttes fra vei til bane for 4 mrd kroner, jfr. Econ-rapporten Gods fra vei til bane (R2007-110) . Dette bør prioriteres særskilt høyt.

Jernbane er framtiden, og kraftig økte investeringer trengs, men en langvarig situasjon med altfor små bevilgninger fra Stortinget har gitt en fattigdomskultur og et foreldet planverk. Det gir ikke det beste grunnlaget for effektiv utbygging av fornuftige baneløsninger. Reviderte planer trengs. Det trengs derfor ikke bare mer investeringsmidler, men også mer penger til planlegging av jernbane i Norge.

I den sammenheng vil vi spesielt oppfordre komiteen til å lytte til den innovasjon og innhenting av internasjonal erfaring som gjøres av jernbanemiljøer som Norsk Bane og Høyhastighetsringen. Høyhastighetstog er i ferd med å bli normen for hvordan man bygger ut persontransport med tog i andre land. De nye erkjennelser vi har fått innen energi- og klima må gjøre at høyhastighetstog også blir normen for utbygging av de tunge transportkorridorene i Norge. Planleggingen og byggingen av dette må starte så snart som mulig.

pdf  Les Framtiden i våre henders skriftlige innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen 104.94 Kb