Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Luftfarten må betale for utslipp

EU-kommisjonen fremmer forslag til direktiv for å innlemme luftfarten i EUs kvotesystem. Framtiden i våre hender er enig i at luftfarten i større grad må betale for utslippene sine, og har flere forslag til forbedringer. 
EU-kommisjonen fremmer forslag til direktiv for å innlemme luftfarten i EUs kvotesystem. Framtiden i våre hender er enig i at luftfarten i større grad må betale for utslippene sine, og har flere forslag til forbedringer. 

luftfarten skal betale
Utslippstaket må senkes

EU-kommisjonen foreslår at luftfartssektoren skal ha et utslippstak som ligger på gjennomsnittet av utslippene fra årene 2004 til 2006. I praksis betyr dette at taket for utslippene i sektoren vil bli nesten 90 prosent høyere enn 1990-nivået, som er basisåret i Kyoto-avtalen. Norges standpunkt overfor EU bør være at luftfartssektoren må forholde seg til 1990 som basisår, siden det er dette som er basisåret for Kyoto-avtalen.

100 prosent av utslippskvotene må auksjoneres
EU-kommisjonen foreslår at luftfartssektoren skal motta størsteparten av utslippskvotene gratis. Framtiden i våre hender mener at 100 prosent av kvotene må auksjoneres, siden gratis utslippskvoter reduserer incentivene for flyselskapene til å redusere egne klimagassutslipp gjennom tekniske tiltak, operasjonelle tiltak og volumtiltak. EU-parlamentet har også pekt på auksjonering som hovedmetode for å fordele kvoter. 

Hele klimaeffekten må med
I EU-kommisjonens forslag er det bare CO2-utslippene som skal med i kvotesystemet. Men hvis man skal beregne den totale effekten luftfarten har på klimaet må man ifølge Cicero multiplisere CO2-utslippene med 1,8. Inntil andre virkemidler eventuelt er utformet, mener Framtiden i våre hender at hele klimaeffekten må med når kvotesystemet for luftfartssektoren utformes. Dette argumenteter også EU-parlamentet for.

Begrensninger på kvotekjøp fra andre sektorer
EU-parlamentet har foreslått at flyselskapene bare skal få lov til å kjøpe kvoter fra andre sektorer under spesielle forhold. Dette skal sikre at inkluderingen av luftfarten i EUs kvotehandelssystem gir luftfartsindustrien incentiver til å kutte egne utslipp og forbedre sin egen drivstoffeffektivitet. Gitt det beviste fraværet av karbonlekkasjer i flysektoren (i motsetning til i andre deler av kvotesystemet), vil dette også forbedre kostnadseffektiviteten til kvotehandelssystemet som helhet. Framtiden i våre hender støtter EU-parlamentet i at det bør være visse restriksjoner på kvotekjøp fra andre sektorer. 

Alle flygninger som starter og lander i EU bør bli inkludert i kvotehandelssystemet fra starten  
EU-kommisjonen foreslår at intra-EU flygninger blir inkludert i EUs kvotehandelssytem i 2011, og at alle flygninger til og fra en EU-flyplass blir inkludert i 2012.  Framtiden i våre hender mener at alle flygninger som starter og lander i EU bør bli inkludert i kvotehandelssystemet fra starten, da det ikke fins noen tekniske eller juridiske argumenter for å starte opp med bare intra-EU flygninger. Klimaendringene fordrer rask handling og luftfarten er blant de hurtigst voksende kildene til utslipp. Vi mener derfor luftfarten bør inn i kvotesystemet fra og med 2010.

pdf  Les hele vår høringsuttalelse om hvordan luftfarten bør innlemmes i kvotesystemet her. 89.85 Kb