Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fra fossilt til fornybart samfunn

Framtiden i våre hender har gitt innspill til Olje- og energidepartementets budsjett for 2009: Bevilgningene til seismikk må heller må brukes til forskning på ny fornybar energi, nettariffen må tredobles og det må ikke bevilges penger til forskning på nye fossile energikilder.
Framtiden i våre hender har gitt innspill til Olje- og energidepartementets budsjett for 2009: Bevilgningene til seismikk må heller må brukes til forskning på ny fornybar energi, nettariffen må tredobles og det må ikke bevilges penger til forskning på nye fossile energikilder.
Nei til seismikkinnsamling i nord
I  budsjettet for 2009 er ubalansen mellom ressursene som bevilges til miljøundersøkelser og midlene som brukes til tilrettelegging for oljeaktivitet forsterket. Det bevilges mer penger til seismikk utenfor Lofoten og Vesterålen enn det brukes til miljøundersøkelser. Avgjørelsene rundt petroleumsaktivitet i de sårbare havområdene i nord må tas på bakgrunn av kjennskap til økosystemenes sårbarhet og unikhet, og ikke på bakgrunn av hvor mye olje som finnes i området. Den nåværende seismikkinnsamlingen gir et press mot at det i 2010 vil bli tatt en avgjørelse i favør av oljeutvinning.

Framtiden i våre hender mener at bevilgningen til seismikkinnsamling på 200 millioner kr må ombevilges til forskning på ny fornybar energi. Vi er i mot oljeutvinning i sårbare naturområder og ønsker en dreining av budsjettet i en mer klimavennlig retning.

Energibruken og energiproduksjonene må legges om
Det satses overraskende lite på energisparing og fornybar energi i budsjettforslaget. I mangel av den lovede ordningen med grønne sertifikater, vil en økning i nett-påslaget gi ca 1,4 mrd kroner ekstra til Enova - nær en dobling av hva regjeringen legger opp til. Tilleggskostnaden vil være lav for husholdningene (fra 220 kr for en gjennomsnittlig blokkleilighet med 11000 kWh, til 420 kr for en gjennomsnittlig enebolig med 21000 kWh elektrisitet i årsforbruk).

figur_nettpslag.jpg
Påslaget på nett-tariffen som går til Enova må økes fra dagens 1 øre pr kWh til 3 øre.

Fra fossilt til fornybart samfunn
Petroleumsforskning er forskning på gårsdagens energikilder. For 2009 er satsingen på petroleumsforskning estimert til å være på rundt 370 millioner kr, fortsatt leder den over bevilgningen på 300 millioner kr til forskning på ”miljøvennlig energi” som inkluderer forskning på fornybar energi og CO2-fangst og lagring. CO2-fangst og lagring er en satsing som legger til grunn at vi fortsetter vår fossile energibruk. Fossil forskning er fortsatt en vinner og veien fra et fossilt til fornybart samfunn fremdeles lang.

Forskning på nye fossile energikilder er uansvarlig
Under PETROMAKS-forskningen bevilges det penger til GANS-programmet, forskning på gasshydrater ved Arktis. Forskning med den hensikt å utvinne nye fossile energikilder, vil dersom den får gjennomslag, forlenge perioden med skadelige klimagassutslipp. Dersom denne forskningen fører til utvinning, kan det resultere i ukontrollerte utslipp i følge Cicero. Det er svært uansvarlig og ødeleggende for verden at Norge bidrar til forskning på energikilder som øker de globale utslippene.

Her kan du lese hele innspillet til Energi- og miljøkomiteen