Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nye etiske retningslinjer for Oljefondet

Vi har fire selvstendige forslag til hvordan Statens Pensjonsfond Utlands (Oljefondet) etikk kan videreutvikles.
Vi har fire selvstendige forslag til hvordan Statens Pensjonsfond Utlands (Oljefondet) etikk kan videreutvikles.
Forslag 1. Styrk klimaprofilen til fondet. For nærmere begrunnelse og forslag til hvordan dette kan gjøres legger vi ved rapporten ”Null utslipp for full pensjon? Hvorfor Statens pensjonsfond – Utland bør styrke sin klimaprofil og hvordan det kan gjøres.” skrevet av Joakim Hammerlin for Framtiden i våre hender. Hovedpunktene i rapporten er å opprette et eget klimafond, inkludere klima som uttrekksårsak, og å utvide
arbeidsfeltet med hensyn til klima i det aktive eierskapet.

Forslag 2.
Mer rettferdig fordelig av investeringsmidlene mellom vestlige land og land i sør. Vi foreslår både å utvide andelen av fondets referanseportefølje som skal investeres i fremvoksende markeder, og å opprette et eget utviklingsfond.

Forslag 3.
Opprett et spesialisert pionerfond for satsing på solenergi i sør. Anslagsvis to milliarder mennesker mangler i dag tilgang til moderne energi. De investorene som bidrar til at flest mulig av disse skaffer seg dette i form av miljømessig bærekraftige løsninger, vil både bidra til bærekraftig utvikling og ha muligheter for høy avkastning. At SPU oppretter et fond som skal finansiere desentraliserte fornybare energisystemer i sør vil være i tråd med SPU sitt mål om å bidra til økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. Vi mener at størrelsen på et slikt
fond ikke er viktig i startfasen, men at satsingen bør trappes opp i takt med at man får
erfaringer.

Forslag 4.
Reduser fondets investeringer i fossile selskaper. På sikt vil fondets tunge eksponering i fossile ressurser utgjøre en trussel mot langsiktig bærekraft, både i økonomisk og miljømessig forstand. Derfor mener vi at Regjeringen bør sette i gang en utredning for å særskilt vurdere Pensjonsfondets massive investeringer i selskaper som baserer sin virksomhet på fortsatt utvinning av fossile energikilder.

pdf  Les hele høringsuttalelsen om hvordan vi mener de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland bør revideres. 66.29 Kb