Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sats mer på sol, mindre på vannkraft

Norsk energibistand preges av satsing på ett eneste selskap, og på en eneste energikilde. FIVH foreslår for Utenrikskomiteen at det settes av hundre millioner kr til solenergi i fattige land. Fangst og lagring av karbon har ikke noe i bistandsbudsjettet å gjøre.
Norsk energibistand preges av satsing på ett eneste selskap, og på en eneste energikilde. FIVH foreslår for Utenrikskomiteen at det settes av hundre millioner kr til solenergi i fattige land. Fangst og lagring av karbon har ikke noe i bistandsbudsjettet å gjøre.

Bistanden til vannkraft var på 1 220 519 millioner kr i fjor. Utviklingen av andre energiformer enn vannkraft neglisjeres. Solsatsingen ble redusert fra 2,2 millioner i 2006 til 1,7 millioner i 2007. Det ble ikke brukt en krone på bistand til vindkraft verken i fjor eller året før. Tiltak rettet mot energieffektivisering er også neglisjert. SNPower mottok hele 71 prosent av norsk energibistand i 2007.

UD og NORAD samarbeider om å utarbeide en tiltaksplan for Ren Energi. Tiltaksplanen har per i dag ikke fokus på skjevfordelingen mellom storskala vannkraft og andre fornybare energikilder. Tiltaksplanen har heller ikke fokus på desentraliserte løsninger. En tiltaksplan som ikke aktivt foreslår endringer i prioriteringene vil bare forsterke denne skjevheten, og dermed aktivt hindre at eksempelvis solenergi, vindkraft og effektiv bioenergi kan bli reelle energialternativer. 

figur_norsk_bilateral_bistand.jpg
Tabellen viser norsk bilateral bistand til vannkraft i perioden 1999-2007 (kolonner) og vannkraftens relative andel av samlet bilateral energibistand.


  • Framtiden i våre hender foreslår at det settes av 100 millioner kr over bistandsbudsjettet i 2009 til installering av solenergi i fattige land, med mål om opptrapping til 200 millioner kr i 2010, dvs rundt 1/6 av beløpet som ble bevilget til storskala vannkraft i 2007.

Karbonfangst og lagring i internasjonal bistand er malplassert
Norge er et av landene som er pådriver for å få karbonfangst- og lagring inn i den grønne utviklingsmekanismen. I tillegg er det blitt et satsingsområde innenfor ren energi i bistanden. Å inkludere karbonfangst og lagring i arbeidet med å bidra til energi til de fattigste er malplassert i en satsning på ”Ren energi for utvikling”. Karbonfangst vil ikke bidra til utvikling eller fattigdomsreduksjon. Dette er tiltak som like gjerne kan gjøres i Norge eller andre industrialiserte land, og tiltakene vil kreve ekstra energibruk fordi rensing krever ekstra energi. Kostnadene vil øke i land som i motsetning til oss har store, utilfredstilte energibehov. Innsatsen på karbonfangst og lagring vil også fortrenge utviklingsfremmende og langsiktige energitiltak som energieffektivisering og fornybar energi.

Det er svært dyrt å satse på rensing, og teknologen vil derfor ikke bli utprøvd i Norge innen 2010, som er det året tiltaksplanen for Ren energi skal evalueres. Gasskraftverket på Kårstø vil tidligst renses i 2011. Eller med Olje- og energidepartementet sine ord: ”Teknologi for fangst og lagring av CO2 er på eit tidleg utviklingsstadium. Den tilgjengelege teknologien er svært dyr, og mykje er usikkert omkring kostnader og drift av ei CO2-kjede.”

  • Karbonfangst og lagring må ut av bistandssatsingen.

pdf Les hele innspillet til Utenrikskomiteen her