Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

IT-bransjens skyggeside

– Det er slående hvor liten bevissthet elektronikkbransjen har om etikk, sier Sara Nordbrand til Norwatch. En ny rapport viser at arbeids- og lønnsforholdene ved fabrikkene i Asia er elendige, og at de store mobilselskapene gjør lite for å bedre forholdene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
– Det er slående hvor liten bevissthet elektronikkbransjen har om etikk, sier Sara Nordbrand til Norwatch. En ny rapport viser at arbeids- og lønnsforholdene ved fabrikkene i Asia er elendige, og at de store mobilselskapene gjør lite for å bedre forholdene.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

elektronikk_swedwatch_330.jpgRapporten "Silenced to Deliver: Mobile phone manufacturing in China and the Philippines" ble lagt frem i dag og er skrevet av svenske Swedwatch i samarbeid med Fair Trade Center og Svenska kyrkan.Den tar for seg arbeidsforholdene ved seks fabrikker i Kina og på Filippinene som produserer komponenter til Nokia, Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson og Apples iPhone.

- IT-bransjen viser liten bevissthet om etiske spørsmål. Bransjen har vært lite gransket og  vært skjermet fra kritikk. I tillegg har den hatt et image som kul og uproblematisk. Men sannheten er at leverandørkjeden bak mobilproduktene er så å si uten kontroll, sier Sara Nordbrand, researcher i Swedwatch, og delforfatter av rapporten.

Rapporten er del av det treårige EU-finansierte programmet ”makeITfair” som har som mål å øke bevisstheten om utviklingsspørsmål knyttet til produksjonskjeden bak forbrukerelektronikken. Tidligere er det blitt rettet søkelys mot hvordan råmaterialene som brukes i elektronikkbransjen utvinnes. I år er det produksjonsforholdene ved fabrikkene i Asia som er i fokus. For hvert sekund lages det 36 mobiltelefoner for verdensmarkedet, og de fleste produseres i Asia.

Unge kvinner
I elektronikkbransjen arbeider det primært unge kvinner mellom 16 og 30 år, og denne gruppen betaler en høy pris i form av elendig lønn, helsefarlige arbeidsforhold og  beinhardt arbeidstempo.

Rapporten viser at de ansatte i elektronikkindustrien ofte arbeider ti til tolv timer hver dag, seks eller syv dager i uken. Minstelønn er blitt standard for heltidsarbeid. Arbeiderne håndterer kjemikalier uten beskyttelse og protester blir effektivt stansen. Både myndighetene og arbeidsgiverne arbeider aktivt for å stanse fagforeningsvirksomhet.

Forholdene ved fabrikkene strider dermed på flere punkter mot arbeidslovgivningen i både Kina og på Filippinene, mot internasjonale konvensjoner og mot innkjøpernes egne etiske retningslinjer.

Minstelønn som ikke strekker til
På Filippinene dekker minstelønnen ikke engang kostnadene for en families basisbehov. Rapporten påpeker hvordan de lave lønningene fører til umenneskelige overtid for at fabrikksarbeiderne skal klare å tjene nok. Overtidspresset går igjen ut over arbeidernes helse. Arbeidere sovner der de sitter og gjør feil på grunn av utmattelse. Straffen er forkorting av lønnen.

Ingen av de store mobilprodusentene er i dag villig til å diskutere det lave lønnsnivået på fabrikkene.

Nordberg sier til Norwatch at ingen av mobilselskapene tar opp det lave lønnsnivået i sine etiske retningslinjer. De snakker utelukkende om minstelønn, men uten å gå inn på om denne er satt på et nivå som det går an å leve for.

- Da jeg tok problemet opp med Sony Ericsson sa de at de ikke ville sette spørsmål ved lønnsnivået. Det var den lokale fabrikkseierens ansvar, sier Nordbrand.

Etiske retningslinjer kommer til kort
De fem største mobilprodusentene viser seg alle å ha etiske retningslinjer som fastsetter at menneskerettigheter og arbeiderrettigheter skal respekteres. Men situasjonen på fabrikkene som rapporten beskriver, viser at det overhodet ikke er tilfellet.

Industrien forsøker å kontrollere leverandørene som de har mest kontakt med direkte, men store deler av leverandørkjeden forblir ukontrollert, og det til tross for den store risikoen for forurensning og helseskader som er forbundet med elektronikkproduksjon.

De verste arbeidsforholdene finnes ofte lenger ned i leverandørkjeden. Men likevel viser rapporten at selv leverandørene som tilsynelatende skal ha blitt kontrollerte, har uakseptable brudd på arbeidslovgivningen, internasjonale konvensjoner og selskapenes egne etiske regler.

Den negative holdningen til fagforeningsvikrsomhet som gjennomsyrer IT-sektoren i Asia, er en av hovedhindringene for å endring.

For selv om mobilprodusentene kan øke kontrollen over deler av leverandørkjeden, vil situasjonen ikke bli bedre før arbeiderne får fulle rettigheter til å organisere seg og la sin stemme bli hørt, heter det i rapporten.

Intervjuet med flere underleverandører peker på nok et viktig problem: Fabrikkene pålegges å bedre arbeids- og miljøstandardene samtidig som det forventes at de senker produksjonskostnadene. Mobilselskapene fører dermed en innkjøpspolitikk som gjør det vanskelig eller umulig for fabrikkene å etterleve standarden som de etiske retningslinjene setter.

Les mer og last ned rapporten her

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!