Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Obama gir verden klimahåp

President George W. Bush har vært en åtte år lang ulykke for kampen mot den globale oppvarmingen. Barack Obama har forpliktet seg til sterke klimatiltak. Store beløp skal brukes til å utvikle sol- og vindkraft i USA. Men den fossile industrien står fortsatt sterkt.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
President George W. Bush har vært en åtte år lang ulykke for kampen mot den globale oppvarmingen. Barack Obama har forpliktet seg til sterke klimatiltak. Store beløp skal brukes til å utvikle sol- og vindkraft i USA. Men den fossile industrien står fortsatt sterkt.
Han vil redusere de amerikanske klimautslippene med 80 prosent innen 2050 (med 1990 som basisår). McCain nøyde seg med 60 prosent.

Obama har lovet at store beløp skal brukes til å utvikle sol- og vindkraft i USA, dels av klimahensyn, dels for å gjøre USA mindre avhengig av oljeimport. En slik storsatsing betyr ikke bare mye for å redusere amerikanske utslipp - det vil også bety bedre og billigere teknologier som raskt vil tas i bruk i andre land og gjøre miljøvennlig energi mer konkurransedyktig.

Og det er all grunn til å tro at USA blir med på en ny klimaavtale i København om et år - noe som gjør det mye lettere å få de store u-landene som Kina, Brasil og India til å påta seg forpliktelser.

Obama kommer til å gi den globale kampen mot klimaendringer en ny kraft. Men motkreftene er sterke. Presidenten må få med seg to tredeler av Kongressen får å binde USA gjennom internasjonale avtaler.

Den fossile industrien står sterkt. Finanskrisen og andre problemer vil ikke bare kreve presidentens tid, men også gjøre det vanskelig å frigjøre store midler til klimatiltak.

Likevel skal vi hilse valget av ny amerikansk president med glede. Obamas valgkampord "Change" og "Hope" gjelder også for klimapolitikken -i en kritisk tid for jordkloden.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!