Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Finanskrisen, en grønn mulighet!

Finanskrisen skaper store problemer for enkeltmennesker og myndigheter. Samtidig kan den utnyttes positivt til å redusere det økologisk skadelige overforbruket i rike land. Dette er rett tidspunkt for å dreie økonomien i en grønnere og mer solidarisk retning, uttaler Landsmøtet i FIVH.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Finanskrisen skaper store problemer for enkeltmennesker og myndigheter. Samtidig kan den utnyttes positivt til å redusere det økologisk skadelige overforbruket i rike land. Dette er rett tidspunkt for å dreie økonomien i en grønnere og mer solidarisk retning, uttaler Landsmøtet i FIVH.

Uttalelse fra Framtiden i våre henders landsmøte 2008

Finanskrisen - en grønn mulighet!

Finanskrisen skaper store problemer for enkeltmennesker og myndigheter over det meste av verden. Samtidig kan den også utnyttes positivt til å oppnå det verdens politikere, økonomer, forbrukere og miljøaktivister hittil ikke har klart: Å redusere det økologisk skadelige overforbruket i rike land.

Ingen ønsker en krise - som skaper arbeidsløshet, og lett kan bety at verden reduserer sine klimamål og bidrag til global fattigdomsbekjempelse. Men troen på at markedene kan styre seg selv har fått en knekk, og det samme har troen på at næringslivets frivillige innsats er nok for å få til en løsning av miljø- og fattigdomskrisen. Finanskrisen er akutt og synlig. Den økologiske krisen er mindre synlig, mer langsiktig - og langt mer dramatisk. Behovet for å bevilge milliarder til å redde jordas økosystemer, fattige mennesker og truede artsmangfold er ikke mindre presserende.
 
Framtiden i våre hender peker på at vi nå trenger visjonære politikere som utnytter mulighetene som krisen gir. Verden over må vi sette mennesker i arbeid med å beskytte skoger, vannforsyning, jordbruksland og andre kritiske ressurser. Her hjemme haster det med å komme i gang med tiltak som kan skape et nullutslippsamfunn. Framtiden i våre hender foreslår derfor å sette flere mennesker i arbeid gjennom følgende ekstrabevilgninger:

  1. Sett av 20 milliarder over fire år til oppstart av bygging av høyhastighetsjernbane (250-300 km/t) mellom de store byene i Sør-Norge.
  2. Bruk 7 milliarder* til oppgradering av jernbanens godsterminaler, skiftespor og strømforsyning, og til innhenting av vedlikeholdsetterslep, slik at man kan flytte store mengder gods fra vei til skinner på eksisterende jernbaner.
  3. Bruk 5 milliarder til en storskala satsing på ny fornybar energi, med vekt på teknologiutvikling og utbygging i Norge og i fattige land.
  4. Sett av 10 milliarder** over tre år til nødvendig vedlikehold og opprustning av kollektivtransporten i de største byene.
  5. Start et femårig program for å ruste opp sykkelveier i byer og tettsteder. Prislapp: 11 milliarder.***
  6. Statlig storsatsing på energisparing, med vekt på utfasing av strøm og olje til oppvarming, kompetanse og etterutdanning i byggebransjen. Prislapp: 5 milliarder.

Akkurat som det ikke er kostnadsfritt å løse finanskrisen, er det heller ikke gratis å løse de globale miljøproblemene. Men på lenger sikt vil gevinstene være så enorme at en slik økonomisk dreining er den mest lønnsomme investering det er mulig å gjøre.


*Jfr. investeringsbehov kartlagt av Econ: 3,9 mrd. Econ 2007: Gods fra vei til bane. Econ Rapport 2007:110 , og beregning av vedlikeholdsetterslep, jernbane: 3,1 mrd ekstra (ca 1 mrd/år) til å stanse forfallet, og i tillegg hente inn mye av vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet, som er beregnet til 5,4 mrd kroner pr 1.1.2008, jfr Forslag til Nasjonal Transportplan 2010-2019

**Oppgraderingsbehov t-bane og trikk Oslo: "...mer enn 4 milliarder kroner", jfr. Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2009-2025, Forsering av videre utbygging av bybanen i Bergen (Nesttun-Flesland) samt oppgradering av busstilbudet i byene forøvrig.

***Prisanslag er hentet fra Nasjonal sykkelstrategi.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!