Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Brukte to år på utkast

I dag annonserte Finansdepartementet at de har kastet ut nok et gruveselskap fra Oljefondet. Analysen av selve problematikken ble gjort for hele to år siden.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I dag annonserte Finansdepartementet at de har kastet ut nok et gruveselskap fra Oljefondet. Analysen av selve problematikken ble gjort for hele to år siden.

Av Erik Hagen
Norwatch

For to år siden solgte Oljefondet sine aksjer i gruveselskapet Freeport McMoRan. Grunnen var at selskapet deltok i miljøødeleggelser gjennom et omstridt anlegg i Indonesia. Norwatch påpekte umiddelbart at gruveanlegget fortsatt var 40 prosent eid av et annet selskap i Oljefondet: Rio Tinto.

– Den logiske konsekvensen av Etikkrådets eget arbeid er at også Rio Tinto ekskluderes fra Oljefondet, sa Regnskogsfondets Kim Terje Loraas til Norwatch den gangen.

freeportgruve_520_330.jpgGruveeksperten Roger Moody i organisasjonen Mines & Communities kalte avgjørelsen om å beholde Rio Tinto for ”merkelig”.

– I 2004 fant Rio Tinto ut at deres 17 prosent eierandeler i Freeport ble en belastning, og de solgte seg derfor ut. Men Rio Tinto har fortsatt et joint venture med Freeport hvor de eier hele 40 prosent. Det innebærer at store deler av gullet og kobberet fra de omstridte gruvene på Indonsia går direkte til Rio Tinto, sa Moody til Norwatch da.

Moody leder nettverkorganisasjonen Mines & Communities som samler mange hundre organisasjoner internasjonalt, og var en av ekspertene som Etikkrådet refererte til i tilrådningen om uttrekk av Freeport i 2006. Til Norwatch tilla han store deler av ansvaret på miljøødeleggelsene på Rio Tinto.  Hans arbeid er også trukket fram i vurderingen som Etikkrådet i dag har publisert.

Det er Etikkrådets analyse av Freeport fra 15. februar 2006 som i hovedsak ligger til grunn for eksklusjonen av Rio Tinto som ble annonsert i dag. Den nye analysen av Rio Tinto - som bygger på de samme miljøforholdene - ble sendt til Finansdepartementet 15. februar 2008. Deretter tok det 7 månededer før departementet annonserte at salget av aksjene var foretatt. Finansdepartementet og Norges Bank brukte 3 måneder mer på å selge ut og annonsere salget av Rio Tinto-aksjene enn salget av Freeport-aksjene i 2006.

Alvorlig forurensning
De to selskapene utvinner sammen kobberet fra Grasberg-gruven i Indonesia og bruker et naturlig elvesystem for deponering av avgangsmasser. Det er ifølge Etikkrådet dessuten en stor fare for at tungmetallavrenning fra selskapets deponier for gråberg og avdekningsmasser vil medføre vedvarende forurensning av grunn og vassdrag.

I 2006 solgte Oljefondet seg ut av Freeport fordi et fortsatt eierskap vil medføre en uakseptabel risiko for at fondet ville medvirke til alvorlig miljøskade. Nå har Etikkrådet altså kommet fram til at Rio Tinto som Freeports joint venture-partner, også er delaktig i de miljøskadene som gruvedriften forårsaker.

Finansdepartementet offentliggjorde at eksklusjonen er gjort både av selskapene Rio Tinto Plc. og Rio Tinto Ltd. Oljefondet hadde ved årsskiftet aksjer for ca. 4 419 mill. kroner i Rio Tinto Plc. og 430 mill. kroner i Rio Tinto Ltd.

Ifølge den opprinnelige pressemeldingen fra Finansdepartementet 9. september, ble utsalget av det første av de to selskapene, Freeport McMoRan, gjort i fjor sommer. Det er feil. Det riktige skulle være i 2006. Etter at Norwatch skrev om saken samme dag, ble pressemeldingen fra Finansdepartementet korrigert.

Sist oppdatert 10. september 2008

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!