Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lær av internasjonale fond!

I løpet av de siste årene har en rekke fond i andre land investert store beløp i miljøteknologi og fornybar energi. Nederlandske og amerikanske pensjonsfond satser miliardbeløp på fornybar energi. Disse fondene må vår egen finansminister lære av. 
I løpet av de siste årene har en rekke fond i andre land investert store beløp i miljøteknologi og fornybar energi. Nederlandske og amerikanske pensjonsfond satser miliardbeløp på fornybar energi. Disse fondene må vår egen finansminister lære av. 
null-utslipp-for-full-pensj.jpgDe nederlandske pensjonsfondene ABP og PGGM og det amerikanske fondet Calpers har satt av milliarbeløp i friske satsinger på fornybar energi. Det dokumenteres i rapporten pdf  ”Null utslipp for full pensjon” som ble lagt fram 15. september.

–Vår gjennomgang viser at det norske Pensjonsfondet er havnet i bakleksa i forhold til de fremste investorene på dette området, mener Arild  Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

–Regjeringen må opprette et klimafond på minimum 20 milliarder NOK, som tilsvarer 1 prosent av Statens Pensjonsfond utland sin forvaltningskapital, sier Hermstad.

Rapporten påviser også at dagens klimasatsing er i strid med fondets etiske ambisjoner, og at klimaendringene utgjør en stor finansiell risiko for fondet fordi fondet er avhengig av utviklingen på verdens børser og i de etablerte finansmarkedene. Fondet bør derfor sette av store ressurser slik at midlene investeres på en måte som medvirker til en løsning av klimaproblemene.

–I rapporten foreslås det at fondet innfører et nytt virkemiddel i form av et spesialisert klimafond, og at to av dagens virkemidler må styrkes: Klima må kunne inkluderes i uttrekksmekansimen, slik at klimaverstinger kan stenges ute. Samtidig må det aktive eierskapet inkludere flere klimaspørsmål overfor selskapene enn det som har vært gjort til nå, avslutter Hermstad.

Rapporten er utarbeidet av moralfilosof Joakim Hammerlin
pdf  Den kan lastes ned i sin helhet her
pdf   Les hele høringsuttalelsen fra Framtiden i våre hender her


Kontaktperson: Arild Hermstad, 980 36 762