Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Gearbulk fortsetter uetisk transport

Tre norske rederier har beklaget og stanset sine engasjementer i okkuperte Vest-Sahara, men det Bergens-eide selskapet Gearbulk fortsetter sine kontroversielle transporter. Neste uke seiler en ny Gearbulk-båt inn i en havn på New Zealand med fosfat. Støttekomiteen for Vest-Sahara mener saharawiene har blitt påført et tap på én milliard kroner i handelen der dette ene rederiet er involvert.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Tre norske rederier har beklaget og stanset sine engasjementer i okkuperte Vest-Sahara, men det Bergens-eide selskapet Gearbulk fortsetter sine kontroversielle transporter. Neste uke seiler en ny Gearbulk-båt inn i en havn på New Zealand med fosfat. Støttekomiteen for Vest-Sahara mener saharawiene har blitt påført et tap på én milliard kroner i handelen der dette ene rederiet er involvert.
Av Erik Hagen
Norwatch

gearbulk_simge_aksoy_nz_jun08_300.jpgNorwatch avslørte i fjor våres at det delvis Bergens-eide rederiet Gearbulk transporterer fosfatstein fra okkuperte Vest-Sahara til New Zealand. Norwatch skaffet til veie fotografier og videoer av båtens ankomst til Stillehavsnasjonen.

Samtidig som andre norsk-tilknyttede rederier avslutter sine engasjementer i Vest-Sahara, fortsetter Gearbulk i samme farvann som før. Rederiet ser ut til å gjennomføre to transporter i året fra det okkuperte landet. Dermed kan Gearbulk ifølge Støttekomiteen for Vest-Sahara ha bidratt til å påføre det saharawiske folk et tap på over én milliard norske kroner. Inntektene fra handelen gir okkupasjonsmakten i Vest-Sahara milliardinntekter. Handelen er i strid med folkeretten, og i strid med frarådninger fra norsk UD.

Norwatch har spurt Støttekomiteen for Vest-Sahara om hvorfor rederiet alene skal holdes ansvarlig for å tilbakebetale milliarden som saharawiene har tapt på fosfathandelen.

– Importøren i New Zealand og det marokkanske statseide fosfatselskapet sitter åpenbart igjen med mesteparten av profitten fra denne handelen, sier leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Ronny Hansen.

– Men en av forutsetningene for handelen har likevel vært deltakelse fra Gearbulk-rederiet. Prinsipielt sett er heleren like skyldig som stjeleren, sier Hansen, til Norwatch.

Tidligere denne uken gikk Støttekomiteen derfor ut med et krav om at Gearbulk bør gi én milliard kroner i oppreisning til de saharawiske flyktningene i Algerie. Flyktningene har bodd i leirer i Algeries ørken siden 1975, og venter på at FN skal arrangere en folkeavstemning om landets framtid. Men den nekter Marokko å akseptere. De foretrekker status quo, noe som gir dem milliarder i inntekter fra fosfatproduksjonen.

– Om Gearbulk ikke lykkes å overbevise sine handelspartnere om å sammen returnere milliarden, bør rederiet i det minste ha anstendighet nok til å gi saharawiene den profitten de selv har tjent, sier Støttekomité-leder Ronny Hansen, til Norwatch.

Han påpeker at FNs Høykommissær for Flyktninger til stadighet appellerer verdenssamfunnet om å yte mer nødhjelp til de saharawiske flyktningene i Algerie.

Stille selskap
Styreleder i Gearbulk, Kristian Jebsen, ønsker ikke svare Norwatch på spørsmål om omfanget av involveringen. Han vil ikke forklare hvor mange transporter rederiet har gjennomført fra Vest-Sahara, hvor mange tonn fosfat de har fraktet, når transportene startet, eller hvor lang tid det er igjen av kontrakten med leveranser til New Zealand.

Dermed tar Gearbulk en helt annen holdning enn de øvrige norsk-tilknyttede rederiene som har vært involvert i handelen. Tre andre rederier som har blitt tatt på fersken siden november 2007 har avsluttet sine engasjementer, og beklaget involveringen. Det gjelder Arnesen Shipbrokers fra Farsund, R-Bulk fra Bergen og Jinhui Shipping, registrert på Oslo Børs.

Gearbulk vil ikke svare på hva de mener om at de tre andre rederiene har beklaget sin involvering i Vest-Sahara, eller kommentere Støttekomiteen for Vest-Saharas krav om at de saharawiske flyktningene bør kompenseres for tap som de har blitt påført som følge av fosfat-transportene.

Styreleder Jebsen sier at han ikke ønsker å svare på spørsmål knyttet til forretningsmessige forhold og politiske forhold. ”Av prinsipielle grunner vil vi ikke kommentere denne type spørsmål”, skriver han til Norwatch.

– Ikke å anbefale, men ikke forbudt
– Vi kan bekrefte at Simge Aksoy er chartret av Gearbulk, og at skipet er på vei fra Marokko til New Zealand, skriver Jebsen til Norwatch.

Han omtaler dermed det okkuperte området som marokkansk.

– Gearbulk er selvsagt opptatt av at vår virksomhet skal drives innenfor gjeldende lover og regler, og det har vi gjort også i denne saken. Britisk UD har uttalt at handel med den marokkanske okkupasjonsmakten i Vest-Sahara ikke er å anbefale, men at det heller ikke er noe forbud mot slik handel. For ordens skyld vil vi minne om at vår rolle i den aktuelle saken er begrenset kun til transportoppdrag på vegne av vår befrakter i New Zealand, skriver Jebsen til Norwatch.

Gearbulk er registrert på Bermuda, og Jebsen påpeker at de ikke ser frarådningene fra norsk UD som særlig relevante.

– For Gearbulk som utenlandsk selskap med internasjonal virksomhet er det ikke naturlig å konsultere norske myndigheter i spørsmål som dreier seg om forhold utenfor Norge, skriver Jebsen.

Støttekomiteen for Vest-Sahara viser til at Gearbulk også i fjor innrømmet at handelen ikke var å anbefale, og mener at Gearbulk ved å fortsette transportene ikke viser samfunnsansvar.

– Vår erfaring fra andre norske rederier, er at de trekker seg ut når de forstår hva konflikten innebærer. Det er slående da at Jebsen gjør det motsatte, og fortsetter transportene på tross av den eksplisitte anerkjennelsen av at de samarbeider med en okkupasjonsmakt og at slikt samarbeid frarådes både av norske og britiske myndigheter. En slik åpenbar kynisme er sjelden kost i dagens debatt om samfunnsansvar, sier Hansen til Norwatch.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!