Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bynært landbruk i Bodø er truet

Bynært landbruk i Bodø av stor nasjonal verdi er alvorlig truet. Uttalelse fra Framtiden i våre henders landsmøte 2008.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Bynært landbruk i Bodø av stor nasjonal verdi er alvorlig truet. Uttalelse fra Framtiden i våre henders landsmøte 2008.
Bodin gård og Rønvik-jordene har det siste året igjen kommet på sakskartet hos politikere både i kommunen og i fylkeskommunen, den siste som eiere av dette jordbruksområdet sentralt i Bodø by. Noen ønsker nemlig at en ny bydel skal få plass der. Vi mener at området må tas vare på. Foruten Bodin gård har også Planteforsk, Bodin 4H-gård og Bodø økologiske besøkshage viktige aktiviteter knyttet til dette området, og det rike fuglelivet  forsterker opplevelsene til de mange  turgåerne i området.

Framtiden i våre hender mener at Rønvikjordene i Bodø er alt for verdifulle til å bli bebygd, lagt under asfalt, kunstgress, eller til å bli tatt i bruk som gravgård. Kampen om de verdifulle jordene er ikke bare en lokal verdikamp, men også en verdikamp av nasjonal betydning. Lenge har det vært stor forståelse for å bevare skog, fjell, vassdrag og kystområder. Like viktig er det å ta vare på matjord i sentrale strøk.

Framtiden i våre hender ber Bodø kommune redegjøre for hvorfor kommunen har unnlatt å konsekvensutrede en fortetting av eksisterende bydeler, når mangelen av en slik utredning allerede ble påpekt av miljøvernminister Børge Brende i 2002.

Nordland fylkeskommune blir oppfordret til ikke bare å legge vekt på de økonomiske sidene ved en nedleggelse av Bodin gård. Framtiden i våre hender mener fylkeskommunen må følge regjeringens oppfordring om strengere praksis på jordvernområdet, og ta hensyn til forslagene om alternativ bruk av Rønvikjordene som er kommet fra den lokale aksjonsgruppa og gjennom lokale medier.

Det vil være et alvorlig tilbakeslag for jordvernet dersom Rønvikjordene skal gi plass til en ny bydel. Rønvikjordene kalles ofte for Bodøs grønne ryggrad. De er det, og det må de fortsatt være!


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!