Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Luftfarten må betale for utslipp

EU-kommisjonen fremmer forslag til direktiv for å innlemme luftfarten i EUs kvotesystem. Framtiden i våre hender er enig i at luftfarten i større grad må betale for utslippene sine, og har flere forslag til forbedringer. 
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
EU-kommisjonen fremmer forslag til direktiv for å innlemme luftfarten i EUs kvotesystem. Framtiden i våre hender er enig i at luftfarten i større grad må betale for utslippene sine, og har flere forslag til forbedringer. 

luftfarten skal betale
Utslippstaket må senkes

EU-kommisjonen foreslår at luftfartssektoren skal ha et utslippstak som ligger på gjennomsnittet av utslippene fra årene 2004 til 2006. I praksis betyr dette at taket for utslippene i sektoren vil bli nesten 90 prosent høyere enn 1990-nivået, som er basisåret i Kyoto-avtalen. Norges standpunkt overfor EU bør være at luftfartssektoren må forholde seg til 1990 som basisår, siden det er dette som er basisåret for Kyoto-avtalen.

100 prosent av utslippskvotene må auksjoneres
EU-kommisjonen foreslår at luftfartssektoren skal motta størsteparten av utslippskvotene gratis. Framtiden i våre hender mener at 100 prosent av kvotene må auksjoneres, siden gratis utslippskvoter reduserer incentivene for flyselskapene til å redusere egne klimagassutslipp gjennom tekniske tiltak, operasjonelle tiltak og volumtiltak. EU-parlamentet har også pekt på auksjonering som hovedmetode for å fordele kvoter. 

Hele klimaeffekten må med
I EU-kommisjonens forslag er det bare CO2-utslippene som skal med i kvotesystemet. Men hvis man skal beregne den totale effekten luftfarten har på klimaet må man ifølge Cicero multiplisere CO2-utslippene med 1,8. Inntil andre virkemidler eventuelt er utformet, mener Framtiden i våre hender at hele klimaeffekten må med når kvotesystemet for luftfartssektoren utformes. Dette argumenteter også EU-parlamentet for.

Begrensninger på kvotekjøp fra andre sektorer
EU-parlamentet har foreslått at flyselskapene bare skal få lov til å kjøpe kvoter fra andre sektorer under spesielle forhold. Dette skal sikre at inkluderingen av luftfarten i EUs kvotehandelssystem gir luftfartsindustrien incentiver til å kutte egne utslipp og forbedre sin egen drivstoffeffektivitet. Gitt det beviste fraværet av karbonlekkasjer i flysektoren (i motsetning til i andre deler av kvotesystemet), vil dette også forbedre kostnadseffektiviteten til kvotehandelssystemet som helhet. Framtiden i våre hender støtter EU-parlamentet i at det bør være visse restriksjoner på kvotekjøp fra andre sektorer. 

Alle flygninger som starter og lander i EU bør bli inkludert i kvotehandelssystemet fra starten  
EU-kommisjonen foreslår at intra-EU flygninger blir inkludert i EUs kvotehandelssytem i 2011, og at alle flygninger til og fra en EU-flyplass blir inkludert i 2012.  Framtiden i våre hender mener at alle flygninger som starter og lander i EU bør bli inkludert i kvotehandelssystemet fra starten, da det ikke fins noen tekniske eller juridiske argumenter for å starte opp med bare intra-EU flygninger. Klimaendringene fordrer rask handling og luftfarten er blant de hurtigst voksende kildene til utslipp. Vi mener derfor luftfarten bør inn i kvotesystemet fra og med 2010.

pdf  Les hele vår høringsuttalelse om hvordan luftfarten bør innlemmes i kvotesystemet her. 89.85 Kb

 

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!