Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

WHO-rådgiver: Tobakk ut!

- Selger det norske oljefondet seg ut av tobakksindustrien, vil dette skape en viktig presedens og bli en modell til etterfølgelse, sier Stella Bialous, uavhengig ekspert og seniorrådgiver for WHO, Verdens helseorganisasjon.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
- Selger det norske oljefondet seg ut av tobakksindustrien, vil dette skape en viktig presedens og bli en modell til etterfølgelse, sier Stella Bialous, uavhengig ekspert og seniorrådgiver for WHO, Verdens helseorganisasjon.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Verdens helseorganisasjon, WHO, er en sentral kritiker av tobakksindustrien. Rapporten «On the global Tobaccoepidemic, 2008» er ikke bare en vitenskapelig oppsummering av tobakksrøykingens effekt på folkehelse og dødstall globalt, men også beinhardt oppgjør med tobakksindustrien og bransjens lobbyvirksomhet for å vinne terreng i den tredje verden.
ryker_mann_stock_xchng_520_330.jpg
For tobakksrøyking øker nå mest i utviklingsland. Fattige hushold i Bangladesh bruker 10 ganger så mye penger på tobakk enn på utdanning, og i Indonesia bruker lavinntektsgruppene 15 prosent av sine totale inntekter på tobakk, fremgår det i WHO-rapporten.

Tobakkselskapene presser styremaktene i den fattige delen av verden til å ikke drive aktiv tobakkskontroll og til å ikke øke skattenivået. Tobakksgigantene omgår tobakkslovgivningen i hjemlandet gjennom fusjoner og joint-ventures med lokale selskap i utviklingsland. Altria Group og Imperial Tobacco Group har for eksempel kjøpt seg opp i tobakksselskaper i Den dominikanske republikk, Indonesia, Mexico og Pakistan.

Rapporten påpeker at hele tobakksindustriens business-mål – å få stadig flere forbrukere avhengige av tobakk, rammer spesielt hardt både den tredje verden og i økende grad den fattigste delen av befolkningen innad i industrilandene.

Uttrekk som strategi

Før sommeren kontaktet Norwatch WHO for å få FN-organisasjons syn på betydningen av at en stor fondsinvestor som det norske oljefondet skulle trekke seg ut av tobakksindustrien. De etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond – Utland (Oljefondet) skal revideres, og et av temaene vil bli om tobakksindustrien skal ut av fondet eller ikke.

Regjeringen jobber med saken, og nylig åpnet finansminister Kristin Halvorsen for at regjeringen vil foreslå at tobakksbransjen skal ut. WHO svarte ikke direkte på Norwatchs spørsmål, men sendte dem videre til en av sine uavhengige eksperter, Stella Bialous, seniorkonsulent for Tobakksfri-initiativet innenfor Verdens helseorganisasjon og leder for organisasjonen Tobacco Policy International.

I en e-post til Norwatch bifaller WHO-rågiveren sterkt et uttrekk:

– Dersom det norske pensjonsfondet selger seg ut av tobakksbransjen vil dette skape en viktig presedens og bli en modell til etterfølgelse, skriver Bialous.

Hun understreker at tobakk er den eneste forbruksvaren hvor halvparten av brukerne kan forventes å dø av en tobakksrelatert sykdom dersom produktet brukes slik det er ment fra produsentens side. Ekskludering av selskaper som i seg selv er lovlige, men som produserer et produkt som potensielt kan skape stor skade som tobakksprodukter, mener hun er svært viktig virkemiddel.

– Bør man skille mellom tobakkselskapene, og bare selge seg ut av de selskapene som oppfører seg verst og retter tobakksreklame mot barn, forfalsker forskningsrapporter, korrumperer og smører politikere for å forhindre tobakkskontroll og lignende?

– Jeg mener at alle tobakksselskaper bør ekskluderes. Det å bare velge ut noen, er ikke veien å gå. Til tross for eventuelle forskjeller og ulikt bidrag, så er alle selskapenes mandat å selge et produkt som skaper stor lidelse, sykdom og død.

– Bør man bruke aktivt eierskap overfor tobakkselskapene og påvirke dem til å etablere en bedre etisk standard?

– Det kan være. Men det finnes flere grupper, spesielt i USA som har gjort dette, og så langt har de ikke oppnådd noe resultat, sier Bialous som fortsetter:

– Størstedelen av aksjeeierne viser seg å ikke sette spørsmål ved industripraksisen. Man må også ta hensyn til at selskapenes egen definisjon av hva som er en etisk forretningspraksis ikke er sammenfallende med de som ønsker tobakkskontroll. Forøvrig har alle tobakkselskapene etiske retningslinjer som er lagt ut på deres nettsider, avslutter Bialous.


WHO OM TOBAKKSINDUSTRIEN:
På grunn av de store dødstallene og negative effektene på folkehelsen analyserer WHO tobakksrøyking som en epidemi.

– Som alle epidemier har også tobakksepidemien en smittekilde som sprer sykdom og død. I dette tilfellet dreier det seg ikke om en virus, en bakterie eller andre mikroorganismer, men om en industri og dens forretningsstrategi, skriver WHO.


WHOs tobakkrapport kan sees her: http://www.who.int/tobacco/mpower/en/Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!