Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kjøttforbruket til værs

De siste åra har det vært en påfallende sterk vekst i forbruket av matvarer i Norge, regnet i faste kroner. Det skyldes at vi kjøper mer av de dyreste matvarene – ikke minst kjøtt.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
De siste åra har det vært en påfallende sterk vekst i forbruket av matvarer i Norge, regnet i faste kroner. Det skyldes at vi kjøper mer av de dyreste matvarene – ikke minst kjøtt.

gris_kjottforbruk.jpg

I 1990 ble det omsatt ca. 50 kg kjøtt pr innbygger i Norge. I 2006 hadde det økt til 75 kg, og beregninger tyder på at det økte videre til 78,8 kg i 2007 – trolig det største hoppet kjøttforbruket har gjort i noe enkelt år.

Første halvår i år var kjøttforbruket pr innbygger ytterligere 2 kg høyere enn det var første halvår 2007. Det betyr at vi mest sannsynlig kommer til å havne på et årskonsum på mer enn 80 kilo pr. innbygger i 2008.

Kjøtt er blant de mest ressurskrevende matvarene vi spiser. Flere rapporter og forskere påpeker at kjøttforbruket i verden maksimalt kan ligge på 25-30 kg pr innbygger dersom vi skal kunne bevare skog, jord og vann og det biologiske mangfoldet, og unngå store klimagassutslipp. Det er ikke rettferdig at nordmenn skal bruke mer enn det som verdensborgeren i snitt kan nøye seg med. I følge tall fra FAO lå gjennomsnittlig kjøttforbruk pr innbygger i verden på ca 45 kg i 2003.

Tabell: Kjøttforbruk i Norge, inklusive kjøttbiprodukt og anslått kjøp ved grensehandel.
Kg per innbygger

 1959 
 . 
 1979 
 . 
 1989 
 . 
 1995 
.
 2000  .
 2005 
 2006 
2007
 37,5
 . 
 55,0  . 
 54,1
 . 
 62,7
 . 
67,1
 . 
 74,7 
 75,0
 78,8* 

 

Lenker:

Legg ned Opplysningskontoret for kjøtt

Kilder:

1959-2000: Sosial- og helsedirektoratet (avd. for ernæring), Utviklingen i norsk kosthold (2004): tab. 2.37

2005: Sosial- og helsedirektoratet (avd. for ernæring): Utviklingen i norsk kosthold (2006), tab. 2.37

2006: Utviklingen i norsk kosthold (2007), tab.2.37 jfr. teksten der grensehandelen anslås til 3,6 kg per innbygger

*Foreløpig tall for 2007: Slakting og registrert nettoimport 2007, grensehandel antatt uendret fra 2006. SSB kjøttkontrollstatistikk, utenrikshandelsstatistikk og befolkningsstatistikk.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!