Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet beholder Israel-selskap

israel_electric_corp_iec_300.jpgOljefondet har investert 286 millioner kroner i et elektrisitetsselskap som blir brukt av Israel til å legge press på palestinerne. Finansdepartementet har nå bestemt at de vil beholde investeringen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
israel_electric_corp_iec_300.jpgOljefondet har investert 286 millioner kroner i et elektrisitetsselskap som blir brukt av Israel til å legge press på palestinerne. Finansdepartementet har nå bestemt at de vil beholde investeringen.
Av Erik Hagen
Norwatch
israel_electric_corp_iec_300.jpg
Israel Electric Corporation fikk sterk kritikk i februar i år, da de i en periode reduserte strømtilførselen til Gaza etter ordre fra det israelske Forsvarsdepartementet. Ordren kom kort tid etter en serie rakettangrep mot Israel, og var del av den økonomiske blokaden av Gaza.

IECs strømkutt fikk konsekvenser for den allerede hardt pressede befolkningen på det palestinske området. FN-organisasjonen OCHA pekte på at dersom et planlagt utvidet strømkutt trådte i kraft, ville sykehus, vannforsyning og kloakkrensning bli alvorlig berørt. Sykehusene var allerede rammet av strømmangelen.

IEC er 99,9 prosent eid av den israelske stat. Per 31. desember 2007 hadde selskapet utstedt obligasjoner til en verdi av 286 millioner kroner til Norges Bank.

Finansdepartementet avslo fredag 20. juni et krav om å kaste ut Israel-investeringen. Kravet ble presentert av Norsk Folkehjelp, og senere støttet blant annet av Sosialistisk Ungdom.

Grunnen til avslaget er at Oljefondets Etikkråd mener at det er vanskelig å ha en klar oppfatning om hvorvidt tidligere planer om nye strømkutt vil bli gjennomført. Rådet legger til grunn at IEC handler etter instruks fra israelske myndigheter.

– På bakgrunn av situasjonen generelt og stadige rakettangrep fra Gaza mot Israel, kan det ikke utelukkes at det i fremtiden vil kunne oppstå situasjoner hvor IEC igjen blir instruert om å redusere strømtilførselen til Gaza, skriver rådet.

Samtidig understreker Etikkrådet at de vil kunne ta saken opp til ny vurdering dersom IEC innfører nye reduksjoner i strømtilførselen til Gaza, og dersom strømkuttene medfører uakseptable humanitære forhold for sivilbefolkningen.

Les Etikkrådets tilrådning her.


– Skuffende
Mali Steiro Tronsmoen er tidligere leder i Fellesutvalget for Palestina, og ble mandag valgt til ny leder av Sosialistisk Ungdom. Hun stiller seg kritisk til Etikkrådets konklusjon, og skulle helst sett at den norske investeringen i IEC var avsluttet for lenge siden.

– Israel har brukt IEC som et politisk verktøy for kollektiv avstraffelse av den palestinske befolkningen, og det er gode grunner til at IEC vil bli brukt på samme måte igjen i framtiden, sier Steiro Tronsmoen til Norwatch.

Hun viser blant annet til hvorfor det i dag er elektrisitetskrise i Gaza i utgangspunktet.

– I perioder har Israel sperret for drivstoffimporten til Gaza, og dermed har ikke palestinerne kunnet drive sine aggregater, som blant annet sykehusene er helt avhengige av. I tillegg har de bombet elektrisitetsverket i Gaza. Det er derfor palestinerne i stor grad er avhengig av israelsk strøm gjennom IEC, sier hun.

Hun sier Israel ikke bryr seg om folkeretten, og at siden regjeringen i landet har gjennomført slike former for kollektiv avstraffelse tidligere, vil det nok også skje igjen.

Israel skal være den staten i verden som har brutt flest FN-resolusjoner.

Ingen planer om nytt strømkutt
De gangene Finansdepartementet går ut med nyheter om etiske vurderinger i Oljefondet, er det normalt fordi de har solgt seg ut av et selskap som fondet har penger i. Det er langt sjeldnere at de går ut med motsatte vurderinger.

Man må tilbake til 2006 for å finne et tidligere tilfelle der Finansdepartementet har offentliggjort en frarådning fra Etikkrådet som konkluderer med at det ikke har funnet sted et brudd på retningslinjene. Da tilkjennegjorde departementet at de ville beholde aksjene både i brasilianske Aracruz Celulose og i den franske Burma-junta-støttespilleren Total. Begge sakene hadde i forkant fått mye medieoppmerksomhet i Norge.

For å komme fram til konklusjonen av IEC-saken, har Oljefondets etikkråd konsultert blant annet Norsk Folkehjelp, Israels ambassadør i Norge, palestinske energimyndigheter og FNs kontor for koordinering av humanitære aktiviteter (OCHA).

Det har tidligere også vært beskyldninger i norsk presse om at IEC bygger opp under folkerettsbrudd ved å tilby infrastruktur for ulovlige bosetninger på Vestbredden. Dette temaet har ikke vært vurdert i denne runden fra Etikkrådet.

Foto: Margrete Slettebø/Sosialistisk Ungdom. Klikk på bildet for full størrelse. Den røde firkanten øverst til høyre på skiltet er IEC's logo.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!